Quyết định 5477/QĐ-BYT thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

1651
Quyết định 5477/QĐ-BYT 2017 thu hồi Giấy chứng nhận kinh doanh thuốc
Quyết định 5477/QĐ-BYT 2017 thu hồi Giấy chứng nhận kinh doanh thuốc
5/5 - (6 bình chọn)
B Y T
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 5477/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Bộ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ công văn đề ngày 17/10/2017 của Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam) về việc xin chấm dứt hoạt động dịch vụ bảo quản thuốc;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 02 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc sau:

 1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc số 174/BYT-ĐKKDD ngày 11/7/2016 của Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam).
 • Địa chỉ trụ sở chính: số 364 đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh (Tòa nhà E-town).
 • Người quản lý chuyên môn về dược: Dược sỹ đại học Trần Thành Đạt.
 • Hành nghề theo hình thức tổ chức: Doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc.
 • Phạm vi kinh doanh: Dịch vụ bảo quản thuốc thành phẩm ở nhiệt độ thường và nhiệt độ lạnh (không bao gồm vắc xin, sinh phẩm y tế, thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc).

– Địa điểm kinh doanh: Lô IV-13, đường số 2, nhóm công nghiệp IV, khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.

 1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc số 3554/BYT- ĐKKDD ngày 19/9/2013 của Chi nhánh Công ty TNHH Mega Lifesciences tại Hà Nội.
 • Địa chỉ trụ sở chính: số 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
 • Người quản lý chuyên môn về dược: Dược sỹ đại học Nguyễn Đức Hà.
 • Hành nghề theo hình thức tổ chức: Kinh doanh thuốc.
 • Phạm vi kinh doanh: Dịch vụ bảo quản thuốc thành phẩm.
 • Địa điểm kinh doanh: Thôn Cương Ngô, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Ilà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Giám đốc Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam), Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Mega Lifesciences tại Hà Nội, Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỤC, THỨ TRƯỞNG TRƯƠNG QUỐC CƯỜNG

Quyết định 5477/QĐ-BYT thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]

5477_QĐ_BYT_2017_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!