Danh sách công bố cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP các đợt 1 đến đợt 10

2788
GMP các đợt 1 đến đợt 10
5/5 - (3 bình chọn)

Danh sách công bố cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn PIC/S – GMP và EU – GMP các đợt 1 đến đợt 10.

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/05/2016 của Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

– Danh sách PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 1: CV 144 QLD CL- GMP PIC Danh sach ho so PICS EU GMP can giai trinh – Dot 1 Danh sach ho so PICS EU GMP khong dat yeu cau -Dot 1 Danh_muc_co_so_SX_thuoc_dat_tieu_chuan_PICs_EU_GMP_-_Dot_1

– Danh sách PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 2: cong van gui DN dot 2 – Ho so dat tieu chuan dot 2 – Ho so phai bo sung giai trinh dot 2- Ho so khong dat

– Danh sách PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 3: GMP PICs Dot 3 – DS Dat yeu cau GMP PICs Dot 3- Bo sung giai trinh GMP PICs Dot 3- Khong dat yeu cau

– Danh sách PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 4: DS bo sung giai trinh PICS EU GMP-Dot 4 DS CSSX thuoc dat PICS EU GMP – dot 4 DS khong dat PICS EU-dot 4

– Danh sách PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 5: CV gui SYT PICS EU GMP – dot 5 Ds cac hs PICS EU GMP dot 5- khong dat Ds cac hs PICS EU GMP dot 5- phai giai trinh Ds dot 5 – dat PICS EU GMP

– Danh sách PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 6: CV 3949 Ds cac CSSX thuoc dat tieu chuan PICS EU GMP dot 6 DS cac HS de nghi cong bo CSSX dat PICS EU GMP dot 6 – khong dat Ds cac hs de nghi cong bo CSSX dat PICS EU GMP dot 6 – phai bo sung giai trinh

– Danh sách PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 7: Danh muc co so SX dat PICS EU GMP tu Dot 1 den dot 7 dot 7 – Dat dot 7- giai trinh dot 7 – Khong dat

– Danh sách PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 8: Danh muc co so dat PICS EU GMP – Dot 1- dot 8 Danh muc co so dat PICS EU GMP tu Dot 1 den Dot 8 DS cac CSSX de nghi cong bo PICS EU GMP phai giai trinh dot 8 Ds cac CSSX ko dat PICS EU GMP dot 8 Ds CSSX thuoc dat tieu chuan PICS EU GMP dot 8

– Danh sách PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 9: CV GMP PIC dot 9 Danh muc tong hop co so SX thuoc dat PICS EU GMP tu Dot 1 den Dot 9 Ds CSSX thuoc dat tieu chuan PICS EU GMP – Dot 9 Ds ho so CSSX thuoc de nghi cong bo dat tieu chuan PICS EU GMP – phai giai trinh – Dot 9 Ds ho so CSSX thuoc de nghi cong bo dat tieu chuan PICS EU GMP – khong dat – Dot 9

– Danh sách PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 10: CV GMP PIC dot 10 Danh muc co so SX thuoc dat PICS EU GMP tu Dot 1 den dot 10 Danh muc co so SX thuoc dat PICS EU GMP tu Dot 1 den dot 10 Danh muc CSSX thuoc dat tieu chuan PICS EU GMP Dot 10 Danh muc HS CSSX thuoc de nghi cong bo dat PICS EU GMP Dot 10 – khong dat Danh muc HS CSSX thuoc de nghi cong bo dat tieu chuan PICS EU GMP Dot 10 – phai bo sung giai trinh

Danh sách công bố cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP được cập nhật liên tục trên cổng thông tin điện tử Cục Quản lý Dược Việt Nam www.dav.gov.vn.

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!