Công văn 16050/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu

769
Công văn 16050/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu
5/5 - (2 bình chọn)

Công văn 16050/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 16050/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước
đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày  11 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

DANH MỤC:

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL

của

nguyên

liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu
1 Cefatam kid VD-23824-15 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Cephalexin monohydrate BP 2010 DSM Sinochem Pharmaceuticals Spain S.A. Santa Perpétua de Mogoda, 08130 Barcelona
2 Ceftristad 1g VD-24426-16 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Ceftriaxone sodium USP 32 Orchid Pharma Limited Orchid towers, 313, Valluvarkottam High Road, Nungambakkam, Chennai-600 034
3 Cephalexin PMP 250 VD-23825-15 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Cephalexin monohydrate BP 2010 DSM Sinochem Pharmaceuticals Spain S.A. Santa Perpétua de Mogoda, 08130 Barcelona
4 Cephalexin PMP 250 VD-23826-15 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Cephalexin monohydrate BP 2010 DSM Sinochem Pharmaceuticals Spain S.A. Santa Perpétua de Mogoda, 08130 Barcelona
5 Cephalexin PMP 500 VD-23827-15 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Cephalexin monohydrate BP 2010 DSM Sinochem Pharmaceuticals Spain S.A. Santa Perpétua de Mogoda, 08130 Barcelona
6 Cephalexin PMP 500 VD-23828-15 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Cephalexin monohydrate BP 2010 DSM Sinochem Pharmaceuticals Spain S.A. Santa Perpétua de Mogoda, 08130 Barcelona
7 Cephalexin Stada Kic VD-23205-15 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Cephalexin monohydrate BP 2010 DSM Sinochem Pharmaceuticals Spain S.A. Santa Perpétua de Mogoda, 08130 Barcelona
8 Cetrimaz VD-21962-14 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Ceftriaxone sodium USP30 Orchid Pharma Limited Orchid towers, 313, Valluvarkottam High Road, Nungambakkam, Chennai-600 034
9 Crocin kid-100 VD-23207-15 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Cefixitne USP34 Orchid Pharma Limited Orchid towers, 313, Valluvarkottam High Road, Nungambakkam, Chcnnai-600 034
10 Neustam VD-26422-17 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Piracetam EP 7.0 Jiangxi Yuchua Pharmaceutical Co., Ltd. No 58, ChangxiRoad, Jingdezhen City, Jiangxi Province, China 333000

Công văn 16050/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

16050_QLD_ĐK_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!