Tài liệu tập huấn thông tư 11/2018/TT-BYT quản lý chất lượng thuốc

1807
tài liệu tập huấn thông tư 11
tài liệu tập huấn thông tư 11
5/5 - (2 bình chọn)

Tài liệu tập huấn thông tư 11/2018/TT-BYT quản lý chất lượng thuốc

Nội dung tập huấn:

– Phổ biến thông tư 11/2018/TT-BYT ngày 5/5/2018 quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

– Phổ biến nội dung mới trong các thông tư: 02/2018/TT-BYT quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, thông tư 03/2018/TT-BYT quy định thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thông tư 04/2018/TT-BYT quy định về thực hành tốt phòng thí nghiệm.

DOWNLOAD TÀI LIỆU DƯỚI ĐÂY

Tai lieu tap huan thong tu 11_2018_TT_BYT

Pho bien GPs

Thông tư QLCL thuốc