Công văn số 190/PYT Phòng y tế Quận Thanh Xuân ngày...

0
UBND QUẬN THANH XUÂN PHÒNG Y TẾ Số:190/PYT V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng; có dấu hiệu giả...

Công văn số 9642/QLD-VP ngày 09/10/2023 của Cục Quản lý Dược...

0
Công văn số 9642/QLD-VP ngày 09/10/2023 của Cục Quản lý Dược về việc báo giá lắp đặt thiết bị họp trực tuyến (lần 2)

Quyết định số 758/QĐ-QLD ngày 13/10/2023 của Cục Quản lý Dược...

0
Quyết định số 758/QĐ-QLD ngày 13/10/2023 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội (Đợt 8)

Công văn số 9770/QLD-ĐK ngày 13/10/2023 của Cục Quản lý Dược...

0
Công văn số 9770/QLD-ĐK ngày 13/10/2023 của Cục Quản lý Dược về việc cập nhật mẫu nhãn và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc đã được phê duyệt lên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến

Công văn số 156/PYT Phòng y tế Quận Thanh Xuân ngày...

0
Công văn số 156/PYT Phòng y tế Quận Thanh Xuân ngày 02 tháng 10 năm 2023 sau khi nhận được Công văn số 4340/SYT-NVD ngày 22/09/2023 của Sở Y tế Hà Nội về việc mẫu thuốc Cefixim 200 giả

Công văn số 157/PYT Phòng y tế Quận Thanh Xuân ngày...

0
Công văn số 157/PYT Phòng y tế Quận Thanh Xuân ngày 02 tháng 10 năm 2023 sau khi nhận được Công văn số 4337/SYT-NVD ngày 22/09/2023 của Sở Y tế Hà Nội về việc thu hồi thu hồi sản phẩm Serum Burst Lotion Diếp cá siêu kích trắng Lọ 250g không rõ nguồn gốc xuất xứ

Công văn số 155/PYT Phòng y tế Quận Thanh Xuân ngày...

0
Công văn số 155/PYT Phòng y tế Quận Thanh Xuân ngày 02 tháng 10 năm 2023 sau khi nhận được Công văn số 4452/SYT-NVD ngày 28/09/2023 của Sở Y tế Hà Nội về việc đảm bảo cung ứng, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc điều trị bệnh đau mắt đỏ

Công văn số 153/PYT Phòng Y Tế Quận Thanh Xuân ngày...

0
Công văn số 153/PYT Phòng y tế Quận Thanh Xuân ngày 29 tháng 09 năm 2023 sau khi nhận được công văn số 4171/SYT-NVD ngày 13/09/2023 của Sở y tế Hà Nội về việc thu hồi thuốc PymeRoxitil không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của...

0
Nghị định 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

Quyết định số 2248/QĐ-BYT ngày 19 tháng 5 năm 2023 của...

0
Quyết định số 2248/QĐ-BYT ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn 'Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Hội chứng mạch vành mạn'
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