Công văn 9995/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NL không yêu cầu GPNK

1160
Công văn 9995/QLD-ĐK năm 2018
Công văn 9995/QLD-ĐK năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 9995/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK (Đợt 161).
Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– CT Vũ Tuấn Cường (để b/c);
– Phòng QL KDD (để phối hợp);
– Tổng Cục Hải Quan;
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐK(N).
TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU ĐỢT 161
(Đính kèm công văn số 9995/QLD-ĐK ngày 01 tháng 6 năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

Tên thuốc (1) Số giấy giấy đăng kí lưu hành thuốc (2) Ngày hết hiệu lực của giấy đăng kí lưu hành (3) Tên cơ sở sản xuất thuốc (4) Tên nguyên liệu làm thuốc (5) Tiêu chuẩn của dược chất nguyên liệu (6) Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu (7) Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu (8) Tên nước sản xuất nguyên liệu (9)
Dotioco VD-29604-18 3/27/2023 Công ty cổ phần 23 tháng 9 Dried Aluminium Hydroxide BP 2016 Priti Industries 340/1, Chitra Industrial Estate, Phase II, Chitra BHAVNAGAR – 64004 India
Dotioco VD-29604-18 3/27/2023 Công ty cổ phần 23 tháng 9 Magnesium Hydroxide BP 2016 Priti Industries 340/1, Chitra Industrial Estate, Phase II, Chitra BHAVNAGAR – 64004 India
Liver NTB VD-29605-18 3/27/2023 Công ty cổ phần 23 tháng 9 L-Arginine HCl USP 38 Daesang Corporation/ Korea. 96 – 48, Shinsul – dong, Dongdaemun – gu, Seoul, South Korea
Liponil VD-29616-18 3/27/2023 Công ty cổ phần công nghệ sinh học dược phẩm ICA Simvastatin EP 7.0 Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd. No.31, Weisan Road, Zhejiang Hangzhou Bay, Shangyu Industrial Area, Shangyu City, Zhejiang Province, P.R.China, 312369 China
Liponil VD-29617-18 3/27/2023 Công ty cổ phần công nghệ sinh học dược phẩm ICA Simvastatin EP 7.0 Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd. No.31, Weisan Road, Zhejiang Hangzhou Bay, Shangyu Industrial Area, Shangyu City, Zhejiang Province, P.R.China, 312369 China
Arcatamin VD-29625-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược Danapha Sulbutiamin NSX Luoyang Chemman Pharmachem Co., Ltd. Mengjin County, Luoyang, Henan Province, 471125, China China
Naphazolin 0,05% VD-29627-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược Danapha Naphazolin hydroclorid USP 38 Precise Chemipharma Pvt.Ltd. C-384, T.T.C. Industrial Area, M.I.D.C, Pawne Village, Navi Mumbai – 400 703, India India
Neupopyl VD-29628-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược Danapha Piracetam EP 7 Microsin S.R.L Str. Pericle Papahagi nr. 51-63, Bucaresti, Romania Romania
Amtrinil VD-29670-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A Amisulpride EP 8.0 Symed Labs Limited (Unit-II). Plot No. 25/B, Phase- III, IDA, Jeedimetla, Hyderabad – 500 055, Telangana, India. India
DuoAPC Fort VD-29672-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A Lamivudine USP 38 Shijiazhuang Lonzeal Pharmaceuticals Co., Ltd. Industrial Zone, Shenze (No. 16, West Ring Road, Shenze, Shijiazhuang, Hebei province – 052560, China) China
DuoAPC Fort VD-29672-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A Nevirapine USP 38 Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd Xunqiao, Linhai Zhejiang 317024, China China
EzinAPC VD-29673-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A Cetirizine dihydrochloride EP 8.0 Hetero Drugs Limited (Unit – IV) Survey No. 599, Temple Road, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal., Medak District, Telangana, India. India
LamiAPC VD-29674-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A Lamivudine USP 38 Shijiazhuang Lonzeal Pharmaceuticals Co., Ltd Industrial Zone, Shenze (No. 16, West Ring Road, Shenze, Shijiazhuang, Hebei province – 052560, China) China
Maxxhepa- Arginine 500 VD-29675-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A L-Arginine hydrochloride USP 38 Wuhan Soleado Technology Co., Ltd. Xiangkou Industry Zone, Hannan Wuhan Hubei, China. China
Maxxhepa urso 300 VD-29676-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A Ursodeoxycholic acid EP 8.0 Iffect Chemphar Co., Ltd. Fanyang, Sanjie Economic zone, Shengzhou, Zhejiang, China China
Maxxmucous-AC 600 VD-29677-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A Acetylcysteine USP 38 Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd. No.1 Industrial Park, Gedian Economy Development Zone, E’zhou City, Hubei, China China
Maxxneuro-DZ 10 VD-29678-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A Donepezil hydrochloride USP 38 Nosch Labs Private Limited Unit-II, Sy No.14, Gaddapotharam Village, IDA, Kazipally, Jinnaram (Mandal), Medak District, Telangana, India. India
Sosallergy syrup VD-29679-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A Desloratadine EP 8.0 Glenmark Pharmaceuticals Limited Plot No. 3109-C, G.I.D.C. Industrial Estate Bharuch, India- 393 002 Ankleshwar, Gujarat, India. India
Usalukast 5 ODT VD-29680-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A Montelukast sodium USP 38 Morepen Laboratories Limited Village Masulkhana, Parwanoo, Distt. Solan, (H.P) 173 220, India India
Acyclorvir VPC 200 VD-29711-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long Acyclovir USP 38 Zhejiang Charioteer Pharmaceutical Co.,Ltd. Tongyuanxi, Dazhan, Xianju, Zhejiang Province, 317321, P.R. China. China
Ceplorvpc 500 VD-29712-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long Cefaclor monohydrat USP 38 DSM Sinochem Pharmaceuticals (Zibo) Co.,Ltd. No.1033, Mu Long Road, High & new Tech. Industrial Development Zone, Zibo Shandong, PRC China
Cotrimxazon 480 VD-29713-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long Sulfamethoxazol USP 38 Shouguang Fukang Pharmaceutical Co., Ltd North-East of Dongwaihuan Road, Dongcheng Industrial Area, Shouguang City, Shangdong Province, P.R.of China China
Cotrimxazon 480 VD-29713-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long Trimethoprim USP 38 Shouguang Fukang Pharmaceutical Co., Ltd North-East of Dongwaihuan Road, Dongcheng Industrial Area, Shouguang City, Shangdong Province, P.R.of China China
Valsartan 160 VD-29714-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long Valsartan USP 38 Zhuhai Rundu Pharmaceutical Co.,Ltd. No.6, North Airport Road, Sanzao Town, Jinwan District, Zhuhai, Guangdong, China, 519041 China
Vicef 300 VD-29715-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long Cefdinir USP 38 Nectar Lifesciences Ltd. SCO-38,39, Sector 9- D Chandigarh- 160 009 (India) India
Ausmuco 200 mg VD-29743-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Carbocisteine EP 8.0 Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd No.1 Industrial Park, Gedian Economy Development Zone, E’ zhou City, Hubei, China China
Ausmuco 750G VD-29744-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Carbocisteine EP 8.0 Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd No.1 Industrial Park, Gedian Economy Development Zone, E’ zhou City, Hubei, China China
Cefpivoxil 200 VD-29746-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Cefditoren Pivoxil JP XVI Zheijang Huafang Pharmaceutical Co., Ltd 10 Dazha Road Jiangkou, Huangyan Taizhou Zhejiang, China China
Cefpivoxil 50 VD-29747-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Cefditoren Pivoxil JP XVI Zheijang Huafang Pharmaceutical Co., Ltd 10 Dazha Road Jiangkou, Huangyan Taizhou Zhejiang, China China
Cepmaxlox 200 VD-29748-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Cefpodoxime proxetil USP 38 Parabolic Drugs Ltd. Office: SCO 99-100, Level III & IV, Sector 17-B, Chandigarh – 160017, INDIA Works: Village Sundhran, Tehsil Derabassi, P.O. Mubarakpur, District Sahibzada Ajit Singh Nagar, Punjab, India India
Clorpheniramin 4 mg VD-29749-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Chlorpheniramine maleate BP 2016 Supriya Lifescience Ltd. A-5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C., TalKhed, Dist. Ratnagiri 415722, Maharashtra State, India. India
Desdinta VD-29750-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Desloratadin EP 8.0 Morepen Laboratories Ltd 409, Antriksh Bhawan, 22 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi – 110 001, India India
Fahado 150 VD-29751-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Paracetamol DĐVN IV Hebei jiheng (group) Pharmaceutical co., LTD No. 368 Jianshe streat, Hengshui city, Hebei Provine, China China
Fastdine VD-29752-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Fexofenadine hydrochloride USP 38 Vasudha Pharma Chem Limited 78/A, Vengalrao Nagar, Hyderabad – 500038. Telangana, India India
Keflafen 50 VD-29753-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Ketoprofen USP 35 Hubei Xunda Pharmaceutical Co., Ltd Office: No.117 Yongning Avenue, Wuxue city, Hubei province

Site: Makou Pharmaceutical & Chemical Industry Zone, Tian Town, Wuxue, Huanggang, Hubei Province

China
Ozirmox 500 VD-29754-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Amoxicillin Trihydrate BP 2016 Sinopharm Weiqida Pharmaceutical Co., Ltd. Economic & Technological Development Zone, First Medical Zone, Datong, Shanxi, China China
Psocabet VD-29755-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Betamethasone dipropionate USP 38 Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd No. 1 Xianyao road, Xianju, Zhejiang, China China
Psocabet VD-29755-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Calcipotriol monohydrate BP 2016 Century Pharmaceuticals Ltd. Office: Plant – 103 to 106, GIDC Estate, HALOL – 389350. India.

Plant: 103 To 106, GIDC, HALOL – 389350, Dist – PANCHMAHAL, India

India
Zikafix VD-29756-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Dextromethorphan hydrobromide USP 38 Divi’s Laboratories Limited Unit-I, Lingojigudem Village, Choutuppal Mandal, Nalgonda District – 508 252, Telangana, India India
Zikafix VD-29756-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Chlorpheniramine maleate BP 2016 Supriya Lifescience Ltd A-5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C., TalKhed, Dist. Ratnagiri 415722, Maharashtra State, India India
Zikafix VD-29756-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Guaifenesin USP 38 Zhejiang Haizhou Pharmaceutical Co.,Ltd Yanhai Industrial Zone, Linhai City, Zhejiang Province, China China
AD Tamy GC-297-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Vitamin A (Retinol palmitat) DĐVN IV BASF Construction Polymers GmbH Dr.-Albert-Frank-Str. 32, D-83308 Trostberg, Germany Germany
AD Tamy GC-297-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Vitamin D3 (Colecalciferol) USP 34 DSM Nutritional Products GmbH, Switzerland. Postfach 1145, D79629 Grenzach – Wyhlen Switzerland
Arabtin 20 VD-29768-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Atorvastatin calcium trihydrate EP 8.0 Ranbaxy Laboratories Limited. Toasa -144533, Punjab, India India
Arbuntec 4 VD-29769-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Lornoxicam NSX PURE CHEM PVT. LTD. Plot No. 4717, Opp. BSNL Office, Nr. Fikom Chokdi, Ankleshwar G.I.D.C, Ankleshwar, Gujarat, INDIA 393 002 India
Atmuzix VD-30066-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Biotin USP 38 Zhejiang Nhu Company LTD. No.4 Jiangbei Road, YuLin Street, Xinchang County, ZheJiang, China China
Aubtin 7.5 VD-29770-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Ivabradine hydrochloride NSX Kores Limited C-7/1-, TTC Industrial Area, MIDC Pawane, Navi Mumbai – 400705, India India
Aumirid 400 VD-29771-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Amisulpride EP 8 Optimus Drugs (P) Limited Survey NO. 239&240, Dothigudem (V). Pochampally (M), Nalgonda (Dist), India India
Auzitane VD-29772-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Probenecid USP 38 GALENOVA INC. 4555 Beaudry St-Hyacinthe (Québec) Canada J2S 8W2 Canada
Azaduo QLĐB-684-18 27/03/2021 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Adapalen BP 2014 Nantong Desheng Chemical Co., Ltd. 14-203, Longxing Jiayuan, Huanghai Rd., Gangzha Dist., Nantong, Jiangsu, China China
Azaduo QLĐB-684-18 27/03/2021 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Hydrous Benzoyl Peroxide BP 2014 Lubon Industry Co., Ltd. Địa chỉ: Shazhuxiang Community, Baixia District, Nanjing, Jiangsu, China China
Bamyrol Extra VD-29773-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Paracetamol USP 38 Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., Ltd 368 Jianshe Street , Hengshui City , Hebei 053000 , China China
Bamyrol Extra VD-29773-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Caffeine USP 38 Shandong Xinhua Pharmaceutical Co.,Ltd. East Chemical Zone Of Zibo, High & New Technology Development Zone, Zibo City, Shandong Province, China China
Bepromatol 5 VD-29774-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Bisoprolol Fumarate USP 38 Arevipharma GmbH Meißner Straße 35, D01445 Radebeul Germany
Egudin 10 QLĐB-680-18 27/03/2021 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Solifenacin succinate EP 8.6 Medichem Manufacturing (Malta) Limited HF61, Hal Far Industrial Estate Hal Far BBG 3000, Malta Malta
Egudin 5 QLĐB-681-18 27/03/2021 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Solifenacin succinate EP 8.6 Medichem Manufacturing (Malta) Limited HF61, Hal Far Industrial Estate Hal Far BBG 3000, Malta Malta
Etorisun 120 VD-29776-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Etoricoxib NSX Virdev Intermediates Pvt. Ltd. Block no. 46-47 , Plot no.-2, Moje Palsana, Tal. Palsana, Dist. Surat. Gujarat (India) India
Etorisun 60 VD-29777-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Etoricoxib NSX Virdev Intermediates Pvt. Ltd. Block no. 46-47 , Plot no.-2, Moje Palsana, Tal. Palsana, Dist. Surat. Gujarat (India) India
Etorisun 90 VD-29778-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Etoricoxib NSX Virdev Intermediates Pvt. Ltd. Block no. 46-47 , Plot no.-2, Moje Palsana, Tal. Palsana, Dist. Surat. Gujarat (India) India
Fedcerine VD-29779-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Mesalazine (Mesalamine) USP 38 Surya Life Sciences Ltd Plot No. 3606 & 3616, G.I.D.C. INDUSTRIAL ESTATE, Ankleshwar – 393002, Gujarat, India India
Glubet VD-29780-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Desmopressin Acetate Trihydrate USP 38 HYBIO PHARMACEUTIC AL CO.,LTD. Hybio Medicine Park, Middles Section of Nanshan Hi-Tech Industrial Park, Shenzhen, P.R.China China
Hepwit VD-29781-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Floctafenine JP 14 Haihang Industry Co., LTD Sanqing Fengrun BLDG, No.100 South Gongye Road, Jinan City, China. China
Hypniza 150 VD-29782-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Nizatidine USP 38 Shaanxi Top Pharm Chemical Co.,Ltd. 108#, West sector, Nan’Er Huan, Xi’An, China 710065 China
Lecyston VD-29783-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Sulbutiamine TC NSX Luoyang Chemman Pharmchem Co.,Ltd. Mengjin County, Luoyang, Henan Province, 471125, China China
Medi-ambroxol VD-29784-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Ambroxol hydrochloride BP 2014 Provizer Pharma Co., Ltd. Yogi Chowk, Nana Varachha, Surat- 395006 , Gujarat, India India
Medogets 3g VD-29785-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun L-Arginine Lglutamate TC NSX Hongya Yaxing Biotechnology Co.,Ltd. Group Ten, Qianjin Village, Jiangjun Town, HOngya County, Sichuan, China. China
Medynacom VD-29786-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Dextromethorphan HBr USP 38 Fagron, Inc. 2400 Pilot Knob Road – St. Paul, MN 55120 – USA USA
Posisva 10 VD-29792-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Pravastatin sodium EP 8.0 TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company 13 Pallagi St., Debrecen, H-4042 Hungary Hungary
Posisva 40 VD-29793-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Pravastatin sodium EP 8.0 TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company 13 Pallagi St., Debrecen, H-4042 Hungary Hungary
Poziats 10mg QLĐB-682-18 27/03/2021 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Aripiprazole USP 38 Unichem Laboratories Ltd. Plot No.99, M.I.D.C., Dhatav, Roha, Dist. Raigad -402 116, India India
Poziats 5mg QLĐB-683-18 27/03/2021 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Aripiprazole USP 38 Unichem Laboratories Ltd. Plot No.99, M.I.D.C., Dhatav, Roha, Dist. Raigad -402 116, India India
Reamemton 750 VD-29787-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Nabumetone USP 38 Wuhan HengHeDa Pharm Co. Ltd Wuhan Private Science and Technology Park, Wuhan, China China
Sizecin 180 VD-29788-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Fexofenadine Hydrochoride EP 8.0 VIRUPAKSHA ORGANICS LIMITED Survey No. 10, Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal, Medak Dist.502 319, Andhra Pradesh, INDIA. India
Vazozid VD-29789-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Bezafibrate BP 2015 HANGZHOU VIWA CO., LTD. 4th Floor, Building5. No.600 on 21st Avenue, Xiasha Economic and Technological Development Zone Hangzhou 310018, Zhejiang, China China
Vinocyclon 50 VD-29820-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Minocyclin hydrochlorid USP 38 Cayman Chemical Company 1180 East Ellsworth Road Ann Arbor, Michigan 48108 USA USA
Alusigel VD-29821-18 3/27/2023 Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông Magnesium hydroxide BP 2016 Priti Industries 340/1,Chitra Industrial Estate, Phase II, Chitra Bhavnagar – 364 004 Gujarat – India India
Alusigel VD-29821-18 3/27/2023 Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông Dried Aluminium hydroxide BP 2016 Priti Industries 340/1,Chitra Industrial Estate, Phase II, Chitra Bhavnagar – 364 004 Gujarat – India India
Alusigel 80 VD-29822-18 3/27/2023 Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông Magnesium hydroxide BP 2016 Priti Industries 340/1,Chitra Industrial Estate, Phase II, Chitra Bhavnagar – 364 004 Gujarat – India India
Alusigel 80 VD-29822-18 3/27/2023 Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông Dried Aluminium hydroxide BP 2016 Priti Industries 340/1,Chitra Industrial Estate, Phase II, Chitra Bhavnagar – 364 004 Gujarat – India India
Alusigel 80 VD-29822-18 3/27/2023 Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông Simethicone USP 38 Basildon chemical company limited Kimber Road Abingdon Oxon OX14 RZ United Kingdom UNITED KINGDOM
Kopin VD-29823-18 3/27/2023 Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông Sertraline hydrochloride USP 38 Zeon – health industries 101, Sai Siddhi Bldg., Sector -3, Airoli, Navi Mumbai – 400 708, Maharashtra, INDIA. India
Zitad 200 VD-29824-18 3/27/2023 Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông Quetiapine fumarate USP 38 Zhejiang supor pharmaceutical co., ltd Yuedong Rd, Paojiang Industrial Zone, Shaoxing, Zhejiang 312071, P.R.CHINA CHINA
Bioceromy 300 VD-29864-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2 Clindamycin hydrochloride EP 8.0 ACS DOBFAR S.p.a Plan 5, Via tonale, 87, 24061 Albano S.Alessandro BG Italy
Cefalexin 500 mg VD-29865-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2 Cefalexin monohydrate BP 2016 Zhejiang Anglikang Pharmaceutical Co. Ltd. No.1000 North Shengzhou Avenue, Shengzhou, Zhejiang, China China
Cefprozil 500 mg VD-29866-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2 Cefprozil monohydrat USP 37 Covalent Laboratories Private Limited Survey No. 374, Gundla Machanoor Village, Hathnoor Mandal, Medak Dist – 502 296.Andhra Pradesh, lNDIA India
Cofsil 100 VD-29867-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2 Sildenafil citrate USP USP 38 SMS pharmaceuticals ltd. (Unit-1) Sy. No. 180/2, Kazipalli Village, Jinnaram (M), Medak District – 502 319 .A.P., India India
D-Alkanew VD-29868-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2 Digoxin USP 38 Nobilus Ent Nobilus Ent Kutno Division Metalowa 6a 99-300 Kutno Poland
Dophasidic VD-29869-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2 Nalidixic acid BP BP 2016 Elixir Pharma 164-A, Phase II, Opp. Lathia Industries, G.I.D.C, Naroda, Ahmedabad-382 330., Gujarat, India India
Dophavir VD-29870-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2 Acyclovir micronized USP USP 38 UNION QUIMICO FARMACEUTICA, S.A S.A. Polig. Ind. Moli de les Planes, C/Font de Bocs, s/n0 08470 – Sant Celoni (Barcelona) Spain Spain
Stacetam 400 mg VD-29871-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2 Piracetam EP 6.0 Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A., POLAND Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański, Poland. Poland
Telmisartan 40 VD-29872-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2 Telmisartan USP 38 Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co.,ltd. Chuannan, Duqiao, Linhai, Zhejiang 317016, China. China
Telmisartan 80 VD-29873-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2 Telmisartan USP 38 Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co.,ltd. Chuannan, Duqiao, Linhai, Zhejiang 317016, China. China
Nexomium 40 VD-29917-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược Phúc Vinh Esomeprazol magnesi trihydrat USP 38 Everest Organics Limited Aroor Village, Sadasivpet Mandal, Medak Dist, Telangana 502291, India India
Nystatin VD-29918-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược Phúc Vinh Nystatin BP2014/ USP 36 VUAB Pharma a.s Vltavska 53,252 63 Roztoky Czech Republic Czech Republic
Paracetamol 500 mg VD-29919-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược Phúc Vinh Paracetamol BP 2014/USP 35 Hebei Jiheng ( group) Pharmacetical Co,LTD. 368 Jianshe, Hengshui City, Hebei province, China China
Pivicol 150 VD-29920-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược Phúc Vinh Paracetamol BP 2014 Hebei Jiheng ( group) Pharmacetical Co,LTD. 368 Jianshe, Hengshui City, Hebei province, China China
Pivicol 150 VD-29920-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược Phúc Vinh Clorpheniramin maleat BP 2016 Mahrshee Laboratories PVT.LTD 3014-15,GIDC Indl.Area, Phase – III, Panoli – 394116 India
Vitamin 3B-PV VD-29922-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược Phúc Vinh Vitamin B1 (Thiamin mononitrat) BP 2014 Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co.,LTD Le’anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300, China China
Vitamin 3B-PV VD-29922-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược Phúc Vinh Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid) BP 2014 Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co.,LTD Le’anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300, China China
Vitamin 3B-PV VD-29922-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược Phúc Vinh Vitamin B12 (Cyanocobalamin) USP 38 Hebei Yuxing BioEngineering Co.,LTD XiCheng District Ningiin County, Hebei Province China China
Voltinazen VD-29923-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược Phúc Vinh Diclofenac diethylamine BP 2014 Amoli Organics Pvt.Ltd Plot No.322/4,40 Shed Area,G.I.D.C. Vapi-396 195. Gujarat India
Bezadrin VD-30072-18 3/27/2023 Công ty TNHH Dược phẩm Glomed Bezafibrate EP 8.0 Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical, Co., Ltd Waisha Road 99, JiaoJiang, Jaizhou City, Zhejiang, China. China
Bezadrin VD-30072-18 3/27/2023 Công ty TNHH Dược phẩm Glomed Bezafibrate EP 8.0 Wuxi Hexia Chemical Company 1109 CEPA Center, 16 North Jiefang Road, Wuxi, Jiangsu, PR China. China
Cavired HCTZ 10/12.5 VD-30073-18 3/27/2023 Công ty TNHH Dược phẩm Glomed Lisinopril dihydrate EP 9.0 Zhejiang Changming Pharmaceutical No.1, Badu Road, Tiantai Industrial Park, Tiantai Zhejiang, China China
Cavired HCTZ 10/12.5 VD-30073-18 3/27/2023 Công ty TNHH Dược phẩm Glomed Hydrochlorothiazide EP 9.0 Changzhou Pharmaceutical Factory No. 518 Laodong East Road, Changzhou, Jiangsu Province, PR China. China
Cavired HCTZ 20/12.5 VD-30074-18 3/27/2023 Công ty TNHH Dược phẩm Glomed Lisinopril dihydrate EP 9.0 Zhejiang Changming Pharmaceutical No.1, Badu Road, Tiantai Industrial Park, Tiantai Zhejiang, China China
Cavired HCTZ 20/12.5 VD-30074-18 3/27/2023 Công ty TNHH Dược phẩm Glomed Hydrochlorothiazide EP 9.0 Changzhou Pharmaceutical Factory No. 518 Laodong East Road, Changzhou, Jiangsu Province, PR China. China
Cavired HCTZ 20/25 VD-30075-18 3/27/2023 Công ty TNHH Dược phẩm Glomed Lisinopril dihydrate EP 9.0 Zhejiang Changming Pharmaceutical No.1, Badu Road, Tiantai Industrial Park, Tiantai Zhejiang, China China
Cavired HCTZ 20/25 VD-30075-18 3/27/2023 Công ty TNHH Dược phẩm Glomed Hydrochlorothiazide EP 9.0 Changzhou Pharmaceutical Factory No. 518 Laodong East Road, Changzhou, Jiangsu Province, PR China. China
Cefoxitin 2g VD-30076-18 3/27/2023 Công ty TNHH dược phẩm Glomed Cefoxitin sodium USP 40 Chongqing Tiandi Pharmaceutical Co., Ltd. No.1, Shenyang Rd., Zhongzhou Avenue, Zhongxian county, Chongquing, China China
Ceftizoxim 2g VD-30077-18 3/27/2023 Công ty TNHH dược phẩm Glomed Ceftizoxime sodium USP 38 Chongqing Tiandi Pharmaceutical Co., Ltd. No. 1, Shenyang Road, Zhongzhou Avenue, Zhongxian County, Chongquing, China China
Doripenem 500 VD-30078-18 3/27/2023 Công ty TNHH dược phẩm Glomed Doripenem monohydrat NSX Unimark Remedies Limited Enterprise Center, 1st Floor, Orchid lane, Nehru Road, Vile Parle (East), Mumbai- 400099, India.

Nhà máy: 300, Kerala Nalsarovar Road, Village-Kerala, TalBavla, Dist. Ahmedabad – 382220 Gujarat, India..

India
Glodoxcin 100 VD-30079-18 3/27/2023 Công ty TNHH Dược phẩm Glomed Doxycyclin hyclate EP 8.0 Yangzhou Pharmaceutical Co., Ltd 22 Yangli road, Yangzhou, Jiangsu, China China
Glodoxcin 100 VD-30080-18 3/27/2023 Công ty TNHH Dược phẩm Glomed Doxycyclin hyclate EP 8.0 Yangzhou Pharmaceutical Co., Ltd 22 Yangli road, Yangzhou, Jiangsu, China China
Typcin 500 VD-30081-18 3/27/2023 Công ty TNHH Dược phẩm Glomed Clarithromycin USP 34 S.M Biomed SDN. BHD. Malaysia. Lot 90 Sungai Petani Industrial Estate, Sungai Petani, 08000 Kedah, Malaysia. Malaysia
Fapinvir 125mg QLĐB-675-18 27/03/2021 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Famciclovir USP 39 Hetero Drugs Limited S.Nos, 213, 214 & 255, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal, Medak District, Andhra Pradesh India
Friburine 40mg QLĐB-685-18 27/03/2021 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Febuxostat NSX Ami Lifesciences Pvt. Ltd Office: 2nd Floor, Prestige Plaza, 40 Urmi Society, Nr. Urmi Cross Road, BPC Road, Akota, Baroda-390 020, Gujarat

Manufacturing: Block No. 82/B, ECP Road, At & PO: Karakhadi391 450, Tal: Padra, Dis: Buroda, Gujarat

India
Friburine 80mg QLĐB-686-18 27/03/2021 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Febuxostat NSX Ami Lifesciences Pvt. Ltd Off: 2nd Floor, Prestige Plaza, 40 Urmi Society, Nr. Urmi Cross Road, BPC Road, Akota, Baroda-390 020, Gujarat

Manuf: Block No. 82/B, ECP Road, At & PO: Karakhadi-391 450, Tal: Padra, Dis: Buroda, Gujarat

