Công văn 3666/BYT-KHTC năm 2018 dự thảo hai thông tư

837
Công văn 3666/BYT-KHTC năm 2018
Công văn 3666/BYT-KHTC năm 2018
Công văn 3666/BYT-KHTC năm 2018 dự thảo hai thông tư
4 (80%) 2 votes

 

Công văn 3666/BYT-KHTC năm 2018 về việc dự thảo 02 thông tư: Thông tư Quy định chi tiết tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế và Thông tư Quy định định mức kinh tế – kỹ thuật bảo dưỡng, sữa chữa tài sản công thuộc lĩnh vực y tế

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

3666_BYT_KHTC_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM