Tài liệu tập huấn thông tư 01/2018/TT-BYT quy định ghi nhãn thuốc

2336
Tài liệu tập huấn thông tư 01/2018/TT-BYT
Tài liệu tập huấn thông tư 01/2018/TT-BYT
5/5 - (3 bình chọn)

Tài liệu tập huấn thông tư 01/2018/TT-BYT quy định ghi nhãn thuốc

DOWNLOAD TÀI LIỆU DƯỚI ĐÂY

1. Pho bien TT 01-2018 – P. ĐKT

2. Pho bien TT 01-2018 – K. DLS

3. Pho bien TT 01 -2018 – PGS VVĐ [Compatibility Mode]

4. Pho bien TT 01-2018 – P. QLTTQC

5. TT 01-2018-BYT quy dinh ghi nhan thuoc, nguyen lieu lam thuoc và to huong dan su dung thuoc

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!