Thông báo 322/TB-BYT THÔNG BÁO Ý KIẾN CỦA THỦ TƯỚNG TẠI HỘI NGHỊ “TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN, PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT LÂY NHIỄM BỆNH TRONG BỆNH VIỆN”

913
Thông báo 322/TB-BYT THÔNG BÁO Ý KIẾN CỦA THỦ TƯỚNG TẠI HỘI NGHỊ
Thông báo 322/TB-BYT THÔNG BÁO Ý KIẾN CỦA THỦ TƯỚNG TẠI HỘI NGHỊ "TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN, PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT LÂY NHIỄM BỆNH TRONG BỆNH VIỆN"
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

Sổ: 322 /TB-BYT

 

CỘNG HÒA XẰ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến tại Hội nghị “Tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh trong bệnh viện”

Ngày 27 tháng 3 năm 2018 tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị “Tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh trong bệnh viện”. GS.TS. Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế và các đồng chí Lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trực tiếp chủ trì và chỉ đạo Hội nghị. Hội nghị với sự tham dự của hơn 400 đại biểu bao gồm Lãnh đạo, chuyên viên các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế; Lãnh đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành; Lãnh đạo, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, khoa Hồi sức tích cực các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh viện Nhi/Sản Nhi trong toàn quốc; Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, Trưởng đại diện CDC tham gia chủ trì và phát biểu tại Hội nghị; Đại diện USAID, PEPFAR, PATH, các tổ chức trong và ngoài nước, các phóng viên báo đài.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo: Nhiễm khuẩn bệnh viện và các giải pháp tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn; Cơ cấu chi phí cho kiểm soát nhiễm khuẩn trong giá thành viện phí; Công tác đào tạo kiểm soát nhiễm khuẩn hiện nay của Việt Nam và kinh nghiệm của một số nước trên thế giới; Vai trò chỉ đạo công tác phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện của Sở Y tế đối với các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc; Hệ thống giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện của Hoa Kỳ; Xây dựng Hệ thống giám sát nhiễm khuẩn quốc gia: Sự cần thiết và tiến trình triển khai; Tăng cường các giải pháp phòng ngừa, kiểm soát lây nhiễm bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Sở Y tế Hà Nội; Kinh nghiệm triển khai công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện Bạch Mai; Các giải pháp đã triển khai đối với công tác kiểm soát nhiễm khuẩn và ngăn ngừa lây nhiễm vi khuẩn đa kháng kháng sinh tại bệnh viện Chợ Rẫy; Chương trình hành động phát hiện và phòng ngừa lan truyền vi khuẩn đa kháng, siêu kháng kháng sinh tại bệnh viện Nhi Trung ương; Triển khai hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện Nhi Đồng 1; Kinh nghiệm triển khai đơn vị tiệt khuẩn Trung tâm tại bệnh viện Đại học y dược TP. Hồ Chí Minh. 200 đại biểu đại diện Lãnh đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Lãnh đạo các bệnh viện đã ký cam kết thực hiện tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh trong bệnh viện.

Kết thúc Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế đã có ý kiến kết luận và chỉ đạo như sau:

  1. Bộ Y tế đánh giá cao các kết quả đã đạt được trong thời gian qua về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, cụ thể là: (i) Nhiều chính sách, văn bản, hướng dẫn chuyên môn đã được ban hành nhằm tăng cường năng lực kiểm soát nhiễm khuẩn; (ii) Hệ thống tổ chức kiểm soát nhiễm khuẩn được thiết lập từ Bộ Y tế đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và đi vào hoạt động hiệu quả; (iii) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã bước đầu huy động nguồn lực cho các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn; (iv) Hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn được triển khai thực hiện với chất lượng ngày càng cao tại hầu hết các cơ sở khám bệnh chữa bệnh: Bước đầu thực hiện giám sát ca bệnh nhiễm khuẩn bệnh viện, giám sát tuân thủ vệ sinh tay, giám sát tuân thủ các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, giám sát vi sinh vật gây nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh, từng bước chuẩn hóa công tác khử khuẩn, tiệt khuẩn, tăng cường vệ sinh bệnh viện, chủ động phòng chống bệnh dịch…

