Home Tags Phân loại trang thiết bị y tế

Tag: phân loại trang thiết bị y tế

Công văn 3608/BYT-TB-CT tăng cường trách nhiệm và đẩy nhanh tiến...

0
Công văn 3608/BYT-TB-CT tăng cường trách nhiệm và đẩy nhanh tiến độ trong việc thực hiện phân loại trang thiết bị y tế BỘ Y...

Quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả phân...

0
Quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả phân loại trang thiết bị y tế TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT TRANG THIẾT...

Phân loại trang thiết bị y tế tại Việt Nam

0
Phân loại trang thiết bị y tế tại Việt Nam Hệ thống phân loại trang thiết bị y tế ở 1 số quốc gia, khu...

Thông tư 42/2016/TT-BYT quy định việc thừa nhận kết quả phân...

0
Thông tư 42/2016/TT-BYT quy định việc thừa nhận kết quả phân loại BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự...

Thông tư 39/2016/TT-BYT quy định chi tiết việc phân loại trang...

0
Thông tư 39/2016/TT-BYT quy định chi tiết việc phân loại trang thiết bị y tế tại Việt Nam BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...

Lớp học phân loại trang thiết bị y tế

0
Lớp học phân loại trang thiết bị y tế - Để triển khai và áp dụng thông tư 39/2016/TT-BYT ngày 28/10/2016 quy định chi tiết...

TÓM TẮT THÔNG TIN PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ...

0
TÓM TẮT THÔNG TIN PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA STT Tên nước Phân loại Quy tắc Nhận xét Bằng chứng về phân loại 1 Châu...
0868.552.633