Công văn 20538/QLD-ĐK Đính chính nguyên liệu không yêu cầu GPNK

747
Công văn 20538/QLD-ĐK
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 20538/QLD-ĐK Đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 20538/QLD-ĐK

V/v đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2017

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 560/VPD đề ngày 27/11/2017 của Công ty CPDP Trung ương Vidipha về việc đính chính tên nước sản xuất dược chất trong danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký-đợt 159;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng lý lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đối với 02 thuốc đã công bố kèm theo Công văn số 17852/QLD-ĐK ngày 02/11/2017 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để công ty biết và thực hiện./.

DANH MỤC

(Ban hành kèm theo công văn 20538/QLD-ĐK ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy ĐK lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc Tiêu chuẩn chất lượng nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1. AMOXIVIDI 250 VD-28113-17 19/09/2022 Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA tỉnh Bình Dương Amoxicillin Trihydrate EP 8.0 India
2. BEZATI 150 VD-28114-17 19/09/2022 Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA tỉnh Bình Dương Nizatidine USP 36 India

Công văn 20538/QLD-ĐK AMOXIVIDI 250, BEZATI 150 ./.

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

20538_QLD_ĐK_2017_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!