India
Pretmetason VD – 29960-18 27/03/2023 Công ty cổ phần Dược- VTYT Thanh Hóa Dexamethason acetat USP 38 Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co.,ltd. No.1 Xianyao Road, Xianju. Zhejiang China.
Steron-Amtex VD-29629-18 27/03/2023 Cty.CP Dược Đồng Nai Cinnarizin BP 2016 Rakshit Drugs Private Limited – India. S.R.Nagar, hyderabad500 083,A.P. India
Ibuhadi suspension VD-29630-18 27/03/2023 Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh Ibuprofen USP 38 Basf corporation 67056 Ludwigshafen Germany
Medskin Clear VD-29633-18 27/03/2023 Công ty cổ phần Dược Hậu Giang Erythromycin EP 8 SM BIOMED SDN. BHD. Lot 90. Sg. Petani Ind. Estate, 08000, Sg. Petani. Kedah Malaysia
Vitamin A-D VD-29634-18 27/03/2023 Công ty cổ phần Dược Hậu Giang Vitamin A palmitat EP 8 BASF SE. Carl-Bosch-Str.38 67056 Ludwigshafen Germany
Vitamin A-D VD-29634-18 27/03/2023 Công ty cổ phần Dược Hậu Giang Vitamin D3 (Cholecalciferol) EP 8 DSM Nutritional Products Ltd. Zweigniederlassung Werk Sisseln, Hauptstrasse 4, 4334 Sisseln Switzerland
LoxicSaVi 15 VD-29832-18 27/03/2023 Công ty CPDP SaVi Meloxicam BP 2016 Zhejiang Excel pharmaceutical Co., Ltd. 9 Dazha Road, Huangyan Economic Development Zone, Taizhou, Zhejiang China
SAGLIP 100 VD-29833-18 27/03/2023 Công ty CPDP SaVi Sitagliptin phosphate monohydrate NSX BEIJING HUIKANG BOYUAN CHEMICAL TECH CO., LTD. No. 7 Haiying Road, Science City, Fengtai District, Beijing- 100070 China
SAGLIP 50 VD-29834-18 27/03/2023 Công ty CPDP SaVi Sitagliptin phosphate monohydrate NSX BEIJING HUIKANG BOYUAN CHEMICAL TECH CO., LTD. No. 7 Haiying Road, Science City, Fengtai District, Beijing- 100070 China
SARTAN VD-29835-18 27/03/2023 Công ty CPDP SaVi Candesartan cilexetil EP 8.0 Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd XunQiao, LinHai, Zhejiang 317024 China.
SaVi Betahistine 16 VD-29836-18 27/03/2023 Công ty CPDP SaVi Betahistine dihydrochloride BP 2016 Ami Lifesciences Pvt. Ltd Block No. 82/B, ECP Road, At & PO: Karakhadi – 391 450, Tal: Padra, Dis: Baroda, Gujarat India.
SaVi Famotidine 10 VD-29837-18 27/03/2023 Công ty CPDP SaVi Famotidine USP 38 NAKODA CHEMICALS LTD. Plot No. 64/A, Phase – I, IDA., Jeedimetla, Hyderabad – 500 055 India.
SaVi Quetiapine 25 VD-29838-18 27/03/2023 Công ty CPDP SaVi Quetiapine fumarate USP 38 Nifty Labs PVT. LTD Plot No. 50-A,B, G&H,64-A, B, C & D, 65-A, B, C & D, 66-A&B, 67-A&B IDA Kondapally, Ibrahimpatnam, Krishna Dist. A.P.Pin: 521 228 India
SaViFibrat 200M VD-29839-18 27/03/2023 Công ty CPDP SaVi Fenofibrate (Micronized) BP 2013 ZHEJIANG EXCEL PHARMACEUTIC AL CO., LTD Dazha Road, Huangyan Economic Development Zone, Taizhou, Zhejiang China
Slandom 4 VD-29840-18 27/03/2023 Công ty CPDP SaVi Ondansetron hydrochloride USP 39 CTX LifeSciences Pvt. Ltd Block No. 251-252, Sachin Magdalla Road, G.I.D.C, Sachin, Surat, Gujarat 394230 India
Diclofenac VD-29946-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương Diclofenac natri USP 38 Henan Dongtai Pharm Co.,LTD East Changhong road, Tangyin, Henan China
Vitamin B6-HD VD-29947-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid) EP 7.0 Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Le’ anjiang, Industrial Zone, Leping city, Jiangxi Provine China
Doxythepharm VD-29959-18 27/03/2023 Công ty cổ phần Dược VTYT -Thanh Hóa Doxycyclin hydroclorid DĐVN IV Yangzhou pharmaceutical co., ltd 7, south Wenfeng Road, Yangzhou, 225009 China
Saprozin VD-29961-18 27/03/2023 Công ty cổ phần Dược- VTYT Thanh Hóa Zinc gluconat USP 38 Zhengzou Ruipu Biological Engineering co.,ltd No.96, Ruida road, Hitech industries development zone, Zhengzou China
ARTEMETHER- PLUS 20/120 VD-29963-18 27/03/2023 Cty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar Lumefantrine IP 2016 Ipca Laboratories Limited Regd. office: 48, Kandivli Industrial Estate, Kandivli (West), Mumbai 400 067 India
BIMOXINE VD-29964-18 27/03/2023 Cty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar Cloxacillin sodium BP 2013 Aurobindo Survey No. 1 22. 2 1 to 5,6 to 18, 61 to 69, Pydibhimavaram-532 409, Ranasthali mandal, Srikakulam Dist, A.P India
CEFTAZIDIME MKP 1g VD-29965-18 27/03/2023 Cty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar Ceftazidime pentahydrat (buffered with sodium carbonate) USP 36 Orchid chemicals pharmaceuticals limited Plot Nos 138-149, Sidco industrial estate, Alathur, Kancheepuram District – 603 110 India
MEKOFENAC VD-29966-18 27/03/2023 Cty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar Diclofenac sodium USP 40 Henan Dongtai Pharm Co., Ltd East Changhong Road, Tangyin, Henan China
Mg-B6 VD-29967-18 27/03/2023 Cty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6) BP 2015 Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd Le’anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300 China
PARACOLD 250 FLU VD-29969-18 27/03/2023 Cty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar Paracetamol BP 2013 Anqiu Lu’an Pharmaceutical Co., Ltd No. 35 Weixu North Road, Anqiu City, Shandong Province China
PARACOLD 250 FLU VD-29969-18 27/03/2023 Cty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar Chlorpheniramine maleate BP 2013 Supriya Lifescience Ltd. A 5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C, Tal. – Khed, Dist. – Ratnagiri, 415 722, Maharashtra India
PARACOLD ND VD-29970-18 27/03/2023 Cty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar Paracetamol BP 2015 Anqiu Lu’an Pharmaceutical Co., Ltd No. 35 Weixu North Road, Anqiu City, Shandong Province, 262100 China
PARACOLD ND VD-29970-18 27/03/2023 Cty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar Phenylephrine hydrochloride USP 39 Unichem Laboratories Ltd Plot No. 197, Sector No.1, Pithampur – 454 775, District – Dhar, Madhya Pradesh India
PARACOLD ND VD-29970-18 27/03/2023 Cty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar Loratadine USP 37 Vasudha Pharma Chem Limited 78/A, Vengal Rao Nagar, Hyderabad-38 Andhra Pradesh India
VITAMIN A 5000 IU VD-29971-18 27/03/2023 Cty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar Retinol acetate (Vitamin A) EP 7.0 Basf A/S P.O.Box 236, Malmparken 5, DK- 2750, Ballerup Denmark
C.C.Nol VD-29978-18 27/03/2023 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Acetaminophen USP 35 MALLINCKRODT Raleigh Pharmaceutical Plant, 8801 Capital Boulevard Raleigh, North Carolina 27616 USA
C.C.Nol VD-29978-18 27/03/2023 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Caffeine BP 2010 CSPC Innovation Pharmaceutical Co., Ltd No. 36, Fuqiang West Road, Luangcheng, Shijiazhuang, Hebei China
Pyme Clopidogrel VD-29980-18 27/03/2023 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Clopidogrel bisulfate USP 35 NOBILUS ENT 01 821 Warsaw ul. Swarzewska 45 Poland
Pyme OM40 VD-29981-18 27/03/2023 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Omeprazole Pellets 12.5% NSX Lee Pharma Limited Survey No.: 10/G-1, Gadda potharam (Village), Jinnaram (mandal), Medak (District), Andhra Pradesh, 502319 India
Pymesmec VD-29982-18 27/03/2023 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Diosmectite NSX Shandong Xianhe Pharmaceutical Co., Ltd. The Xianhe Town of Hekou County of Dongying of Shandong Province China
Pyzemib VD-29983-18 27/03/2023 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Ezetimibe USP 38 MSN Laboratories Private Limited Sy. No. 317 & 323, Rudraram (Village), Patancheru (Mandal), Sangareddy (District), Telangana, Pin code: 502 329 India
Santios 40mg VD-29984-18 27/03/2023 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Simethicone USP 38 RioCare India Private Limited Plot No. R-940, TTC Industrial Area, MIDC Rabale, Navi Mumbai – 400701, Maharashtra India
Santios 80mg VD-29985-18 27/03/2023 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Simethicone USP 38 RioCare India Private Limited Plot No. R-940, TTC Industrial Area, MIDC Rabale, Navi Mumbai – 400701, Maharashtra India
Zopylas 4mg/5ml VD-29986-18 27/03/2023 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Zoledronic acid NSX TRIFARMA S.p.A. Ceriano Laghetto (formerly Alchymars) Via delle Industrie, 6 20816 Ceriano Laghetto (MB) Italy
Zopylas inj. 4mg VD-29987-18 27/03/2023 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Zoledronic acid NSX TRIFARMA S.p.A. Ceriano Laghetto (formerly Alchymars) Via delle Industrie, 6 20816 Ceriano Laghetto (MB) Italy
Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 10% VD-30055-18 27/03/2023 Công ty TNHH B.Braun Việt Nam Glucose monohydrate EP 9 Roquette Freres La Haute Loge, 62136 Lestrem France
Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 10% VD-30055-18 27/03/2023 Công ty TNHH B.Braun Việt Nam Glucose monohydrate EP 9 Cargill S.L.U C/Marie Curie, 6, 08760 Martorell (Barcelona) Spain
Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 20% VD-30056-18 27/03/2023 Công ty TNHH B.Braun Việt Nam Glucose monohydrate EP 9 Roquette Freres La Haute Loge, 62136 Lestrem France
Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 20% VD-30056-18 27/03/2023 Công ty TNHH B.Braun Việt Nam Glucose monohydrate EP 9 Cargill S.L.U C/Marie Curie, 6, 08760 Martorell (Barcelona) Spain
Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 30% VD-30057-18 27/03/2023 Công ty TNHH B.Braun Việt Nam Glucose monohydrate EP 9 Roquette Freres La Haute Loge, 62136 Lestrem France
Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 30% VD-30057-18 27/03/2023 Công ty TNHH B.Braun Việt Nam Glucose monohydrate EP 9 Cargill S.L.U C/Marie Curie, 6, 08760 Martorell (Barcelona) Spain
Dịch truyền tĩnh mạch Ringer Lactat VD-30059-18 27/03/2023 Công ty TNHH B.Braun Việt Nam Sodium Chloride EP 9 Dominion Salt Limited 89 Totara street, Mount Maunganui, New Zealand. PO Box 4249, Mount Maunganui South 3149, New Zealand Denmark
Dịch truyền tĩnh mạch Ringer Lactat VD-30059-18 27/03/2023 Công ty TNHH B.Braun Việt Nam Potassium Chloride EP 9 K+S KaLi GmbH Plant Werra, Site Wintershall In der Aue, 36266 Heringen, Werra, Germany
Dịch truyền tĩnh mạch Ringer Lactat VD-30059-18 27/03/2023 Công ty TNHH B.Braun Việt Nam Sodium Lactate EP 9 Purac Biochem B.V. Arkelsedijk 46, Building De Verbinding, NL-4206 AC Gorinchem The Netherlands
Dịch truyền tĩnh mạch Ringer Lactat VD-30059-18 27/03/2023 Công ty TNHH B.Braun Việt Nam Calcium chloride Dihydrate EP 9 Macco Organiques, s.r.o Zahradní 46c, 792 01 Bruntál Czech Republic
Thuốc bôi da Maica VD-30092-18 27/03/2023 Công ty TNHH dược phẩm Việt Phúc Acid boric USP 35 US Borax Inc. U.S. Borax Inc., 14486 Borax Road, Boron, California 93516, USA, (760) 762 7000 USA
Amlodipine 10 mg tablet VD-30105-18 27/03/2023 Chi nhánh Công ty TNHH LD Stada- Việt Nam Amlodipine besilate EP 8.7 Cipla Limited Old Madras Road, Virgonagar District, India-560 049 Bangalore, Karnataka India
Amlodipine 10 mg tablet VD-30105-18 27/03/2023 Chi nhánh Công ty TNHH LD Stada- Việt Nam Amlodipine besilate EP 8.7 Hetero Drugs Limited Survey No. 213, 214 & 255 Jinnaram Mandal, Medak District, India-502 313 Bonthapally Village, Telangana India
Amlodipine 5 mg tablet VD-30106-18 27/03/2023 Chi nhánh Công ty TNHH LD Stada- Việt Nam Amlodipine besilate EP 8.7 Cipla Limited Old Madras Road, Virgonagar District, India-560 049 Bangalore, Karnataka India
Amlodipine 5 mg tablet VD-30106-18 27/03/2023 Chi nhánh Công ty TNHH LD Stada- Việt Nam Amlodipine besilate EP 8.7 Hetero Drugs Limited Survey No. 213, 214 & 255 Jinnaram Mandal, Medak District, India-502 313 Bonthapally Village, Telangana India
Lirystad 150 VD-30107-18 27/03/2023 Chi nhánh Công ty TNHH LD Stada- Việt Nam Pregabalin NSX Hetero Drugs Limited (Unit-IX) Plot No.1, Hetero Infrastructure Ltd.SEZ, N. Narasapuram Village, Nakkapally Mandal, Visakhapatnam District-531081, Andhra Pradesh. India
Fexostad 60 VD-30108-18 27/03/2023 Công ty TNHH Liên Doanh STADA- VIỆT NAM Fexofenadine hydrochloride USP 37 Ind-Swift Laboratories Limited SCO 850, Shivalik Enclave, NAC Manimajra, Chandigarh – 160 101. India
Pamidstad 2,5 VD-30109-18 27/03/2023 Công ty TNHH Liên Doanh STADA- VIỆT NAM Indapamide hemihydrate EP 8.0 Edmond Pharma S.r.l. Via dei Giovi 131, 20037 Paderno Dugnano, Milano Italy
VN Tobramycin VD-30175-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương Tobramycin sulfat USP 39 Livzon group Fuzhou Fuxing Pharmaceutical Co., Ltd 7 Th Floor D3E, Sun plaza, No.278 Hudong China
Cemofar EF VD-29729-18 3/27/2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic Paracetamol (Acetaminophen) USP 35 Novacyl (Wuxi) Pharmaceutical Co., Ltd. No.8 Guang Shi Xi Road, Xishan Dist, Wuxi, Jiangsu, 214185 China
Farnisone VD-29731-18 3/27/2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic Prednisone anhydrous (micronized) USP 35 Crystal Pharma Parque Tecnológico de Boecillo, Parc.105, 47151 Boecillo, Valladolid Spain
Methorfar 15 VD-29732-18 3/27/2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic Dextromethorphan hydrobromide USP 38 Dr.Reddy’s Plot No 105, S V Coop. Industrial Estate, Bollaram, Jinnaram mandal, Medak Dist., A.P India
Ozolin VD-29733-18 3/27/2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic Xylometazoline hydrocloride Ph. Eur 8 Wuhan Wuyao Pharmaceutical Co., Ltd. No. 5 Gutian Road, Wuhan 430035 China.
SIMVASTATIN 10 mg VD-29737-18 3/27/2023 Cty CP Dược Phẩm Euvipharm- Thành viên tập Đoàn F.I.T Simvastatin USP 35 Hetero Labs Limited. Survey No.10, I.D.A., Gaddapotharam, Jinnaram Mandal, Medak District Andhra Pradesh. India
SIMVASTATIN 20 mg VD-29738-18 3/27/2023 Cty CP Dược Phẩm Euvipharm- Thành viên tập Đoàn F.I.T Simvastatin USP 35 Hetero Labs Limited. Survey No.10, I.D.A., Gaddapotharam, Jinnaram Mandal, Medak District Andhra Pradesh. India
ATORVASTATIN 20 mg VD-29734-18 3/27/2023 Cty CP Dược Phẩm Euvipharm- Thành viên tập Đoàn F.I.T Atorvastatin calcium trihydrate USP 37 Morepen Laboratories Limited Morepen Village, Nalagarh Road, Near Baddi, Distt. Solan, Himachal Pradesh India
TOPSIDIN VD-29739-18 3/27/2023 Cty CP Dược Phẩm Euvipharm- Thành viên tập Đoàn F.I.T Oxomemazin hydroclorid NSX Delta Finochem PVT.LTD. Gat. No. 350, Village Wadivarhe, Tal: – Igatpuri, Dist. Nashik 422 403, Maharashtra India
TOPSIDIN VD-29739-18 3/27/2023 Cty CP Dược Phẩm Euvipharm- Thành viên tập Đoàn F.I.T Paracetamol USP 37 Mallinckrodt Inc. 8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616 USA. USA
TOPSIDIN VD-29739-18 3/27/2023 Cty CP Dược Phẩm Euvipharm- Thành viên tập Đoàn F.I.T Guaifenesin USP 38 Zhejiang Haizhou Pharmaceutical Co., Ltd. Yanhai Industrial Zone, Linhai City Zhejiang, China. China
TOPSIDIN VD-29739-18 3/27/2023 Cty CP Dược Phẩm Euvipharm- Thành viên tập Đoàn F.I.T Natri benzoat EP 8 Emerald Performance Materials, LLC. 1296 Third Street N.W.Kalama, Washington, USA. USA
CIMETIDIN 300 mg VD-29735-18 3/27/2023 Cty CP Dược Phẩm Euvipharm- Thành viên tập Đoàn F.I.T Cimetidin USP 39 Jiangsu Baosheng Longcheng Pharmaceutical Co., Ltd Xixiasu Town, Changzhou, Jlangsu. China
EUROXIL 500 VD-29736-18 3/27/2023 Cty CP Dược Phẩm Euvipharm- Thành viên tập Đoàn F.I.T Cefadroxil monohydrat BP 2013 DSM Sinochem Pharmaceuticals Spain S.A. Calle Ripolles, 2 Poligono Industrial Urvasa, Sta Perpetua de Mogoda, 08130, Barcelona, Spain
Imidapril VD-29765-18 3/27/2023 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Khánh Hòa Imidapril hydrochloride NSX SMS Pharmaceuticals Limited Unit-II, Plot No.24 & 24B and 36 & 37 S.V. Co-Operative Industrial Estate Bachupally, Ranga Reddy district, Hyderabad, Telangana – 500090, India India
Prednisolone VD-29766-18 3/27/2023 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Khánh Hòa Prednisolone USP 38 Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co., Ltd. No.19, Xinye 9th Street, West Area of Tianjin Economic- Technological Development Area, Tianjin 300462, China China
Prednisolone Blue VD-29767-18   Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Khánh Hòa Prednisolone USP 38 Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co., Ltd. No.19, Xinye 9th Street, West Area of Tianjin Economic- Technological Development Area, Tianjin 300462, China China
Diclofenac 50 mg VD-29826-18 3/27/2023 Công ty CPDP Quảng Bình Diclofenac natri (Diclofenac sodium) DĐVN IV Henan Dongtai Pharm Co., Ltd. East Changhong Road, Tangyin, Henan Province, China. China
Glucosamin VD-29827-18 3/27/2023 Công ty CPDP Quảng Bình Glucosamine Sulfate Sodium Chloride (Glucosamine Sulfate NaCl) USP 36 Zhejiang Golden – Shell Pharmaceutical Co., Ltd. No. 89 Zhongxing road, Yuhuan, Zhejiang, China. China
Quanolon VD-29830-18 3/27/2023 Công ty CPDP Quảng Bình Prednisolone EP8.0 Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd No.1 Xianyao Road, Xianju, Zhejiang, China China
Bromanase VD-29618-18 3/27/2023 Công ty CP Dược TW Mediplantex Bromelain NSX Biozym GmbH Pinkertweg 50, D22113 Hamburg Germany
Bston VD-29932-18 3/27/2023 Công ty CP Dược TW Mediplantex Sulfamethoxazole BP 2015 Shouguang Fukang Pharmaceutical Co.,Ltd North- East of Dongwaihuan Road, Dongcheng Industrial Area, Shouguang City, Shandong Province China
Bston VD-29932-18 3/27/2023 Công ty CP Dược TW Mediplantex Trimethoprime BP 2015 Shouguang Fukang Pharmaceutical Co.,Ltd North- East of Dongwaihuan Road, Dongcheng Industrial Area, Shouguang City, Shandong Province China
Clorpheniramin VD-29933-18 3/27/2023 Công ty CP Dược TW Mediplantex Chlorpheniramin maleate BP 2014 Supriya Lifescience Ltd A5/2 Lot Parshuram Industrial Area M.I.D.C Taluka Khed. Dist Ratnagiri – 415 722, Maharashtra India
Ducpro 70 VD-29934-18 3/27/2023 Công ty CP Dược TW Mediplantex Sodium Alendronate USP 38 Pharmaceutical Works Polpharma S.A Pelpli’nska 19,83-200 Starogard Gda’nski Poland
Epfepara codeine VD-29935-18 3/27/2023 Công ty CP Dược TW Mediplantex Acetaminophen (Paracetamol) USP 34 Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., Ltd No 368 Jianshe street, Hengshui City, Hebei Province China
Kidhepet New VD-29936-18 3/27/2023 Công ty CP Dược TW Mediplantex Acyclovir USP 38 Zhejiang Charioteer Pharmaceutical Co.,Ltd Tongyuanxi, Dazhan, Xianju, Zhejiang, 317321 China
Mezaflutin 5mg VD-29937-18 3/27/2023 Công ty CP Dược TW Mediplantex Flunarizine hydrochloride EP 7.0 Weihai Disu Pharmaceutical Co.,Ltd No. 55 Qilu road, Economic & Technological. Development Zone, Weihai, Shandong, China China
Prednisolon 5mg VD-29938-18 3/27/2023 Công ty CP Dược TW Mediplantex Prednisolone USP 37 Henan Lihua Pharmaceutical Co., Ltd Middle of Huanghe Street, Anyang Hitech Industry Development Zone, Henan China
Dexamethason VD-29941-18 3/27/2023 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Dexamethasone acetate USP 39 Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd No 1 Xianyao Road, Xianju, Zhejiang China
Vacocerin caps VD-29942-18 3/27/2023 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Diacerein NSX RAKSHIT DRUGS PRIVATE LIMITED SY No. 10/B, Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal, Medak District. A.P India
Vaco-Dotil caps VD-29943-18 3/27/2023 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Sulpiride EP 8.0 JIANGSU TASLY DIYI PHARMACEUTIC AL CO., LTD No. 168, West Chaoyang Road, Qingpu Industrial Park, Huaian Jiangsu China
Vadol flu DX VD-29944-18 3/27/2023 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Paracetamol USP 37 ANQIU LU’AN PHARMACEUTIC AL CO., LTD No.35, Weixu North Road, Anqiu city, Shandong province 262100 China
Vadol flu DX VD-29944-18 3/27/2023 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Dextromethorphan hydrobromide USP 37 HY-GRO CHEMICALS PHARMTEK PRIVATE LIMITED 203&204, 2nd Floor, Ashoka Bhoopal Chambers, Sardar patel Road, Secunderabad 500 003 India
Vadol flu DX VD-29944-18 3/27/2023 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Loratadine USP 37 VASUDHA PHARMA CHEM LIMITED 78/A, Vengalrao Nagar, Hyderabad – 38 Andhra Pradesh India
ACEBIS VD-30000-18 3/27/2023 Công ty cổ phần tập đoàn Merap Cefoperazone sodium EP 8.0 Chemo S.A. Lugano Branch Via F.Pelli 17, P.O. Box, 6901 Lugano, Switzerland Switzerland
ACEBIS VD-30000-18 3/27/2023 Công ty cổ phần tập đoàn Merap Cefoperazone sodium EP 8.0 Suzhou Dawnray Pharmaceutical Co.Ltd 22 Tianling Road, Wuzhong Economic Development District, Suzhou, P.R.China China
ACEBIS VD-30000-18 3/27/2023 Công ty cổ phần tập đoàn Merap Sulbactam sodium EP 7.0 Zhuhai United Laboratories Co.,Ltd Sanzao Science & Technology Garden National Hi-tech Zone, Zhuhai, Guangdong, China China
AGATOP VD-30001-18 3/27/2023 Công ty cổ phần tập đoàn Merap Sodium dihydrogen phosphate monohydrate USP 38 Vasa Pharmachem PVT.LTD 11, G.I.D.C Industrial Estate, Behrampura, Ahmedabad – 380022, Dist Ahmedabad, India India
AGATOP VD-30001-18 3/27/2023 Công ty cổ phần tập đoàn Merap Disodium hydrogen phosphate heptahydrate USP 38 Vasa Pharmachem PVT.LTD 11, G.I.D.C Industrial Estate, Behrampura, Ahmedabad – 380022, Dist Ahmedabad, India India
EFODYL VD-30002-18 3/27/2023 Công ty cổ phần tập đoàn Merap Cefuroxime axetil USP 38 Chemo S.A. Lugano Branch Via F.Pelli 17, P.O. Box, 6901 Lugano, Switzerland Switzerland
METOXA VD-30003-18 3/27/2023 Công ty cổ phần tập đoàn Merap Betamethasone dipropionate USP 38 Farmabios S.P.A Via Pavia, 1 – 27027 Gropello Cairoli (PV), Italy Italy
METOXA VD-30003-18 3/27/2023 Công ty cổ phần tập đoàn Merap Clotrimazole USP 38 Halcyon Labs Pvt. Ltd Plot No. 409, Phase – IV, G.I.D.C. Industrial Estate, Naroda, Ahmedabad – 382 330, India India
METOXA VD-30003-18 3/27/2023 Công ty cổ phần tập đoàn Merap Gentamicin sulfate EP 8.0 Yantai Justaware Pharmaceutical Co., Ltd No 1 Yanfu Road, Zhifu District, Yantai, Shandong Province, P.R.China China
Allopurinol 300 mg VD-30011-18 3/27/2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Allopurinol USP 35 Yixing City Xingyu Medicine Chemicals Co., Ltd FangQiao Town, YiXing City, JiangSu, China China
Amoxicillin 500 mg VD-30012-18 3/27/2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Amoxicillin trihydrate (compacted) BP 2016 The United Laboratories (Inner Mongolia) Co., Ltd Bayannaoer Economy & Technology Park, Inner Mongolia015000, P.R.China China
Captopril 25 mg VD-30013-18 3/27/2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Captopril USP 38 Changzhou Pharmaceutical Factory No.518, Laodong East Road, Changzhou, Jiangsu Province, PR China. China
Cefpodoxim 100 mg VD-30014-18 3/27/2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Cefpodoxime Proxetil (Powder) USP 38 Nectar Lifesciences Ltd Vill. Saidpura. Tehsil Derabassi, Distt. Mohali (Pb) India India
Dopagan – Codein Effervescent VD-30015-18 3/27/2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Paracetamol BP 2014 Anqiu Lu’an Pharmaceutical Co., Ltd. No. 35, Weixu North Road, Anqiu City, Shandong Province China China
Doropycin 750.000 IU VD-30016-18 3/27/2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Spiramycin (Spiramycin Base) EP 8.0 Wuxi Fortune Pharmaceutical Co., Ltd No.2 Rongyang 1 ST Road, Xishan Economic Zone, Wuxi City, Jiangsu Province, China China
Dorotyl 250 mg VD-30017-18 3/27/2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Mephenesin NSX Synthokem Labs Private Limited. P.B.No. 1911, B-5, Industrial Estate, Sanathnagar, Hyderabad-500 018 – India. India
Dotium 10 mg VD-30018-18 3/27/2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Domperidone Maleate BP 2014 Sri Krishna Pharmaceuticals Ltd. Unit-I C4, Industrial Development Area Uppal Hyderabad – 500 039 Telangana, INDIA India
Dotium 10 mg VD-30018-18 3/27/2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Domperidone Maleate BP 2014 Vasudha Pharma Chem Limited. Unit II, Plot No.79, Jawaharlal Nehru Pharma City, Thanam village, Parawada (M), Visakhapatnam District, Andhra Pradesh, India India
Dozinco 15 mg VD-30019-18 3/27/2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Zinc Gluconate (Powder) USP 34 Jost Chemical Co. 8150 Lackland Rd, ST. Louis, MO 63114, USA. USA
Fortamox 625 mg VD-30020-18 3/27/2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Amoxicillin trihydrate (Compacted) BP 2017 DSM Sinochem Pharmaceuticals India Pvt. Ltd. Bhai Mohan Singh Nagar, Toansa, Distt. SBS Nagar (Nawanshahr), Punjab 144 533 India. (Bhai Mohan Singh Nagar, Toansa – 144533, Punjab, India). India
Fortamox 625 mg VD-30020-18 3/27/2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Sulbactam Pivoxil NSX Zhuhai United Laboratories Co., Ltd Sanzao Science & Technology Park, National Hi-Tech Zone, Zhuhai Guangdong, China China
Loratadin 10 mg VD-30021-18 3/27/2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Loratadine USP 40 Vasudha Pharma Chem Limited 78/A, Vengal Rao Nagar, Hyderabad – 38 Andhra Pradesh, India. India
Loratadin 10 mg VD-30021-18 3/27/2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Loratadine USP 40 Morepen Laboratories Limited Morepen Village, Nalagarh Road, Near Baddi, Distt Solan (H P.) 173 205 – India India
Palexus 10 mg VD-30022-18 3/27/2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Imidapril hydrochloride NSX SMS pharmaceuticals Ltd Unit II, Plot No. 24 & 24B and 36 & 37 S.V. Co-Operative Industrial Estate, Bachupally, Ranga Reddy District, Hyderabad, Telangana 500 090, India. India
pendo-Irbesartan 300 mg VD-30023-18 3/27/2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Irbesartan USP 34 Cadila Pharmaceuticals Limited 294, G.I.D.C., Estate, Ankleshwar – 393 002, Gujarat, India India
Piroxicam 20 mg VD-30024-18 3/27/2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Piroxicam USP 34 Apex Healthcare Limited 4710, GIDC Estate Ankleshwar – 393 002, Gujarat – India India
Prednison 5 mg VD-30025-18 3/27/2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Prednisone USP 38 Henan Lihua Pharmaceutical Co., Ltd. Middle of Huanghe Street, Anyang HiTech Industry Development zone, Henan, China China
BETASALIC VD-30028-18 3/27/2023 Cty CP Liên doanh DP Medipharco tenamyd BR s.r.l Betamethason dipropionat USP 38 Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd No. 1 Xianyao Road – Xianju , Zhejiang, China. China
BETASALIC VD-30028-18 3/27/2023 Cty CP Liên doanh DP Medipharco tenamyd BR s.r.l Acid salicylic DĐVN IV Novacyl SAS 29 Ave. Joannes Masset, 69009 Lyon, France France
