Home Tags Bảo hiểm y tế

Tag: bảo hiểm y tế

THÔNG BÁO 1286/TB-BYT-BHXH VN

0
THÔNG BÁO 1286/TB-BYT-BHXH VN VỀ KHÁM, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ BỘ Y TẾ - BHXH VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

Công văn 4955/BHXH-ST về việc tổ chức in, đổi thẻ BHYT...

0
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 4955/BHXH-ST V/v tổ chức in,...

Thông tư 39/2017/TT-BYT quy định gói dịch vụ y tế cơ...

0
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 39/2017/TT-BYT Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm...

Công văn 4397/BHXH-GĐB về việc gửi dữ liệu chi phí khám, chữa bệnh...

0
Công văn 4397/BHXH-GĐB về việc gửi dữ liệu chi phí khám, chữa bệnh trên Hệ thống thông tin giám định Bảo hiểm y tế BẢO HIỂM XÃ...

Dự thảo Thông tư thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc

0
Dự thảo Thông tư thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc   BỘ Y TẾ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do...

Công văn 4055/BHXH-CNTT Thanh toán KCB hết hạn thẻ BHYT

0
Công văn 4055/BHXH-CNTT Thanh toán KCB hết hạn thẻ BHYT 4055/BHXH-CNTT Thanh toán KCB hết hạn thẻ BHYT BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ...

Công văn 3991/BHXH-TCKT Hóa đơn điện tử KCB BHYT

0
Công văn 3991/BHXH-TCKT Hóa đơn điện tử KCB BHYT 3991/BHXH-TCKT Hóa đơn điện tử KCB BHYT BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...

Công văn 1919/BHXH-QLT rà soát, bổ sung thông tin người tham...

0
Công văn 1919/BHXH-QLT thực hiện rà soát, bổ sung thông tin người tham gia BHXH, BHYT. BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP...

Quyết định 2192/QĐ-BYT về việc đính chính thông tư số 04/2017/TT-BYT...

0
Quyết định 2192/QĐ-BYT về việc đính chính thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2017 ban hành danh mục và tỷ lệ,...

Thông tư liên tịch 09/2009/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm...

0
Thông tư liên tịch 09/2009/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm Y tế BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...
0868 552 633