Hướng dẫn thực hành tốt sản xuất thuốc – thực hành tốt sản xuất dược phẩm chứa hoạt chất nguy hiểm

1404
Sản xuất dược phẩm chứa hoạt chất nguy hiểm
Sản xuất dược phẩm chứa hoạt chất nguy hiểm
5/5 - (1 bình chọn)

Hướng dẫn thực hành tốt sản xuất thuốc – thực hành tốt sản xuất dược phẩm chứa hoạt chất nguy hiểm

Phụ lục 3
Thực hành tốt sản xuất dược phẩm chứa hoạt chất nguy hiểm
1. Giới thiệu ………………………………………………………………………….. 2
2. Tổng quan …………………………………………………………………………… 2
3. Giải thích thuật ngữ ………………………………………………………………… 3
4. Đánh giá rủi ro …………………………………………………………………….. 6
5. Việc bảo vệ sản phẩm …………………………………………………………. 6
6. Hệ thống thiết bị bảo vệ nhân viên và hệ thống dưỡng khí …………….. 7
7. Bảo vệ môi trường …………………………………………………………….. 8
8. Sơ đồ nhà xưởng ……………………………………………………………….. 9
9. Hệ thống cấp khí ……………………………………………………………….. 9
10. Thiết bị xử lý không khí …………………………………………………….. 12
11. Thay bộ lọc khí một cách an toàn ……………………………………………13
12. Hệ thống khử nhiễm cho nhân viên ……………………………………….. 14
13. Xử lý chất thải ……………………………………………………………….. 15
14. Bảo dưỡng …………………………………………………………… 15
15. Thẩm định …………………………………………………………………….. 15
Tài liệu tham khảo ……………………………………………………………….. 15

Hướng dẫn thực hành tốt sản xuất thuốc – thực hành tốt sản xuất dược phẩm chứa hoạt chất nguy hiểm

DOWNLOAD FULL VERSION HERE

[sociallocker id=7424]

TRS 957 (2011) – Annex 3 – WHO GMP for pharmaceutical products containing hazardous substances

TRS 957 (2011) – Phụ lục 3 – WHO GMP cho dược phẩm chứa hoạt chất nguy hiểm

[/sociallocker]

Sản xuất dược phẩm chứa hoạt chất nguy hiểm

Xem tài liệu khác tại đây

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!