Giấy mời tham dự hội thảo đối thoại với doanh nghiệp về nghị định quản lý trang thiết bị y tế

1461
Giấy mời tham dự hội thảo đối thoại với doanh nghiệp về nghị định quản lý trang thiết bị y tế
Giấy mời tham dự hội thảo đối thoại với doanh nghiệp về nghị định quản lý trang thiết bị y tế
5/5 - (4 bình chọn)
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ Y TẾ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:197/GM-SYT

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2018

 

GIẤY MỜI

Tham dự Hội thảo và đối thoại với doanh nghiệp về thực hiện Nghị định 36/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế tại thành phố Hà Nội


Sở Y tế Hà Nội trân trọng kính mi:

Đại diện các cơ sở/doanh nghiệp sản xuất/kinh doanh

trang thiết bị y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội

 

Tới dự: Hội thảo và đối thoại với doanh nghiệp về thực hiện Nghị định 36/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế tại thành phố Hà Nội

Thi gian: 8h00 ngày 12/7/2018 (Thứ Năm)

Địa điểm: Hội trường E1 – Nhà khách La Thành (Địa chỉ: Số 226 Vạn Phúc — Ba Đình — Hà Nội).

Thành phần:

Bộ Y tế: Mời Lãnh đạo Vụ TTB&CTYT, Viện TTB&CTYT, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ;

Thành phố Hà Nội: Mời đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND Thành phố, Sở Tài chính, Kho bạc thành phố Hà-Nội;

Sở Y tế Hà Nội:

Ban Giám đốc,

Đại diện lãnh đạo các phòng ban chuyên môn; Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC; Trung tâm Y tế dự phòng;

Doanh nghiệp: Đại diện các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội (khoảng 350 đại biểu)

(Mọi chi tiết xin liên hệ đ/c Phạm Kim Loan- ĐT: 0912.172.058;đ/c Phan Thị Thu Hiền – ĐT: 0987.720.868; đ/c Nguyễn Tô Sơn — ĐT: 016.434.434.86)

Trân trọng kính mời./.

 

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu: VP, VT

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

Nguyễn Khắc Hiền

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

Hội thảo và đối thoại vi doanh nghiệp về thực hiện Nghị định 36/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế tại thành phố Hà Nội

Thời gian: 8h00 ngày 12/7/2018 Địa điểm: Nhà khách La Thành

Thời gian Nội dung Ngưòi thực hiện
7.30-8.00 Tiếp đón và đăng ký đại biểu. Ban Tổ chức
8.00-8.15 Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu Ông Nguyễn Đức Tuấn – Chánh Văn phòng
8.15-8.30 Phát biểu khai mạc Lãnh đạo Sở Y tế
8.30-9.00 Báo cáo 6 tháng đầu năm tình hình tiếp nhận và giải quyết TTHC lĩnh vực TTBYT thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại Sở Y tế Hà Nội Ông Nguyễn Đức Tuấn Chánh Văn phòng
9.00-9.30 Báo cáo những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện NĐ 36/2016/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Hà Nội được rút ra từ công tác hậu kiểm Bà Phạm Thị Kim Loan Phó trường phòng Kế hoạch Tài chính
9.30-10.00 Chia sẻ kinh nghiệm về việc chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ trực tuyến – một số tình huống các doanh nghiêp hay gặp phải khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến Đại diện doanh nghiệp
10.00-10.15 Nghỉ giải lao
10.15-11.15 Thảo luận – Hỏi đáp Vụ TTB&CTYT/SỞ Y tế/Doanh nghiệp
11.15-11.30 Tổng kết – Bế mạc Lãnh đạo Sở Y tế

 

BAN TỔ CHỨC

TẢI VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY Giay-moi-tham-du-hoi-thao-doi-thoai-VNRAS.COM

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!