Công văn 157/K2ĐT-TNLS năm 2018 góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung

813
Công văn 157/K2ĐT-TNLS năm 2018
Công văn 157/K2ĐT-TNLS năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:157/K2ĐT-TNLS

V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư quy định việc thành lập và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Y tế

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung
một số điều của Thông tu quy định việc thành lập và chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Ban soạn thảo đã xây dựng
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BYT
ngày 16 tháng 11 năm 2017 quy định việc thành lập và chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học.

Để hoàn thiện Dự thảo Thông tư trước khi trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê
duyệt, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Cục KHCN&ĐT) xin gửi dự thảo của
Thông tư nêu trên (có kèm theo công văn), đề nghị các đơn vị cho ý kiến.

Văn bản góp ý của các đơn vị gửi về Cục KHCN&ĐT trước ngày
08/03/2018 theo địa chỉ: Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế, 138B Giảng
Võ, Ba Đình, Hà Nội (file điện tử gửi về địa chỉ email: [email protected])

(Dự thảo Thông tư được đăng trên website của Cục KHCN&ĐT:
http//asttmoh.vn/category/thu-nghiem-lam-sang).

Trân trọng cảm ơn sự họp tác của Quý đơn vị./.

KT. CỤC TRƯỞNG, PHÓ CỤC TRƯỞNG, NGUYỄN NGÔ QUANG

Công văn 157/K2ĐT-TNLS năm 2018 góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

157_K2ĐT_TNL_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!