MEVOLREN VD-30031-18 3/27/2023 Cty CP Liên doanh DP Medipharco tenamyd BR s.r.l Natri Diclofenac USP 38 Aarti Drugs Limited Plot No.109-D, Mahendra IndustriatEstate,Grou nd Floor, Road No.29, Sion (East), Mumbai.400 022. lndia lndia
MEDIPLEX VD-30030-18 3/27/2023 Cty CP Liên doanh DP Medipharco tenamyd BR s.r.l Acyclovir USP 38 Zhejiang charioteer pharmaceutical Co,Ltd Tongyuanxi, Dazhan, Xianju, Zhejiang Province, 317321, P.R. China China
CEFPOBIOTIC 100 VD-30029-18 3/27/2023 Cty CP Liên doanh DP Medipharco tenamyd BR s.r.l Cefpodoxime proxetil USP 37 Nectar Lifesciences Ltd SCO 38-39, Sector 9d, Chandigarh 160009, India India
Belesmin VD-30140-18 3/27/2023 Công Ty TNHH Phil Inter Pharma Clotrimazole USP 35 Changzhou Yabang Pharmaceutical Co., Ltd. Liangchang East Road 6# Jintan, Changzhou, Jiangsu. China
Fendexi Forte VD-30141-18 3/27/2023 Công Ty TNHH Phil Inter Pharma Betamethason valerat USP 35 Farmabios Via Pavia, 1. 27027 Gropello Cairoli PV. Italy
Fendexi Forte VD-30141-18 3/27/2023 Công Ty TNHH Phil Inter Pharma Acid fusidic BP 2010 Ercros, S.A Paseo Deleite, s/n 28300 Aranjuez, Madrid. Spain
Bratorex VD-29741-18 3/27/2023 CT CPDP Hà Nội Tobramycin sulfat USP 38 Chongqing Daxin Pharmaceutical co., ltd No.22,chuangzao Road,beibei DistrictChongqing, China China
Bromhexin 4mg VD-29640-18 3/27/2023 Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 Bromhexin hydroclorid DĐVN IV Orex Pharma PVT. Ltd ., Co B – 5, phase 1, Midcdombivli, Dombivali I. A – 390, Dist – Thane- Zone 6 India
Decolic F VD-29641-18 3/27/2023 Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 Trimebutine maleat BP 2016 Zhejiang East- Asia Pharmaceutical Co., Ltd Economic Development Zone of Sanmen County, Zhejiang, China. 317100 China
Eutelsan 20 VD-29642-18 3/27/2023 Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 Telmisartan BP 2016 Glenmark Generics Limited – India Plot No. 141 – 143, 160 – 165, 170 – 172 Chandramouli Sahakari Audhogik Vasahat Maryadit. Fune – Hydrabad Highway, Mohol – 413213, Dist Solapur India
Euvaltan Plus VD-29643-18 3/27/2023 Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 Valsartan USP 38 Macleods Pharmaceuticals Limited – India G- 2, Mahakali Caves Road, Shanti Nagar, Andheri (East) Mumbai 400 093, India India
Euvaltan Plus VD-29643-18 3/27/2023 Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 Hydroclorothiazid USP 38 Ningbo Honor Chemtech Co., Ltd – China Room 1011, 1#, East Xintiandi, Jiangdong District, Ningbo China
Larevir 150 VD-29644-18 3/27/2023 Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 Lamivudin DĐVN IV Shijiazhuang Lonzeal Pharmaceutical. Co., Ltd – China No. 16, West Ring Road, Shenze, Shijiazhuang, Hebei Province – 052560 China
Metrima- M VD-29645-18 3/27/2023 Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 Clotrimazol DĐVN IV Jiangsu Yunyang Group Pharmaceutical Co., Ltd. No. 8 Yingxing Road, Economic Development Zone, Danyang, Jiangsu, PRC, China China
Ocebarit VD-29976-18 3/27/2023 Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam Calci lactat pentahydrat BP2016 Arshine Pharmceutiacl Co., Limited 17F Shun Kwong Comm Bldg 8 Des Voeux Rd West Sheung Wan China China
Ocekem VD-29977-18 3/27/2023 Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam Zinc gluconat EP 8.0 Givaudan Lavirotte 56 Reu Paul Cazeneuve, 69008 Lyon, France France
Beroxib VD-29621-18 27/03/2023 Công ty cổ phần Dược Becamex Celecoxib USP 38 Aarti Drugs Limited Mahendra Industrial Estate, Ground Floor, Plot No 109-D, Road No. 29, Sion (East), Mumbai -400022. (India) India
Captopril VD-29622-18 27/03/2023 Công ty cổ phần Dược Becamex Captopril USP 36 Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd. Xunqiao, Linhai, Zhejiang 317024, China China
Ibuprofen 400 VD-29623-18 27/03/2023 Công ty cổ phần Dược Becamex Ibuprofen BP 2014 Iol Chemicals and Pharmaceuticals Ltd. No. 85, Industrial Area – A, Ludhiana, Punjab 141003, India India
Robestatine VD-29624-18 27/03/2023 Công ty cổ phần Dược Becamex Rosuvastatine calcium NSX Glenmark Pharmaceutical Ltd Plot No. 141-143/ 160- 165/ 170-172, Chandramouli Sahakari Audyogik Vasahat, Maryadit, Pune-Hyderabad hightway Mohol, Dist. Solapur, 413213, Maharashtra, India India
Calciumboston 500 VD-29693-18 27/03/2023 Công ty CPDP Boston Việt Nam Calcium gluconolactate NSX Purac Biochem bv Arkelsedijk 46 P.O. Box 21 4200 AA Gorinchem Netherlands
Calciumboston 500 VD-29693-18 27/03/2023 Công ty CPDP Boston Việt Nam Calcium carbonate EP 8.0 American Pharmaceutical & Health Products, Inc. 2240 Stoney Point Farms Rd, Cumming, GA 30041, USA USA
Effer-paralmax codein 10 VD-29694-18 27/03/2023 Công ty CPDP Boston Việt Nam Paracetamol USP 38 Granules India Limited 2nd floor, 3rd block, my home Hub, Madhapur, Hyderabad- 500081, AP India
Effer-paralmax codein 10 VD-29694-18 27/03/2023 Công ty CPDP Boston Việt Nam Paracetamol USP 38 Anqiu Lu’an Pharmaceutical Co., Ltd. No.35 Weixu North Road, Anqiu, Shandong, China China
Fexoboston 180 VD-29695-18 27/03/2023 Công ty CPDP Boston Việt Nam Fexofenadine hydrochloride USP 38 Vasudha Pharmachem Limited 78/A, Vengalrao Nagar, Hyderabad, Telangana 500038India India
Fexoboston 60 VD-29696-18 27/03/2023 Công ty CPDP Boston Việt Nam Fexofenadine hydrochloride USP 38 Vasudha Pharmachem Limited 78/A, Vengalrao Nagar, Hyderabad, Telangana 500038India India
Motiboston VD-29697-18 27/03/2023 Công ty CPDP Boston Việt Nam Domperidone maleate BP 2014 Vasudha Pharmachem Limited 78/A, Vengalrao Nagar, Hyderabad, Telangana 500038India India
DEMBELE-HCTZ VD-29716-18 27/03/2023 Công ty CPDP Đạt Vi Phú Valsartan USP 38 UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD. 4th Floor, Block C, Vantone Center, No. 189 Daguan Road, Hangzhou, Zhejiang, China 310015 China
DEMBELE-HCTZ VD-29716-18 27/03/2023 Công ty CPDP Đạt Vi Phú Hydrochlorothiazide USP 39 UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD. 4th Floor, Block C, Vantone Center, No. 189 Daguan Road, Hangzhou, Zhejiang, China 310015 China
EUROLUX-2 VD-29717-18 27/03/2023 Công ty CPDP Đạt Vi Phú Repaglinide USP 38 PARTH OVERSEAS 107, New Sonal Link Industrial Estate, Bldg. No.2, Opp. Movie Time Theatre, Link Road, Malad (West), Mumbai – 400 064, India. India
FLUCOTED VD-29718-18 27/03/2023 Công ty CPDP Đạt Vi Phú Fluconazole USP 38 ZEON-HEALTH INDUSTRIES 101, Sai Siddhi Bldg., Sector – 3, Airoli, Navi Mumbai – 400 708, Maharashtra, INDIA India
GON SA EZETI-10 VD-29719-18 27/03/2023 Công ty CPDP Đạt Vi Phú Ezetimibe NSX ZEON-HEALTH INDUSTRIES 101, Sai Siddhi Bldg., Sector – 3, Airoli, Navi Mumbai – 400 708, Maharashtra, INDIA India
GONZALEZ-500 VD-29720-18 27/03/2023 Công ty CPDP Đạt Vi Phú Deferasirox NSX PARABOLIC DRUGS LTD. 280-281, HSIIDC, Tehsil Barwala, Distt- Panchkula, Haryana (Hry), India India
HUETHER-25 VD-29721-18 27/03/2023 Công ty CPDP Đạt Vi Phú Topiramate USP 38 ARCADIA BIOTECHNOLOG Y LTD. Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang RD, Shangahi 200011,P.R.China China
LAVEZZI-10 VD-29722-18 27/03/2023 Công ty CPDP Đạt Vi Phú Benazepril hydrochloride USP 38 TAIZHOU TIANRUI PHARMACEUTIC AL CO., LTD. Baiyunshan South Road , Jiaojiang, Taizhou, Zhejiang, China China
NIXKI-20 VD-29724-18 27/03/2023 Công ty CPDP Đạt Vi Phú Omeprazol magnesium USP 39 ZEON-HEALTH INDUSTRIES 101, Sai Siddhi Bldg., Sector – 3, Airoli, Navi Mumbai – 400 708, Maharashtra, INDIA India
SOARES VD-29725-18 27/03/2023 Công ty CPDP Đạt Vi Phú Almagate BP 2015 IL – YANG PHARM. CO., LTD. Il – Yang Building, 544 – 5, Dogok – Dong, Kangnam – Gu, Seoul – City, Korea. Korea
URXYL VD-29726-18 27/03/2023 Công ty CPDP Đạt Vi Phú Ursodeoxycholic acid EP 8.0 UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD. 4th Floor, Block C, Vantone Center, No. 189 Daguan Road, Hangzhou, Zhejiang, China 310015 China
ZABAVNIK VD-29727-18 27/03/2023 Công ty CPDP Đạt Vi Phú Baclofen USP 38 ARCADIA BIOTECHNOLOG Y LTD. Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang RD, Shangahi 200011,P.R.China China
ZURYK VD-29728-18 27/03/2023 Công ty CPDP Đạt Vi Phú Allopurinol USP 38 XIAMEN FINE CHEMICAL IMPORT AND EXPORT CO., LTD. 1402, 14/F Fund Building, 20 South Hubin Road, Xiamen, China. China
ZENTOGOUT-40 QLDB-679-18 27/03/2021 Công ty CPDP Đạt Vi Phú Febuxostate NSX AMI LIFESCIENCES PVT. LTD Block No. 82/B, ECP Road At & PO, Karakhadi – 391 450, Ta, Padra, Dist, Vadodara, Gujarat, India. India
Gastroprazon VD-29811-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Omeprazole pellets 8.5% w/w NSX Murli Krishna Pharma Pvt. Ltd. D-98, Ranjangaon M.I.D.C., Ranjangaon, Shirur Taluka, Pune Dist.- Maharashtra – 412209, India India
Metronizol Neo VD-29812-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Neomycin sulfate EP 8.0 Sichuan Long March Pharmaceutical Co., Ltd 448 Changqing Road, Leshan Sichuan 614000, P.R. China. China
Metronizol Neo VD-29812-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Nystatin EP 8.0 VUAB Pharma a.s. Vltavska 53, 252 63 Roztoky, Czech Republic. Czech Republic
Olmat 20 VD-29814-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Olmesartan medoxomil EP 8.0 Glenmark Pharmaceutical Ltd Plot No. A-80, MIDC, Kurkumbh, Tal- Daund, Dist.Pune- 413802, India India
Operidone VD-29815-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Domperidone maleate BP 2013 VASUDHA PHARMA CHEM LIMITED Unit-II, Plot No. 79, Jawaharlal Nehru Pharma City, Parawada, Visakhapatnam – 531019, India. India
Opetacid VD-29816-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Dried aluminum hydroxide gel USP 36 Nitika pharmaceutical specialities PVT. LTD. 85, Wanjara Layout, Pilli Nadi, Industrial Area, Kamptee Road, Nagpur – 440026, Maharashtra, India India
Opetacid VD-29816-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Magnesium hydroxide USP 36 Nitika pharmaceutical specialities PVT. LTD. 85, Wanjara Layout, Pilli Nadi, Industrial Area, Kamptee Road, Nagpur – 440026, Maharashtra, India India
Tirizex Levo VD-29817-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Levocetirizine dihydrochloride USP38 Chongqing Huapont Pharmaceutical Co Ltd No 69 Xingguang avenue, Renhe town, Yubei district, Chongqing, 401121 China
Tydol 250 VD-29818-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Acetaminophen (Microencapsulated acetaminophen) NSX Dasan Medichem Co., Ltd. 342, Deogamsan-ro, Dogo-myeon, Asan-si, Chungcheongnam-do, Korea. Korea
Vedicard 3,125 VD-29819-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Carvedilol EP 8.0 Hetero Drugs Limited Bonthapally (Village), Jinnaram (Mandal), Medack (District), Telangana, India India
GASTROLIUM VD-29831-18 27/03/2023 Công ty CPDP Sao Kim Activated Attapulgite BP 2012 Hangzhou medicine industrial investment Co., Ltd 1002, Huahong mansion, No. 1 Building, 238 Tianmushan Road, Hangzhou, China China
GASTROLIUM VD-29831-18 27/03/2023 Công ty CPDP Sao Kim Dried Aluminium hydroxyd and magnesium carbonate gel NSX Taurus chemicals Ltd 318 Swapnalok, 92/93/ S D Road, Swapnalok, Secunderabad, Telangana 500003, India India
Auclanityl 500/125mg VD-29841-18 27/03/2023 Công ty CPDP Tipharco Amoxicillin trihydrate compacted NSX North China Pharmaceutical Group Semisyntech Co., Ltd No. 20 Yangzi Road Shijiazhuang Economic & Technological Development Zone, Hebei, P.R.China China
Auclanityl 500/125mg VD-29841-18 27/03/2023 Công ty CPDP Tipharco Potassium clavulanate with microcrystalline cellulose (1:1) EP 6.0 Lek Pharmaceuticals d.d. Penicillin Production Plant Perzonali 47 SI – 2391 Prevalje, Slovenia Slovenia
Auclatyl 875/125mg VD-29842-18 27/03/2023 Công ty CPDP Tipharco Amoxicillin trihydrate compacted NSX Sinopharm Weiqida Pharmaceutical Co Ltd Economic & Technological Development Zone, Second Medical Zone, Datong, Shanxi, China China
Auclatyl 875/125mg VD-29842-18 27/03/2023 Công ty CPDP Tipharco Potassium clavulanate with avicel 1:1, EP 8.0 Lek Pharmaceuticals d.d. Penicillin Production Plant Perzonali 47 SI – 2391 Prevalje, Slovenia Slovenia
Cefalexin 500mg VD-29843-18 27/03/2023 Công ty CPDP Tipharco Cefalexin monohydrate, BP 2014 Zhejiang Anglikang Pharmaceutical Co., Ltd 1000 North Shengzhou Avenue, Shengzhou, Zhejiang, China China
Dexamethason 0,5mg (viên nén màu xanh) VD-29844-18 27/03/2023 Công ty CPDP Tipharco Dexamethasone acetate EP 6.0 Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd No. 1 Xianyao Road, Xianju, Zhejiang, China China
Spasmapyline VD-29845-18 27/03/2023 Công ty CPDP Tipharco Alverin citrate EP 6.0 Shanghai Holdenchem Co., Ltd 16 C, Building A, Changshou Road 1118, Yueda International Plaza, Putuo District, Shanghai China. China
Tiamadol – Cold and Flu VD-29846-18 27/03/2023 Công ty CPDP Tipharco Paracetamol BP 2016 Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., Ltd No.368 Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province, 053000 P.R. China. China
Tiamadol – Cold and Flu VD-29846-18 27/03/2023 Công ty CPDP Tipharco Phenylephrine hydrochloride USP 40 Atlas Life Sciences 3, Harshad Industrial Estate, Opp. Mamta Nagar, Bapunagar, Ahmedabad – 380024, Gujarat, India. India.
Tiamadol – Cold and Flu VD-29846-18 27/03/2023 Công ty CPDP Tipharco Caffeine BP 2016 CSPC Innovation Pharmaceutical Co., Ltd No. 36 Fuqiang Western Road, Luancheng Country, Shijiazhuang City, Hebei Province, China. China.
Tipha – C VD-29847-18 27/03/2023 Công ty CPDP Tipharco Ascorbic Acid EP 8.0 DSM Jiangshan Pharmaceutical (Jiangsu) Co., Ltd Jiangshan Road, Jingjiang, Jiangsu (214500) P.R China China.
Tranagliptin 5 VD-29848-18 27/03/2023 Công ty CPDP Tipharco Linagliptin NSX Beijing Huikang Boyuan Chemical Tech Co., Ltd No.7 Haiying Road, Science City, Fengtai District, Beijing, China China
CISTEINE 100 VD-30174-18 27/03/2023 Công ty TNHH Thai Nakorn Patana Việt Nam Carbocistein BP 2011 MOEHS CATALANA, S.L. Poligono Rubi Sur – Cesar Martinell i Brunet, 12A 08191 Rubi (Barcelona) Spain
Diclofenac VD-29907-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc Diclofenac sodium BP 2013 Henan Dongtai Pharm Co., Ltd East Section Of Renmin Road, Tangyin, Anyang, Henan, China China
Lucikvin VD-29908-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc Meclofenoxate hydrochloride JP 16 Shanghai Wonder Pharmaceutical Co., Ltd Room 705, ESIT Plaza,1877 Pudong Nan Rd, Shanghai 200122, China China
Vinluta 1200 VD-29909-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc L-Glutathione reduced JP 16 Kyowa Hakko Bio Co., Ltd 1-6-1 Ohtemachi Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8185, Japan Japan
Vinphaton VD-29910-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc Vinpocetine EP 7.0 Jiangsu Swellin Bio Pharm Pty.Ltd Building D. No 7. Guang Dong Road, Free Trade Zone, Zhang Jia Gang, Jiangsu, China China
Vinsalamin 250 VD-29911-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc Mesalamine USP 38 D.K.Pharmachem Pvt.Ltd F32, W-7/6/5/4, MIDC, Badlapur – 421 503, Mumbai, Maharashtra, India India
Vinsolon 500 VD-29912-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc Methylprednisolone sodium succinate USP 38 Sanofi 20 Avenue Raymond Aron, 92160 Antony, France France
Vinzix VD-29913-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc Furosemide EP 7.0 FIS S.p.A (Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A) Viale Milano, 26 – 36075 Montecchio Maggiore – Vicenza, Italy Italy
Mepraz VD-29991-18 27/03/2023 Công ty Cổ phần Sanofi Việt Nam Omeprazole EP 8.0 UNION QUIMICO FARMACEUTICA, S.A. Polígon Industrial El Pla, Avda. Puigcerdà no9, C-17, Km 17.4, 08185 LLIҪÀ DE VALL (Barcelona) Spain. Spain
Mepraz VD-29991-18 27/03/2023 Công ty Cổ phần Sanofi Việt Nam Omeprazole EP 8.0 SHOUGUANG FUKANG PHARMACEUTIC AL Co., Ltd. North-East of Dongwaihuan Road, Dongcheng Industrial Area, Shouguang City, Shandong Province, P.R. of China. China
Berberin Bidiphar VD-29949-18 27/03/2023 Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) Berberine Hydrochloride JP16 Northeast Pharmaceutical Group Co., Ltd No.37 Zhonggong Bei Street, Tiexi District, Shenyang, China China
Bifotin 1g VD-29950-18 27/03/2023 Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) Cefoxitin Sodium NSX Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.,Ltd. No.1, Fenghuanggang Huabao Intrustrial District, Xixiang Baoan District, Shenzhen, China China
Chorilin 1g VD-29951-18 27/03/2023 Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) Cholin alfoscerat NSX Lipoid GmbH Frigenstraβe 4, D- 67065 Ludwigshafen, Germany Germany
Esogas VD-29952-18 27/03/2023 Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) Esomeprazole sodium NSX Glenmark Pharmaceuticals Ltd. Plot No 141-143/160- 165/170-172, Chandramouli Sahakari Audyogik Vasahat, Maryadit, Mohol, Dist. Solapur, 413213, Maharashtra, India India
Glutaone 300 VD-29953-18 27/03/2023 Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) L-Glutathione reduced NSX Kyowa Hakko Bio Co., Ltd. 1-1, Kyowa-cho, Hofu shi, Yamaguchi, 7478522, Japan Japan
Hydrocortison VD-29954-18 27/03/2023 Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) Hydrocortisone sodium succinate NSX Biofer S.P.A Via Canina, 2 – 41036 Medolla (MO) Italy
Hydrocortison VD-29954-18 27/03/2023 Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) Hydrocortisone sodium succinate buffered 5%, sterile NSX Crystal Pharma Parque Tecnológico de Boecillo, Parcela 105, 47151 Boecillo, Valladolid, Spain Spain
Methyldopa 250mg VD-29955-18 27/03/2023 Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) Methyldopa USP35 Zhejiang Wild Wind Pharmaceutical Co., Ltd. Beijiang Industrial Zone, Geshan Town, Dongyang, Zhejiang, China China
Natri clorid 0,9% VD-29956-18 27/03/2023 Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) Sodium chloride USP37 Dominion Salt Limited 89 Totara Street, Mount Maunganui 3116, New Zealand. New zealand
Oresol VD-29957-18 27/03/2023 Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) Potassium chloride (KCl) BP2013 Dead Sea Works Ltd. Beit Yanek, Menahem, Kreutser st Israel
Oresol VD-29957-18 27/03/2023 Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) Glucose monohydrate BP2013 Weifang Shengtai Medicine Co., Ltd. East of Changda Road, Changle Development Zone, Changle County, Shandong Province, China. China
Oresol VD-29957-18 27/03/2023 Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) Tri Natricitrat dihydrat BP2013 COFCO Biochemical 73 Daquing Road, Bengbu city, AnHui Province, China China
Spobavas 1,5 MIU VD-29958-18 27/03/2023 Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) Spiramycin EP 8 Topfond Pharmaceutical Co., Ltd. No. 1199, Jiaotong Road (West), Yicheng District, Zhumadian, Henan Province, China, 463000 China
LITAPYL 160 VD-29996-18 3/27/2023 Công ty CP SPM Fenofibrate EP 8.0 Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co.,Ltd No.6 Tianyong Road, Industrial Park Xuzhou, Jiangsu, China China
LITAPYL 200 VD-29997-18 3/27/2023 Công ty CP SPM Fenofibrate EP 8.0 Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co.,Ltd No.6 Tianyong Road, Industrial Park Xuzhou, Jiangsu, China China
LITAPYL 300 VD-29998-18 3/27/2023 Công ty CP SPM Fenofibrate EP 8.0 Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co.,Ltd No.6 Tianyong Road, Industrial Park Xuzhou, Jiangsu, China China
CURAFLU DAYTIME VD-29993-18 3/27/2023 Công ty CP SPM Paracetamol DĐVN IV Anqiu Lu’an Pharmaceutical Co., LTD No. 35, Weixu North Road. Anqiu, Shandong China. China
CURAFLU DAYTIME VD-29993-18 3/27/2023 Công ty CP SPM Phenylephrine Hydrochloride USP34 Cheng Fong Chemical Co., LTD No.19, Gong 4 th Rd., Dayaun Township, Taoyaun County 337, Taiwan (R.O.C) Taiwan
CURAFLU DAYTIME VD-29993-18 3/27/2023 Công ty CP SPM Dextromethorphan Hydrobromide USP34 Dr. Reddy’s Plot No. 105, S.V Coop. Industrial Estate, Bollaram, Jinnaram mandal, Medak Dist, A.P INDIA. India
CURAFLU NIGHTTIME VD-29994-18 3/27/2023 Công ty CP SPM Paracetamol BP2013 Anqiu Lu’an Pharmaceutical Co., LTD No. 35, Weixu North Road. Anqiu, Shandong China. China
CURAFLU NIGHTTIME VD-29994-18 3/27/2023 Công ty CP SPM Diphenhydramine Hydrochloride BP2013 Orex pharma Pvt Ltd B5, phase-1, MIDC, Dombivli 421203 India
CURAFLU NIGHTTIME VD-29994-18 3/27/2023 Công ty CP SPM Phenylephrine Hydrochloride USP36 Cheng Fong Chemical Co., LTD No.19, Gong 4 th Rd., Dayaun Township, Taoyaun County 337, Taiwan (R.O.C) Taiwan
MYPARA 650 VD-29999-18 3/27/2023 Công ty CP SPM Paracetamol BP 2013 Anqiu Lu’an Pharmaceutical Co., LTD No. 35, Weixu North Road. Anqiu, Shandong China. Tel: 86-536-4386559 China
PROSTOMA 3 VD-30102-18 3/27/2023 Công ty CP SPM Activated Attapulgite BP 2013 Hangzhou Medicine Industrial Investment Co., Ltd Hangzhou, Zhejiang China China
SPM-SUCRALFAT 2000 VD-30103-18 3/27/2023 Công ty CP SPM Sucralfate USP 39 Northeast Pharmaceutical Group Co., Ltd No.37, Zhonggong Bei Street, Tiexi District, Shenyang, China. China
ACEBLUE 200 VD-29874-18 27/03/2023 Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA Bình Dương Acetylcysteine USP 36 WUHAN GRAND HOYO CO., LTD. 399 Luo Yu Road, Zhuo Dao Quan, Wuhan, HD 430070 China
ACETYLCYSTEIN 200mg VD-29875-18 27/03/2023 Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA Bình Dương Acetylcysteine USP 36 WUHAN GRAND HOYO CO., LTD. 399 Luo Yu Road, Zhuo Dao Quan, Wuhan, HD 430070 China
AMLODIPIN 5mg VD-29876-18 27/03/2023 Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA BÌNH DƯƠNG Amlodipine besilate BP 2013 CADILA PHARMACEUTIC ALS LIMITED 294, G.I.D.C. Industrial Estate Ankleshwar- 393 002 Gujarat, India India
CLORPHENIRAMI N VD-29879-18 27/03/2023 Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA BÌNH DƯƠNG Chlorpheniramine maleate BP 2011 SUPRIYA LIFESCIENCE LTD. Plot No. A-5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C., Tal. Khed, Dist. Ratnagiri, 415 722, Maharashtra, India India
EFFETALVIC 150 VD-29880-18 27/03/2023 Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA BÌNH DƯƠNG Paracetamol USP 36 ANQIU LU’AN PHARMACEUTIC AL CO., LTD. No.35 Weixu North Road, Anqiu, Shandong, China China
HEP-USO 250 VD-29881-18 27/03/2023 Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA BÌNH DƯƠNG Ursodeoxycholic acid USP 36 SICHUAN XIELI PHARMACEUTIC AL CO., LTD Pharmaceutical Industrial Park, Pengzhou, Sichuan, China China
VIALEXIN 500 VD-29882-18 27/03/2023 Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA BÌNH DƯƠNG Cephalexin monohydrate BP 2013 DSM SINOCHEM PHARMACEUTIC ALS (ZIBO) CO., LTD. Gongye Road, High& new Tech Industrial Development Zone, Zibo Shandong, PRC China
VIDLOX 200 VD-29883-18 27/03/2023 Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA BÌNH DƯƠNG Cefpodoxime proxetil USP 34 AUROBINDO PHARMA LTD Unit XI, Survey No.1/22, 2/1 to 5,6 to 18, 61 to 69, Pydibhimavaram- 532 409, Ranasthalam, Srikakulam Dist, A.P, India India
Tenofovir 150 – BVP QLĐB-670-18 27/03/2021 Công ty Cổ phần BV Pharma Tenofovir disoproxil fumarat NSX Anhui Biochem United Pharmaceutical Co., Ltd Zone B. Industrial park, Taihe (236604), Anhui China
AmoDHG 500 GC-296-18 27/03/2023 Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG Amoxicillin trihydrate BP 2015 DSM Sinochem Pharmaceuticals India Pvt. Ltd. Bhai Mohan Singh Nagar, Toansa, Distt. Nawanshahr, Punjab 144 533 India. India
Aligic VD-29606-18 27/03/2023 Công ty Cổ phần BV Pharma Alimemazin tartrat BP 2014 R L Fine Chem No.15, KHB Industrial Area, Yelahanka, Bangalore -560064 (new 560106) India
Bividios VD-29607-18 27/03/2023 Công ty Cổ phần BV Pharma Diosmin EP 8 Hangzhou Viwa Co., Ltd 4th Floor, Building 5 No. 600 on 21 st Avenue, Xiasha Economic anhd Technological Development Zone Hangzhou 310018, Zhejiang China
Bividios VD-29607-18 27/03/2023 Công ty Cổ phần BV Pharma Hesperidin NSX Jianshi Yuantong Bioengineering Co., Ltd. Zhanchang Village, Guandian Town, Jianshi County, Enshi, Hubei China
Bixofen 180 VD-29608-18 27/03/2023 Công ty Cổ phần BV Pharma Fexofenadin hydroclorid USP 38 Alekhya Drugs Pvt. Ltd Plot No 145- 150,153& 154A, IDA Kondapally, Ibrahimpatnam (M), Krishna Dist, AP.-521 228 India
Wecetam 400 VD-29614-18 27/03/2023 Công ty Cổ phần BV Pharma Piracetam EP 8.0 Jianxi Yuehua Pharmaceutical CO., Ltd No 58, Changxi Road, Jingdezhen City China
Maxxcefdox 200 VD-29681-18 27/03/2023 Công ty TNHH US Pharma USA Cefpodoxime proxetil USP 34 Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. Corp. Off: “Orchid Towers’, 313, Valluvar Kottam High Road, Nungambakkam, Chennai – 600 034, Tamil Nadu, India Factory: Plot Nos 121- 128, 128A-133, 138- 151, 159-164, SIDCO Industrial Estate, Alathur, Kancheepuram District-603 110, Tamilnadu, India India
Bosuzinc VD-29692-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Bến Tre Zinc gluconate USP 38 Givaudan- Lavirotte 56 rue paul Cazeneuve, 69008 Lyon France
Nabumeton 500-US VD-29698-18 27/03/2023 Công ty TNHH US Pharma USA Nabumetone BP 2013 PKU Healthcare Corp., Ltd Cuntan, Jiangbei Dis., Chongqing P.R.China China
Nabumeton 750-US VD-29699-18 27/03/2023 Công ty TNHH US Pharma USA Nabumetone BP 2013 PKU Healthcare Corp., Ltd Cuntan, Jiangbei Dis., Chongqing P.R.China China
Rosuvastatin 10-US VD-29700-18 27/03/2023 Công ty TNHH US Pharma USA Rosuvastatin calcium EP 9.0 Morepen Laboratories Limited Morepen Village Nalagarh Road, Near Baddi , Distt. Solan Himachal Pradesh -173220 Corp. off: 4th Floor, Antriksh Bhawan, 22 K.G. Marg, New Delhi – 110 001, India India
Tinfotol VD-29740-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn Sulfamethoxazole BP 2014 Shouguang Fukang Pharmaceutical Co.,Ltd North-East of Dongwaihuan Road, Dongcheng Industrial Area, Shouguang City, 262700, Shandong Province, P.R.of China. China
Tinfotol VD-29740-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn Trimethoprim BP 2014 Shouguang Fukang Pharmaceutical Co.,Ltd North-East of Dongwaihuan Road, Dongcheng Industrial Area, Shouguang City, 262700, Shandong Province, P.R.of China. China
Ceftizoxim 1g VD-29757-18 27/03/2023 Chi nhánh 3 – Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương. Ceftizoxime sodium sterile USP 38 Kyongbo Pharmaceutical Co., Ltd. Địa chỉ trên GMP: 174, Sirok-ro, Asansi, Chungcheongnamdo, Republic of Korea.

