Home Tags Tương đương sinh học

Tag: tương đương sinh học

Công văn 17248/QLD-CL về việc cập nhật thông tin tại các...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 17248/QLD-CL V/v cập nhật một...

Dự thảo tháng 9 thông tư thử tương đương sinh học

0
DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỬ TƯƠNG ĐƯƠNG SINH HỌC   Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016; Căn cứ Nghị...

Công văn 4231/BYT-QLD cập nhật một số thông tin tại các...

0
Công văn 4231/BYT-QLD cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh...

Công văn 2443/BYT-QLD cập nhật một số thông tin tại các...

0
Công văn 2443/BYT-QLD cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh...

Quyết định 1832/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục thuốc có...

0
Quyết định 1832/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 16 BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA...

Danh sách công bố danh mục thuốc có tài liệu chứng...

0
Danh sách công bố danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học đợt 1 đến đợt 15 Các căn cứ cho...

Quyết định 2962/QĐ-BYT công bố danh mục thuốc biệt dược gốc,...

0
Quyết định 2962/QĐ-BYT công bố danh mục thuốc biệt dược gốc, thuốc tương đương điều trị, tương đương sinh học BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ...

Quyết định 1545/QĐ-BYT sửa đổi bổ sung quyết định 2962/QĐ-BYT thuốc...

0
Quyết định 1545/QĐ-BYT sửa đổi bổ sung quyết định 2962/QĐ-BYT thuốc biệt dược gốc, tương đương điều trị, tương đương sinh học BỘ Y TẾ -------- CỘNG...

Công văn 5649/QĐ-BYT Về việc rút thuốc đã được công bố...

0
Công văn 5649/QĐ-BYT Về việc rút thuốc đã được công bố ra khỏi Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh...

Công văn 7616/QLD-CL chuẩn bị hồ sơ đề nghị công bố...

0
Công văn 7616/QLD-CL chuẩn bị hồ sơ đề nghị công bố thuốc có chứng minh TĐSH BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI...
0868.552.633