Công văn 18852/QLD-ĐK nguyên liệu không yêu cầu GPNK

1095
Công văn 18852/QLD-ĐK nguyên liệu không yêu cầu GPNK
Công văn 18852/QLD-ĐK nguyên liệu không yêu cầu GPNK
4/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 18852/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK
Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2017

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 10143/QLD-ĐK ngày 17/07/2017 của Cục Quản lý Dược về việc gia hạn hiệu lực số đăng ký lưu hành thuốc;

Căn cứ công văn số 7466/QLD-ĐK ngày 29/05/2017 của Cục Quản lý Dược về việc thay đổi tiêu chuẩn chẩt lượng dược chất, tá dược;

Căn cứ công văn số 7478/QLD-ĐK ngàỵ 29/05/2017 của Cục Quản lý Dược về việc thay đổi tiêu chuẩn chất lượng dược chất, tá dược;

Căn cứ công văn số 7495/QLD-ĐK ngàỵ 29/05/2017 của Cục Quản lý Dược về việc thay đối tiêu chuấn chất lượng dược chất, tá dược;

Căn cứ công văn số 13209/QLD-ĐK ngày 28/08/2017 của Cục Quản lý về việc bổ sung nhà sản xuất dược chất, thay đổi tiêu chuẩn chất lượng dược chất, dược;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được phcp nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khấu theo Danh mục đính kèm công văn này.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.
Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

TUQ. CỤC TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC, ĐỖ MINH HÙNG

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU DƯỢC CHẤT LÀM THUỐC ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU PHẢI CÓ GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU CỦA THUỐC TRONG NƯỚC ĐÃ ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo công văn số: 18852/QLD -ĐK ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Cục Quản lý Dược)

ST

T

Tên thuốc Số giấv đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc Tiêu chuẩn chất lượng nguyên liệu Tên cơ sơ sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liêu
1. Prednison VD-17030-12 17/07/2018 Công ty cổ phần Dược phẩm TW 25 Prednisone BP2013 Henan Lihua Pharmaceutical Co., Ltd. Middle of Huangghe Street, Anyang Hi-Tech Industry

Development Zone, Henan

China
2. Prednison VD-17031-12 17/07/2018 Công ty cổ phần Dược phẩm TW 25 Prednisone BP 2013 Henan Lihua Pharmaceutical Co., Ltd. Middle of Huangghe street, Anyang Hi-Tech Industry

Development Zone, Henan

China
3. Prednison VD-17032-12 17/07/2018 Công ty cổ phần Dược phẩm TW 25 Prednisone BP2013 Henan Lihua Pharmaceutical Co., Ltd. Middle of Huangghe street, Anyang Hi-Tech Industry

Development Zone, Henan

China
4. Cezimate 500 mg VD-23087-15 08/12/2020 Công ty cổ phần Dược phẩm TW 25 Cefuroxim axetil USP38 Nectar

Lifescienccs

Limited

Village Saidpura, Tehsil-Derabassi, District Mohali (Punjab), India

Công văn 18852/QLD-ĐK nguyên liệu không yêu cầu GPNK

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]

18852_QLD_ĐK_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!