Công văn 3409/BYT-BH về việc tổ chức hoạt động truyền thông chính sách BHYT và tổ chức kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam

773
Công văn 3409/BYT-BH về việc tổ chức hoạt động truyền thông chính sách BHYT và tổ chức kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam
Công văn 3409/BYT-BH về việc tổ chức hoạt động truyền thông chính sách BHYT và tổ chức kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam
5/5 - (1 bình chọn)
B Y T

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỐ:3409/BYT-BH

V/v tổ chức các hoạt động truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT và kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2018

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2017

 

Kính gửi: ủy ban nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 823/QĐ-TTg ngày 16/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 01 tháng 7 hàng năm là “Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam”; nhằm tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền về chính sách pháp luật bảo hiểm ỵ tế (BHYT), bảo đảm thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật BHYT, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường thực hiện các hoạt động truyền thông về BHYT nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2018 với chủ đề truyền thông  Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT tuyến y tế cơ sở” nhằm nâng cao chất lượng, trách nhiệm tổ chức và thực hiện khám chữa bệnh BHYT tại tuyến y tế cơ sở, đáp ứng sự hài lòng của người tham gia BHYT, hướng tới BHYT toàn dân, nội dung cụ thể như sau:

 1. Chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố và các Sở, Ban, Ngành tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về BHYT, gắn với việc thực hiện chỉ tiêu phát triển BHYT được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020 và nâng cao chất lượng KCB tuyến y tế cơ sở theo Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới.

Trọng tâm truyền thông là những quy định về khám bệnh, cấp thuốc BHYT tại tuyến y tế cơ sở theo quy định tại Thông tư số 39/2017/TT-BYT ngày 18/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở, quyền lợi, trách nhiệm của người tham gia BHYT.

 1. Giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thực hiện nghiêm Luật Bảo hiểm y tế, Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn; Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 13/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi gian lận, trục lợi quỹ BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Tăng cường tuyên truyền và tiếp tục thực hiện tốt các quy định cùa Bộ Y tế về cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực

hiện quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế; thực hiện đổi mới thái độ, phong cách phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh theo Quyết định 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế; đảm bảo môi trường y tế xanh – sạch – đẹp theo Quyết định 3638/QĐ-BYT ngày 15/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về triển khai cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp;

 1. Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Y tế thực hiện treo các băng rôn, biểu ngữ trên các tuyến đường chính (thành phố, thị xã, thị trấn, khu đông dân cư) với các thông điệp truyền thông chủ yêu sau:
 • Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến y tế cơ sở, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, hướng tới bảo hiêm y tế toàn dân;
 • Tập trung nguồn lực cho y tế cơ sở, vì mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân;
 • Tham gia bảo hiểm y tế để chăm lo sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng;
 • Thực hiện bảo hiểm y tế hộ gia đình để chăm sóc sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình;
 • Thực hiện nghiêm Luật Bảo hiểm y tế nhằm đảm bảo an sinh xã hội và sự phát triển bền vững;
 • Tham gia bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mồi người, mồi gia đình, mồi tổ chức và cả cộng đồng.
 1. Chỉ đạo Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố tổ chức điểm cầu kết nối với Hội nghị trực tuyến của Bộ Y tế về nội dung “Nâng cao chất lượng K.CB BHYT tuyến y tế cơ sở”. Thời gian dự kiến 8h30 phút ngày 29/6/2018. Thông tin cụ thể Bộ Y tế sẽ thông báo tới Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.
 2. Tổ chức các hình thức tuyên truyền khác phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương như: mít tinh, hội thảo, tọa đàm, đăng tin bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Bộ Y tế đề nghị ủỵ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo triên khai thực hiện tốt các hoạt động nêu trên.

KT BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

PHẠM LÊ TUẤN

 

Công văn 3409/BYT-BH về việc tổ chức hoạt động truyền thông chính sách BHYT và tổ chức kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam

TẢI VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 3409_BYT_BH_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!