Home Tags Thông tư thông báo

Tag: thông tư thông báo

Công văn số 10796/QLD-CL cung cấp thông tin liên hệ

0
  BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phức   Số: 10796 /QLD-CL V/v Cung cấp...

Công văn 10912/QLD-KD triển khai liên thông kết nối cơ sở...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tư do - Hạnh phúc   Số: 10912QLD-KD V/v triển khai liên...

Công văn 3409/BYT-BH về việc tổ chức hoạt động truyền thông...

0
BỘ Y TẾ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỐ:3409/BYT-BH V/v tổ chức các hoạt động truyền thông...

Công văn 3354/BYT-DP về việc triển khai vắc xin trong tiêm...

0
Bộ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: 3354 /BYT-DP           ...

Công văn 662/KCB-NV tăng cường công tác điều trị bệnh sởi,...

0
Bộ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 662/KCB-NV V/v tăng...

Công văn số 546/KH-BYT kế hoạch truyền thông nhân ngày bảo...

0
BỘ Y TẾ   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số 546 /KH-BYT   Hà Nội, ngày 12tháng 6 năm 2018     KẾ...

Thông tư 44/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung 1 số điều của...

0
BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/2018/TT-BTC Hà Hội, ngày 07 tháng 5 năm...

Thông tư 15/2018-TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ KCB...

0
BỘ Y TẾ ------- Số: 15/2018/TT-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm...

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BYT ban hành danh mục thuốc đông...

0
  DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 04_VBHN_BYT_2018_VNRAS COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT ban hành và hướng dẫn danh...

0
BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/VBHN-BYT Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm...
0868.552.633