Hướng dẫn tra cứu các đợt công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP cơ sở sản xuất nước ngoài

1479
4/5 - (4 bình chọn)

Hướng dẫn tra cứu các đợt công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP cơ sở sản xuất nước ngoài

Truy cập vào mục “DANH SÁCH CSSX ĐƯỢC CHỨNG NHẬN GMP NƯỚC NGOÀI” trên website Cục quản lý Dược.

Link tra cứu trực tiếp từ Cục Quản lý Dược tại đây

Công văn số 9159/QLD-CL về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 17) Ngày ban hành 06/08/2021

Công văn số 7075/QLD-CL về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 16) Ngày ban hành 17/06/2021

Công văn số 4679/QLD-CL về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 15) Ngày ban hành 29/04/2021

Công văn số 2183/QLD-CL về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 14) Ngày ban hành 15/03/2021

Công văn số 1002/QLD-CL về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 13) Ngày ban hành 09/02/2021

Công văn số 18360/QLD-CL về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 12) Ngày ban hành 16/12/2020

Công văn số 16807/QLD-CL về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 11) Ngày ban hành 12/11/2020

Công văn số 15966/QLD-CL về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 10) Ngày ban hành 17/10/2020

Công văn số 15336/QLD-CL về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 9) Ngày ban hành 28/09/2020

Công văn số 13600/QLD-CL về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 8) Ngày ban hành 19/08/2020

Công văn số 10364/QLD-CL về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 7) Ngày ban hành 10/07/2020

Công văn số 7210/QLD-CL về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 6) Ngày ban hành 04/06/2020

Công văn số 19500/QLD-CL về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 5) Ngày ban hành 20/11/2019

Công văn số 12725/QLD-CL công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 4) Ngày ban hành 31/07/2019

Công văn số 6345/QLD-CL công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 3) Ngày ban hành 03/05/2019

Công văn số 1966/QLD-CL công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 2) Ngày ban hành 25/02/2019

Công văn số 392/QLD-CL công bố cơ sở sản xuất nước ngoài đáp ứng GMP khi đăng ký lưu hành tại Việt Nam (Đợt 1) Ngày ban hành 29/10/2018

Công văn số 20604/QLD-CL các hồ sơ đề nghị đánh giá cơ sở sản xuất nước ngoài đáp ứng GMP cần bổ sung giải trình (Đợt 1) Ngày ban hành 30/10/2018

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).