Công văn 17852/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu trong đã được cấp SĐK Đợt 159

2001
Công văn 17852/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu đã được cấp SĐK Đợt 159
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 17852/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK (Đợt 159)

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016 ;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện./.

DANH MỤC:

Tên thuốc

(1)

Số giấy giấy đăng kí lưu hành thuốc

(2)

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng kí lưu hành (3) Tên cơ sở sản xuất thuốc (4) Tên nguyên liệu làm thuốc

(5)

Tiêu chuẩn của dược chất nguyên liệu (6)
A.T

ATORVASTATIN 10 mg

VD-27786-17 19/09/2022 Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên Atorvastatin Calcium USP 38
A.T

ATORVASTATIN 20 mg

VD-27787-17 19/09/2022 Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên Atorvastatin Calcium USP 38
A.T

ESOMEPRAZOL 20 tab

VD-27788-17 19/09/2022 Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên Esomeprazole magnesium dihydrate EP 8.2
Vitamin 3B VD-28000-17 19/09/2022 Công ty CPDP Quảng Bình Thiamine Mononitrate (Vitamin B1) DĐVN IV
Vitamin 3B VD-28000-17 19/09/2022 Công ty CPDP Quảng Bình Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6) DĐVN IV
Vitamin 3B VD-28000-17 19/09/2022 Công ty CPDP Quảng Bình Cyanocobalamine (Vitamin B12) DĐVN IV

Công văn 17852/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu trong đã được cấp SĐK Đợt 159

DOWNLOAD GIÁO TRÌNH DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

VĂN BẢN GỐC: 17852_QLD_ĐK_VNRAS

DANH MỤC: 17852_QLD_ĐK_VNRAS_DANH_MUC

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!