Tuy nhiên, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn vẫn còn rất nhiều thách thức, đó là: (i) Một số người đứng đầu cơ sở khám bệnh chữa bệnh hiện nay vẫn chưa thật sự hiểu hết vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, do vậy sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn chưa phù hợp và hiệu quả. Chưa có chính sách thu hút, khuyến khích những người có tâm huỵết, có chuyên môn, có uy tín làm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, chưa có chế độ ưu đãi thỏa đáng để họ yên tâm công tác và cống hiến tâm huyết cho ngành; (ii) Hệ thống tổ chức kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh chưa hoàn thiện đầy đủ theo quy định. Cả nước còn tới 16,2% Bệnh viện có số giường bệnh >150 chưa thành lập khoa kiểm soát nhiễm khuẩn; 26,3% Bệnh viện đã thành lập khoa kiểm soát nhiễm khuẩn nhưng chưa bổ nhiệm Trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn; 24,1% Lãnh đạo khoa/tổ kiểm soát nhiễm khuẩn không phải đào tạo từ ngành y, hoặc có trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ học. (iii) Nhân lực kiểm soát nhiễm khuẩn còn thiếu và yếu: Đa số nhân viên phụ trách công tác giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện chưa được đào tạo thực hiện giám sát chuyên trách. Hầu hết bộ phận giám sát nhiễm khuẩn tại các Bệnh viện đều thiếu nhân lực so với quy định, chưa được đào tạo về giám sát chuyên trách do vậy chưa thực hiện được giám sát chủ động, liên tục các loại nhiễm khuẩn bệnh viện thường gặp và giám sát các vi khuẩn đa kháng kháng sinh; (iv) Nguồn lực cho kiểm soát nhiễm khuẩn còn hạn hẹp, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại nhiều bệnh viện chưa được quan tâm đầu tư đúng mức. Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại các bệnh viện tập trung nhiều vào giặt là, hấp sấy, quản lý chất thải mà chưa chú trọng vào công tác giám sát bao gồm giám sát tuân thủ thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn và giám sát tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện; (v) Một số bệnh dịch xảy ra ngay tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian qua đã gây hậu quả nghiêm trọng về người và kinh phí…

  1. Để nâng cao chất lượng công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh trong bệnh viện, Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Giám đốc các Bệnh viện, Viện nghiên cứu có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung sau:

 

  • – Thực hiện đúng, đầy đủ nội dung các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định, hướng dẫn chuyên môn về kiểm soát nhiễm khuẩn do Bộ Y tế ban hành.
  • – Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, điều kiện cho phòng ngừa cách ly, thực hành vô khuẩn, vệ sinh tay, vệ sinh môi trường, khử khuẩn tiệt khuẩn và bố trí đủ kinh phí cho các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn theo cơ cấu giá viện phí dành cho kiểm soát nhiễm khuẩn.
  • – Bố trí đủ nhân lực có năng lực chuyên môn, đã được đào tạo và có chứng chỉ về kiểm soát nhiễm khuẩn làm kiểm soát nhiễm khuẩn chuyên trách. Bảo đảm nhân viên y tế trực tiếp điều trị và chăm sóc người bệnh phải được đào tạo về kiểm soát nhiễm khuẩn.
  • – Tăng cường giám sát tuân thủ thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn, giám sát tuân thủ vệ sinh tay, giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện, áp dụng các biện pháp phòng ngừa, cách ly theo đúng hướng dẫn chuyên môn kiểm soát nhiễm khuẩn đã ban hành nhằm giảm thiểu tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện đến mức thấp nhất.
  • – Áp dụng các biện pháp truyền thông phù hợp để nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng về kiểm soát nhiễm khuẩn. Tăng cường sự tham gia phối hợp của người bệnh, người nhà người bệnh nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại đơn vị.
  • – Định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả triển khai thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn, tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện đúng quy định. Thực hiện cải tiến chất lượng kiểm soát nhiễm khuẩn góp phần bảo đảm cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh an toàn và chất lượng.
  • – Nhận được văn bản này, đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Y tế; Thứ trưởng Y tế các Bộ, Ngành; Giám đốc các bệnh viện, Viện nghiên cứu có giường bệnh nghiêm túc tổ chức thực hiện, ký cam kết thực hiện tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh trong bệnh viện gửi kèm theo thông báo này và gửi bản cam kết thực hiện về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, số 138A Giảng Võ, Ba Đình, Ha Nội trước ngày 28/4/2018 để Cục tổng hợp, theo dõi việc thực hiện báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ xin thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

                                                                               TL.BỘ TRƯỞNG

                                                        CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ

                                                          NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY tb_322_2018_

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!