Dự thảo 61 TCVN về thuốc

1285
Dự thảo 61 TCVN về thuốc
Dự thảo 61 TCVN về thuốc
5/5 - (2 bình chọn)

Dự thảo 61 TCVN về thuốc

HỘI ĐỒNG DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM

Trung tâm Dược điển – Dược thư VN

DANH MỤC TCVN VỀ THUỐC

(61 TCVN về thuốc xây dựng trong năm 2013 -2014)

TT Tên chuyên luận
NGUYÊN LIỆU HÓA DƯỢC
1. Acebutolol hydroclorid
2. Amodiaquin hydroclorid
3. Arginin hydroclorid
4. Clopidogrel bisulfat
5. Carbomer
6. Carmelose calci
7. Carmelose natri
8. Diclofenac diethylamin
9. Dimenhydrinat
10. Glimepirid
11. Irbesartan
12. Isosorbid dinitrat
13. Isosorbid monohydrat
14. Levofloxacin
15. Lumefantrin
16. Methadon hydroclorid
17. Naloxon hydroclorid
18. Oseltamivir
19. Stavudin
20. Valproat natri
21. Vinpocetin
22. Efavirenz
THÀNH PHẨM HÓA DƯỢC
23. Dung dịch methadon hydroclorid
24. Kem promethazin
25. Kem cloramphenicol + dexamethason
26. Nang arginin
27. Siro alimemazin
28. Siro promethazin
29. Thuốc nhỏ mắt cloramphenicol + dexamethason
30. Viên nén acebutolol hydroclorid
31. Viên nén amodiaquin
32. Viên nén dimenhydrinat
33. Viên nén glimepirid
34. Viên nén irbesartan
35. Viên nén isosorbid mononitrat
36. Viên nén isosorbid dinitrat
37. Viên nén levofloxacin
38. Viên nén pefloxacin
39. Viên nén valproat natri
40. Viên nén vinpocetin
41. Viên nén zidovudin
42. Viên nén arthemether + lumefantrin
43. Viên nén rifampicin + isoniazid + pyrazinamid
44. Viên nén bao tan trong ruột aspirin
45. Dung dịch uống zidovudin
46. Dung dịch uống lamivudin
DƯỢC LIỆU
47. Long nha thảo
48. Đơn kim
49. Ngũ gia bì hương (Vỏ rễ)
50. Náng hoa trắng (lá)
51. Cần tây (toàn cây)
VẮC XIN
52. Vắc xin phối hợp bạch hầu, uốn ván, ho gà vô bào (DTaP) hấp phụ.
53. Vắc xin sởi – quai bị – rubella (vắc xin MMR)
54. Huyết thanh miễn dịch viêm gan B
PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM THUỐC VÀ CHUYÊN MỤC
55. Đồng đều đơn vị phân liều
56. Yêu cầu chung đối với các chế phẩm Probiotic
57. Một số phương pháp hoá miễn dịch sử dụng trong kiểm định vắc xin
58. Kiểm tra Mycoplasma trong vắc xin/sinh phẩm

(Phương pháp nuôi cấy và dùng chỉ thị tế bào)

59. Xác định hàm lượng BSA tồn dư
60. Phương pháp ELISA
61. Hướng dẫn xử trí các vấn đề thường gặp trong thử nghiệm ELISA

Dự thảo 61 TCVN về thuốc

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!