Công văn 20702/QLD-ĐK đính chính, thay đổi danh mục nguyên liệu không yêu cầu GPNK

758
Công văn 20702/QLD-ĐK
Công văn 20702/QLD-ĐK
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 20702/QLD-ĐK

V/v đính chính, thay đổi danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã dược cấp số đăng ký.

Hà Nội, ngày 7 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược;

Căn cứ công văn số 1517/CV-GN đề ngày 29/11/2017 của Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn về việc đính chính thông tin công bố nguyên liệu dược chất làm thuốc không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước,

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của các thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Danh mục đính kèm).

Nội dung đính chính, thay đổi trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đối với 02 nguyên liệu đã công bố kèm theo công văn số 17852/QLD-ĐK ngày 02/11/2017 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn

Cục Quản lý Dược thông báo để công ty biết và thực hiện./.

TUQ. CỤC TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC, ĐỖ MINH HÙNG (ĐÃ KÝ)

DANH MỤC ĐÍNH KÈM CÔNG VĂN

Tên thuốc

(1)

SDK

(2)

Ngày hết hạn SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX (4) Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối…)

(5)

Tiêu chuẩn dược chất (6) Tên NSX nguyên licu (7) Địa chỉ NSX sản xuất nguvên liêu (8) Nước

sản

xuất

(9)

Vidmedol 4 VD-27871-17 19/09/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn Methylprednisolon USP 37 Zhejiang

Xianju

Pharmaceutical Co., Ltd

No 1, Xianyao Road, Xianju, Zhejiang, China China
Vidmezol VD-27872-17 19/09/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn Esomeprazol magnesi trihydrate pellet 8,5% NSX Murli Krishna

Pharma

Pvt.Ltd

D-98, Ranịangaon M1DC, Ranịangaon, Taluka – Shirur, Dist – Pune, Maharashtra. India India

Công văn 20702/QLD-ĐK đính chính, thay đổi danh mục nguyên liệu không yêu cầu GPNK

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

20702_QLD_ĐK_2017_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!