đấu thầu Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags đấu thầu

Tag: đấu thầu

Công văn 128/TTMS-NVD Thực hiện kết quả đấu thầu tập trung

Công văn 128/TTMS-NVD Thực hiện kết quả Đấu thầu tập trung và điều tiết các thuốc trúng thầu BỘ Y TẾ TRUNG TÂM MUA SẮM TẬP TRUNG...

Công văn 4795/BHXH-DVT về việc tổ chức đấu thầu đối với...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 4795/BHXH-DVT V/v tổ chức đấu...

Quyết định 1129/QĐ-BYT về việc đính chính thông tư số 37/2013/TT-BYT...

Quyết định 1129/QĐ-BYT về việc đính chính thông tư số 37/2013/TT-BYT về hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ...