Tổng hợp kết quả trúng thầu năm 2017 – 2018 tính đến ngày 30/08/2018

1498
Tổng hợp kết quả trúng thầu năm 2017 - 2018
Tổng hợp kết quả trúng thầu năm 2017 - 2018
5/5 - (1 bình chọn)

Tổng hợp kết quả trúng thầu năm 2017 – 2018 tính đến ngày 30/08/2018 theo báo cáo của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

– Việc phân chia các mặt hàng thuốc theo báo cáo của các đơn vị thành các nhóm thuốc theo quy định tại Điều 5 (Phân chia gói thầu, nhóm thuốc) của Thông tư số 11/2016/TT-BYT của Bộ Y tế  quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.
– Ghi chú:
+ ĐTTTQG: Đấu thầu tập trung thuốc quốc gia
+ BVTW: Bệnh viện, Viện có giường bệnh, Đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
+ SYT: Sở Y tế;
+ BVT: Bệnh viện tuyến tỉnh;
+ BVH: Bệnh viện huyện, Trung tâm Y tế;
+ BVN: Bệnh viện ngành trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giao thông;
+ BVTN: Bệnh viện tư nhân.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

Tổng hợp KQTT năm 2017 – 2018 của các đơn vị báo cáo đến ngày 30_08_2018

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!