Tài liệu tập huấn công bố mỹ phẩm online

1632
Tài liệu tập huấn công bố mỹ phẩm online
Tài liệu tập huấn công bố mỹ phẩm online
Tài liệu tập huấn công bố mỹ phẩm online
3 (60%) 2 votes

Tài liệu tập huấn công bố mỹ phẩm online

Nội dung tập huấn:

  • Tổng quan về cơ chế một cửa quốc gia
  • Cơ chế một cửa đối với thủ tục đề nghị cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu.
  • Hướng dẫn sử dụng
  • Q&A.
  • Giới thiệu các chức năng cổng thông tin một cửa quốc gia
  • Hướng dẫn sử dụng chức năng hệ thống.

Tài liệu tập huấn công bố mỹ phẩm online

Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định về quản lý mỹ phẩm

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM: 

[sociallocker id=7424]

Huong dan sd cong thong tin 1 cua

Tài liệu training MP

[/sociallocker]

Copy vui lòng ghi nguồn vnras.com