Home Tags Danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia

Tag: danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia

Công văn 18665/QLD-GT ngày 01 tháng 10 năm 2018 mở rộng...

0
Công văn 18665/QLD-GT ngày 01 tháng 10 năm 2018 mở rộng Danh mục thuốc ĐTTT quốc gia và Danh mục thuốc ĐPG Kính gửi: - Các...

Công văn 3015/BYT-QLD Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp...

0
BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3015/BYT-QLD V/v Danh mục thuốc đấu thầu tập...

Công văn 128/TTMS-NVD Thực hiện kết quả đấu thầu tập trung

0
Công văn 128/TTMS-NVD Thực hiện kết quả Đấu thầu tập trung và điều tiết các thuốc trúng thầu BỘ Y TẾ TRUNG TÂM MUA SẮM TẬP TRUNG...

Công văn 2369/BHXH-DVT hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu...

0
Công văn 2369/BHXH-DVT hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu mua thuốc tập trung quốc gia đối với thuốc sử dụng trong lĩnh...

Dự thảo thông tư Ban hành Danh mục thuốc đấu thầu...

0
Dự thảo thông tư Ban hành Danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia do Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức...
0868.552.633