Địa chỉ trên CoA: • 4F, ChongKunDang Bldg., 8, Chungjeong – Ro, Seodaemun-Gu, Seoul, 03742, Korea. • 174, Sirok-ro, Asansi, Chungcheongnamdo, 31501, Korea.

Korea
Cloxacillin 2 g VD-29758-18 27/03/2023 Chi nhánh 3 – Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương. Cloxacillin sodium sterile BP 2016 DSM Sinochem Pharmaceuticals India Private Limited Plot No. 41, S.V.CoOperative Industrial Estate, Bachupally (V), Quthbullapur (M), Ranga Reddy District, Telangana State, India. India
Cloxacillin 2 g VD-29758-18 27/03/2023 Chi nhánh 3 – Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương. Cloxacillin sodium sterile BP 2016 Sterile India Pvt. Ltd. Địa chỉ trên GMP: Plot No.100, Sector- 56, Phase-IV, HSIIDC, Kundli, Sonepat Haryana, India.

Địa chỉ trên phiếu kiểm nghiệm: Plot No- 100, Sec-56, Phase- IV, HSIIDC, Kundli, Sonepat-131028 Haryana, India.

India
Ospexin 500 mg VD-29759-18 27/03/2023 Chi nhánh 3 – Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương. Cephalexin monohydrate BP 2016 ACS Dobfar S.p.a Địa chỉ trên GMP: Via Marzabotto, 7/9 20871 Vimercate (MB), Italy.

Địa chỉ trên CoA: Viale Addetta 4/12 – 20067 Tribiano (MI) Viale Colleoni, 25 – Palazzo Pegaso Ingresso 3 20864 Agrate Brianza (MB), Italy.

Italy
Albenca 200 VD-29760-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm Albendazole USP 36 Uquifa Mexico S.A De C. V. Calle 37 Este No. 126, C.P. 62578 CIVAC Jiutepec, Mor. México Mexico
Claminat IMP 625 VD-29761-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm Potassium clavulanate with avicel 1:1 NSX LEK Pharmaceuticals d.d Perzonali 47, SI-2391 Prevalje, Slovenia. Slovenia
Claminat IMP 625 VD-29761-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm Amoxicillin trihydrate EP 8.0 Deretil S.A Villaricos s/n 04616, Cuevas del Almanzora-Almeria, Spain Spain
Paracetamol 325 mg VD-29763-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm Paracetamol BP 2016 Anqiu Lu’an Pharmaceutical Co., Ltd. No 35, Weixu North Road, Anqiu City, Shandong Province, China China
Paracetamol 500mg VD-29764-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm Paracetamol BP 2016 Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., Ltd No. 368, Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province, 053000 P.R. China China
B-Azole VD-29900-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược phẩm VCP Clotrimazole USP 38 Changzhou yabang pharmaceutical co.,ltd Liangchang east road 6# Jintan, Changzhou, Jiangsu China
B-Azole VD-29900-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược phẩm VCP Betamethasone Dipropionate USP 38 Zhejiang Xianju Xianle Pharmaceutical Industry Co., Ltd .No.5 Chuancheng South Road, Xianju, Zhejiang China
Betamethason 0.05% VD-29901-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược phẩm VCP Betamethasone Dipropionate USP 38 Zhejiang Xianju Xianle Pharmaceutical Industry Co., Ltd .No.5 Chuancheng South Road, Xianju, Zhejiang China
Vifortiam 1g VD-29902-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược phẩm VCP Cefotiam hydroclorid+ Sodium carbonat (1:0,242) NSX Kyongbo Pharmaceutical Co., Ltd. 345-6 Silok-Dong, Asan, ChungchongnamDong, 336-020 Korea
Calcium PPC VD-29939-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Bình Thuận Calci glucoheptonat USP 38 GIVAUDANLAVIROTTE 56 Rue Paul Cazeneuve 69008 Lyon – France. France.
Calcium PPC VD-29939-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Bình Thuận Vitamin C USP 38 ALAND (JIANGSU) NUTRACEUTICA L CO., LTD. Jiangshan Road, Jingjiang, Jiangsu (214500) P.R, China China
Calcium PPC VD-29939-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Bình Thuận Vitamin PP USP 38 BROTHER ENTERPRISES HOLDING CO., LTD Zhouwangmiao, Haining City, Zhejiang Province, China. China.
Vitamin C 500 VD-29940-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Bình Thuận Vitamin C USP 36 ALAND (JIANGSU) NUTRACEUTICA L CO., LTD. Jiangshan Road, Jingjiang, Jiangsu (214500) P.R, China China
Supramulti VD-29972-18 27/03/2023 Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int l 2- Dimethylaminoethanol hydrogentartrat NSX Dr. Bohne Nachf GMBH & CO. KG Mittelstr. 28-30, 58332 Schwelm, Germany Germany
Supramulti VD-29972-18 27/03/2023 Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int l Acid ascorbic USP 39 Northeast Pharmaceutical Group Co., ltd. No. 8 Kunminghu Street, Economic Technology Development District, Shenyang, China. China
Supramulti VD-29972-18 27/03/2023 Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int l Calci hydro phosphat USP 39 Lianyungang Debang Fine Chemical Co., Ltd. 180 Xinhai road, Lianyungang Jiangsu, China. China
Supramulti VD-29972-18 27/03/2023 Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int l Calci pantothenat USP 39 Xinfa Pharmaceutical Co., Ltd. No. 1 Tongxing Road, Kenli County, Dongying, SH 257500 China. China
Supramulti VD-29972-18 27/03/2023 Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int l Cyanocobalamin USP 39 Dsm Nutritional Products Asia Pacific Pte. Ltd. 2 Havelock Road #0401 Singapore 059763. Singapore
Supramulti VD-29972-18 27/03/2023 Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int l dl-alpha tocopherol acetat USP 39 Zhejiang Medicine co., Ltd Xinchang Pharmaceutical Factory 98 East Xinchang Dadao Road, Xinchang, Zhejiang, 312500 P.R. China. China
Supramulti VD-29972-18 27/03/2023 Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int l Copper sulfate USP 39 Jost Chemical. Co. 8150 Lackland, St. Louis, MO 63114, America. America
Supramulti VD-29972-18 27/03/2023 Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int l Ergocalciferol USP 39 Sichuan Neijiang Huixin Pharmaceutical Co., Ltd. No.188 Linchang road, Baima Town, Neijiang City, Sichuan Province, P.R.China. China
Supramulti VD-29972-18 27/03/2023 Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int l Potassium sulfate KP X Samchun Pure Chemical Co., Ltd. (Mogok-dong) 117, 16Beon-gil Sandan-ro Pyongtaek city, Gyeonggi-do, Korea. Korea
Supramulti VD-29972-18 27/03/2023 Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int l Zinc oxide USP 39 American Pharmaceutical & Health Products Inc. 2240 Stoney Point farns Rd, Cumming, GA 30041, American. America
Supramulti VD-29972-18 27/03/2023 Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int l Lecithin USP 39 Cargill Incorporated 1041 East Garfield Avenue, Decatur, IL 62526, USA. America
Supramulti VD-29972-18 27/03/2023 Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int l Mangan sulfat monohydrat USP 39 American Pharmaceutical & Health Products Inc. 2240 Stoney Point farns Rd, Cumming, GA 30041, America. America
Supramulti VD-29972-18 27/03/2023 Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int l Nicotinamid USP 39 Amsal Chem Private Limited. A-1, 401, 402 & 403, GIDC Industrial Estate, Ankleshwar – 393 002. District: Bharuch, Gujarat, India. India
Supramulti VD-29972-18 27/03/2023 Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int l Pyridoxin HCl USP 39 Suzhou Hegno Pharmaceutical Co., Ltd. Leyu Town Zhanjiagang City, Jiangsu Province, China. China
Supramulti VD-29972-18 27/03/2023 Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int l Retinol palmitat USP 39 Dsm Nutritional Products Asia Pacific Pte. Ltd. 2 Havelock Road #0401 Singapore 059763. Singapore
Supramulti VD-29972-18 27/03/2023 Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int l Riboflavin USP 39 Hubei Guangji Pharmaceutical Co., Ltd. No. 1 Jiangdi, Wuxue City, Hubei Province, China. China
Supramulti VD-29972-18 27/03/2023 Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int l Rutosid trihydrat BP 2017 Sichuan Xieli Pharmaceutical Co., Ltd. Pharmaceutical Industrial Park, Pengzhou, Sichuan, China. China
Supramulti VD-29972-18 27/03/2023 Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int l Ferrous Sulphate USP 39 Dr. Paul Lohmann GMBH KG Hauptstrasse 2, D- 31860 Emmerthal, Germany. Germany
Supramulti VD-29972-18 27/03/2023 Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int l Thiamin nitrat USP 39 DSM Nutritional Products Asia Pacific Pte. Ltd. 2 Havelock Road #0401 Singapore 059763. Singapore
Supramulti VD-29972-18 27/03/2023 Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int l Magnesium sulfat USP 39 Jost Chemical. Co. 8150 Lackland, St. Louis, MO 63114, America. America
Éloge Piracetam VD-29973-18 27/03/2023 Công ty cổ phần liên doanh dược phẩm Éloge France Việt Nam Piracetam EP 7.0 Jiangxi Yuehua Pharmaceutical Co., Ltd. Jingdezhen, Jiangxi, China · 333000 China
Franlinco 500 VD-29974-18 27/03/2023 Công ty cổ phần liên doanh dược phẩm Éloge France Việt Nam Lincomycin hydroclorid EP 8.0 Topfond Pharmaceutical Co., Ltd. No.1199 Jiaotong Road (west), Yicheng District, Zhumadian, Henan province, China. China
Frantamol Trẻ em 250mg VD-29975-18 27/03/2023 Công ty cổ phần liên doanh dược phẩm Éloge France Việt Nam Paracetamol USP 36 Mallinckrodt Inc. 8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616 USA USA
Domela VD-29988-18 27/03/2023 Công ty cổ phần sản xuất – thương mại Dược phẩm Đông Nam Bismuth tripotassium dicitrate CP 2010 HANGZHOU STARSHINE PHARMACEUTIC AL 10/F, Tianyuan Building, No.508 Wensan Road, Hangzhou, 310006 China
Fudnoin VD-29989-18 27/03/2023 Công ty cổ phần sản xuất – thương mại Dược phẩm Đông Nam Olanzapine USP 38 COREY ORGANICS PRIVATE LIMITED, UNIT-II Road No.01, Plot No.35, J.N.Pharma City, Parawada, Visakhapatnam India
Silytrol 100 VD-29990-18 27/03/2023 Công ty cổ phần sản xuất – thương mại Dược phẩm Đông Nam Lamivudine USP 34 HANGZHOU STARSHINE PHARMACEUTIC AL CO.,LTD 10/F, Tianyuan Building, No.508 Wensan Road, Hangzhou China
Texpre Prednisolon VD-29992-18 27/03/2023 Công ty Cổ phần sinh học dược phẩm Ba Đình Prednisolon USP 37 Hubei Gedian Humanwell Pharmaceutical co. Ltd Gedian Economic Development District, E-zhou 436070, Hubei, China China
Parabest VD-30006-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Bắc Ninh Chlorpheniramine maleate BP 2013 Supriya Lifescience Ltd A-5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C., Tal. – Khed, Dist. Ratnagiri : 415 722, Maharastra, India India
Parabest VD-30006-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Bắc Ninh Acetaminophen (Paracetamol) USP 36 Mallinckrodt Inc. 8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27.616 USA USA
Parabest Children VD-30007-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Bắc Ninh Chlorpheniramine maleate BP 2013 Supriya Lifescience Ltd A-5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C., Tal. – Khed, Dist. Ratnagiri : 415 722, Maharastra, India India
Parabest Children VD-30007-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Bắc Ninh Acetaminophen (Paracetamol) USP 36 Mallinckrodt 8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27.616 USA USA
Dafrazol VD-30008-18 27/03/2023 Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên Omeprazol enteric coated pellets 8.5% w/w NSX SAINOR Pharma PVT Ltd. Plot- No 31, Phase – V, IDA- Jeedimetla, Hyderabad-500055 India
Abvaceff 100 VD-30009-18 27/03/2023 Công ty TNHH US Pharma USA Cefpodoxime proxetil USP 38 Dhanuka laboratories limited 7 K.M, Old Manesar Road, Village Mohammedur, Gurgaon, Haryana India
Anbilid 125 VD-30010-18 27/03/2023 Công ty TNHH US Pharma USA Cefdinir USP 38 Dhanuka laboratories limited 7 K.M, Old Manesar Road, Village Mohammedur, Gurgaon, Haryana India
Ezeato VD-30027-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Bình Thuận Ezetimibe NSX TEVA PHARMACEUTIC ALS USA, INC North America Business Unit Mexico, Missouri, 65265, USA USA
Ezeato VD-30027-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Bình Thuận Atorvastatin calcium trihydrate EP 8.0 AMOLI ORGANICS PRIVATE LIMITED Plot No. 422, E.C.P Canal Road, Village- Luna, Taluka – Padra, District – Baroda, State – Gujarat, India India
Lodegald-Des VD-30033-18 27/03/2023 Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông (TNHH) Desloratadine BP 2016 Glenmark Pharmaceutical Ltd. Plot No.141-143, 160- 165, 180-172, Chandramouli Sahakari Audyogik Vasahac Maryadic, Pune-Hyderabad Highwway, Mohol- 413213, Dist.Solopur, Mumbai, India India
Lodegald-Lope VD-30034-18 27/03/2023 Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông (TNHH) Loperamide hydrochloride USP 38 Wuhan Grand Hoyo Co.Ltd. 399 Luo Yu Road, Zhuo Dao Quan, Wuhan 430070, China China
Piracetam 400 VD-30035-18 27/03/2023 Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông (TNHH) Piracetam EP 8.0 Jiangxi Yuehua Pharmaceutical Co., Ltd. No 58, Changxi Road, Jingdezhen, Jiangxi, China China
Piracetam 800 VD-30036-18 27/03/2023 Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông (TNHH) Piracetam EP 8.0 Jiangxi Yuehua Pharmaceutical Co., Ltd. No 58, Changxi Road, Jingdezhen, Jiangxi, China China
PUD – Methylprednisolon 16 VD-30037-18 27/03/2023 Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông (TNHH) Methylprednisolone USP 38 Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd. No.1 Xianyao Road, Xianju Zhejiang, China China
PUD-Tadalafil 20 VD-30038-18 27/03/2023 Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông (TNHH) Tadalafil EP 8.0 Rakshit Pharmaceuticals Limited Plot No 68/A, JN Pharma City, Parawada, Vizag531021, AP, India India
PUD-Trocin VD-30039-18 27/03/2023 Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông (TNHH) Acetylspiramycin CP 2015 Topfond Pharmaceutical Co., Ltd. No. 2 Guangming Road, Zhumadian 463000 China China
Becoaloxan VD-30042-18 27/03/2023 Công ty Liên doanh Meyer – BPC. Ibuprofen BP 2015 Iol Chemicals & Pharmaceuticals Limited 85, Industrial Area ‘A’, Ludhiana. 141 003 (Pb), India India
Becoaloxan VD-30042-18 27/03/2023 Công ty Liên doanh Meyer – BPC. Paracetamol BP2013 Anqiu Lu’an Pharmaceutical Co.,Ltd No.35, Weixu north road, Anqiu city Shandong pronvince, China China
Befadol plus VD-30043-18 27/03/2023 Công ty Liên doanh Meyer – BPC. Paracetamol BP 2013 Anqiu Lu’an Pharmaceutical Co.,Ltd No.35, Weixu north road, Anqiu city Shandong pronvince, China China
Domperidone VD-30044-18 27/03/2023 Công ty Liên doanh Meyer – BPC. Domperidone maleate BP 2014 Vasudha Pharma Chem Limited 78/A, Vengalrao Nagar, Hyderabad-38, Telangana, India India
Meyeraben VD-30045-18 27/03/2023 Công ty Liên doanh Meyer – BPC. Rabeprazole Sodium CP 2015 Shanghai Pharma Group Changzhou Kony Pharmaceutical Co., Ltd Daixi Street, Luoyang Town, Wujin District, Changzhou, Jiangsu 213105, China China
Meyeratadin VD-30046-18 27/03/2023 Công ty Liên doanh Meyer – BPC. Rupatadine fumarate NSX Enaltec Labs Pvt.Ltd W-59A, Ambernath (E), India – 421 506 India
Meyerlosan VD-30048-18 27/03/2023 Công ty Liên doanh Meyer – BPC. Losartan potassium USP 38 Smilax Laboratories Limited Plot No. 12 A, Phase III, I.D.A., Jeedimetta, Hyderabad – 500 055 India
Meyermazol 500 VD-30049-18 27/03/2023 Công ty Liên doanh Meyer – BPC. Clotrimazole USP 38 Changzhou Yabang Pharmaceutical Co., Ltd Liangchang East Road 6# Jintan, Changzhou, Jiangsu, China China
Meyerursolic VD-30050-18 27/03/2023 Công ty Liên doanh Meyer – BPC. Ursodeoxycholic Acid EP 7.0 Hangzhou Starshine Pharmaceutical Co.,Ltd 19/C, Tianyuan Building, No.508 Wensan Road, Hangzhou, China, 310006 China
Meyerursolic F VD-30051-18 27/03/2023 Công ty Liên doanh Meyer – BPC. Ursodeoxycholic Acid EP 7.0 Hangzhou Starshine Pharmaceutical Co.,Ltd 19/C, Tianyuan Building, No.508 Wensan Road, Hangzhou, China, 310006 China
Meyervasid M VD-30052-18 27/03/2023 Công ty Liên doanh Meyer – BPC. Hydrochlorothiazide EP 8 Suzhou Lixin Pharmaceutical Co., Ltd No. 21 Tangxi Road, Suzhou New District, Suzhou, Jiangsu Province 215151 China
Meyervasid M VD-30052-18 27/03/2023 Công ty Liên doanh Meyer – BPC. Valsartan USP 38 Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co., Ltd No. 15, Donghai 5th Avenue, Zhejiang Provincial Chemical and Medical Raw Materials Base Linhai Zone, Taizhou City, Zhejiang Province China
Yaguchi VD-30082-18 27/03/2023 Nhà máy sản xuất Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Ân Menthol USP 37 Anhui Yinfeng Pharmaceutical Company Limited F29, Block C, Linbin, Binhu, CBD, Hebei, China China
Yaguchi VD-30082-18 27/03/2023 Nhà máy sản xuất Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Ân Methyl salicylat BP 2013 Zhenjiang Gaopeng Pharmaceutical company limited No. 51, West Linjiang road, the International Chemical Industry Zone of Zhenjiang New area, Jiangsu, China China
Yaguchi VD-30082-18 27/03/2023 Nhà máy sản xuất Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Ân Camphor DĐVN IV Suzhou Youhe Science & Technology Co. Ltd. Dongsha Industry Park, Leyu Town, Zhangjiagang, China China
Calvit 0,6g VD-30129-18 27/03/2023 Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG Tricalcium phosphate USP 38 Innophos Inc 1101 Arnold Street, Chicago Height, IL 60411, USA. USA
Hagifen Kids VD-30130-18 27/03/2023 Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG Ibuprofen EP 8 BASF Corporation. Highway 77 South. Bishop. TX 78343 USA USA
Hapacol Flu VD-30131-18 27/03/2023 Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG Chlorpheniramine maleate BP 2016 Supriya Lifescience Ltd. – Corporate Office : 207/208, Udyog Bhavan, Sonawala Road, Goregaon (East) Mumbai – 400 063, Maharashtra, India.

– Factory: Plot No. A5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C., Taluka Khed, Dist Ratnagiri – 415 722, Maharashtra, India.

India
Hapacol Flu VD-30131-18 27/03/2023 Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG Paracetamol EP 8 Mallinckrodt Inc. Raleigh Pharmaceutical 8801 Capital Boulevard, Raleigh, NC 27616 – 3116, USA. USA
Hapacol Flu VD-30131-18 27/03/2023 Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG Phenylephrine HCl EP 8 Siegfried PharmaChemikalien Minden GmbH Karlstrasse 15-39, 4244, 32423 Minden, Germany. Germany
Mynarac VD-30132-18 27/03/2023 Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG Tolperisone HCl JP 16 Daehe Biopharma. Hyeomnyeok-ro 150, Siheung city, Gyeonggi-do, Korea. Korea
Nifin 100 Kids VD-30133-18 27/03/2023 Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG Cefpodoxime proxetil USP 38 Aurobindo Pharma limited Head Office: The Water Mark Building, Plot No 11, Sy.No.09, Kondapur, Hi Tech City, Hyderabad, India, 500084

Works: Unit-XI, Survey No.1/22, 2/1 to 5, 6, to 18, 61 to 69, Pydibhimavaram- 532 409, Ranasthalam, Srikakulam Dist, A.P, India

India
Nifin 50 Kids VD-30134-18 27/03/2023 Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG Cefpodoxime proxetil USP 38 Aurobindo Pharma limited Head Office: The Water Mark Building, Plot No 11, Sy.No.09, Kondapur, Hi Tech City, Hyderabad, India, 500084

Works: Unit-XI, Survey No.1/22, 2/1 to 5, 6, to 18, 61 to 69, Pydibhimavaram- 532 409, Ranasthalam, Srikakulam Dist, A.P, India

India
Nigaz 500 VD-30135-18 27/03/2023 Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG Nabumetone BP 2016 Southwest Synthetic Pharmaceutical Corp, Ltd, China. Cuntan, Jiangbei district, Chongqing, P.R. China. China
Cadicidin VD-30183-18 27/03/2023 Công ty TNHH US Pharma USA Acid fusidic EP 7.3 Ercros, SA Paseo del Deleice, 28300 Aranjuez (Marid), Apdo 23 Spain
Cefixim 100 VD-30185-18 27/03/2023 Công ty TNHH US Pharma USA Cefixime trihydrate DĐVN IV Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. SIDCO Ind Estate, Alathur, 603 110, Tamilnadu, India India
Cehitas 8 VD-30186-18 27/03/2023 Công ty TNHH US Pharma USA Betahistine dihydrochloride USP 37 Hangzhou Starshine Pharmaceutical Co., LTD 10/F, Tianyuan Building, No.508 Wensan Road, Hangzhou, China., 310006 China
Eraxicox 60 VD-30187-18 27/03/2023 Công ty TNHH US Pharma USA Etoricoxib NSX Cadila Healthcare Limited 5/1-B, G.I.D.C., Industrial Estate, Ankleshwar- 393 002, Gujarat India
Eraxicox 90 VD-30188-18 27/03/2023 Công ty TNHH US Pharma USA Etoricoxib NSX Cadila Healthcare Limited 5/1-B, G.I.D.C., Industrial Estate, Ankleshwar- 393 002, Gujarat India
Esomeprazol 40-US Tab. VD-30189-18 27/03/2023 Công ty TNHH US Pharma USA Esomeprazole magnesium dihydrate USP 34 Hangzhou Vega Co.,Ltd, 12th Floor, Hydra BLK, Singapore Hangzhou Science & Technology Park, The 6th Avenue, Xiasha, Heda, Hangzhou Zhejiang, 310008 China
Mosapride – US VD-30190-18 27/03/2023 Công ty TNHH US Pharma USA Mosapride citrate dihydrate NSX Symed Labs Limited (Unit -II) Plot No. 25/B, Phase – III, IDA, Jeedimetla, Hyderabad – 500 055, Telangana India
Rhumedol 250 VD-30191-18 27/03/2023 Công ty TNHH US Pharma USA Paracetamol BP 2014 Anqui Luan Xiao He Ya, North Part of City, Anqui, Shandong, P.R.China China
USclovir 400 VD-30192-18 27/03/2023 Công ty TNHH US Pharma USA Acyclovir USP 38 Zhejiang Charioteer Pharmaceutical Co., Ltd Tongyuanxi, Dazhan, Xianju, Zhejiang Province, 317321, P.R. China. China
USpasmyl VD-30193-18 27/03/2023 Công ty TNHH US Pharma USA Alverine citrate EP 8.0 Yancheng ChemHome Chemical Co.,Ltd No.91 Kaifang Street, Yancheng, Jiangsu China
USpasmyl VD-30193-18 27/03/2023 Công ty TNHH US Pharma USA Simethicone USP 38 Basildon Chemical Company Limited Kimber Road, Abingdon, Oxfordshire, OX14 1RZ, United Kingdom UK
Vitamin C 500 VD-30194-18 27/03/2023 Công ty TNHH US Pharma USA Acid ascorbic BP 2014 Shandong Luwei Pharmaceutical co.,ltd Shuangfeng Industrial Park, Zichuan District, Zibo City, Shandong China
Acehasan 200 VD-30095-18 27/03/2023 Công ty TNHH Hasan-Dermapharm Acetylcystein Eq8 Zach system S.p.A Via Dovaro Loc Almisano, 36045, Lonigo, Vicenza Italy
Acetylcystein VD-30156-18 27/03/2023 Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam Acetylcystein USP38 Wuhan grand hoyo Co.,Ltd No.1 Industrial park, Gedian Economy Develop zone E’zhou city, Hubei China
Atorhasan 20 VD-30096-18 27/03/2023 Công ty TNHH Hasan-Dermapharm Atorvastatin calci trihydrat USP36 Amoli organnics private limited Plot No.422, Canal Road, Luna, Taluka, Baroda, Gujarat India
Atorvastatin 20 VD-30083-18 27/03/2023 Công ty TNHH dược phẩm USA – NIC (USA – NIC Pharma) Atorvastatin USP37 Morepen Laboratories Ltd 4th Floor, Antriksh Bhawan, 22 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001 India
Auliral-A VD-30040-18 27/03/2023 Công ty liên doanh dược phẩm MebipharAustrapharm Arginin hydroclorid USP 34/ NF 29 Shine star (hubei) Biological engineering Co., Ltd No. 666 Changling Avenue, Douhudi Town, Gong an, Jingzhou, Hubei P.R of China
Celecoxib VD-30157-18 27/03/2023 Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam Celecoxib USP35 Aarti Drugs Limited Plot No.W-60 (B)-60 (B)-61 (B)-62 (B)-71 (B)-72 (B)-73 (B)M.I.D.C., Tarapu, TalPalghar, Dist, Thane- 4010506 (MH) India
Chlorpheniramin VD-30158-18 27/03/2023 Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam Clorpheniramin maleat BP2014 Supriya lifescience Ltd A 5/2, Lote Parshuram industrial area, M.I.D.C, Tal khed, dist-Ratnagiri, 415722, Maharashtra India
Cidemax VD-30084-18 27/03/2023 Công ty TNHH dược phẩm USA – NIC (USA – NIC Pharma) Cetirizin dihydroclorid EP6 Autus Pharma ltd No. 102, 1st Floor, Aditya Trade centre, Ameerpet, Hyderabad – 500038, AP India
Cidemax VD-30084-18 27/03/2023 Công ty TNHH dược phẩm USA – NIC (USA – NIC Pharma) Dextromethorphan hydrobromid USP32 Divi’s laboratories Limited Divi tower, 7-1- 77/e/303, Dharam Karan Road, Ameerpet Hyderabad 500016 India
Cidemax VD-30084-18 27/03/2023 Công ty TNHH dược phẩm USA – NIC (USA – NIC Pharma) Guaifenesin USP34 Zhejiang Jianfeng Haizhou Pharmaceutical Co., Ltd Yunxi road 147#, Jiaojiang China
Cimetidin VD-30161-18 27/03/2023 Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam Cimetidin USP34 Jiangsu Long Healthcare Limited Dongyidao, Industrial park, Hongze, Jiangsu China
Cimetidin VD-30160-18 27/03/2023 Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam Cimetidin USP34 Jiangsu Long Healthcare Limited Dongyidao, Industrial park, Hongze, Jiangsu China
Cimetidin VD-30159-18 27/03/2023 Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam Cimetidin USP34 Jiangsu Long Healthcare Limited Dongyidao, Industrial park, Hongze, Jiangsu China
Clazic MR VD-30177-18 27/03/2023 Công ty TNHH United International Pharma Gliclazide BP2013 Ningbo Double Sun Pharmaceutical Co., Ltd 5#, Nan Hai Road, Dagang Industrial Dist Beilun, Ningbo, China China
Dasamex – DS VD-29594-18 27/03/2023 Công ty TNHH dược phẩm USA – NIC (USA – NIC Pharma) Paracetamol BP 2014 Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., Ltd No.368 Jianshe Street, Hengshui city, Hebei Province, 05300 China
Desloderma 5 VD-30110-18 27/03/2023 Công ty TNHH Liên doanh HASAN – DERMAPHARM Desloratadin EP 8 Mylan laboratories limited No. 14, 99 & 100. IDA Pashmyaram Phase – II Patancheru, Medak District – Andhra Pradesh India
Deslox VD-29595-18 27/03/2023 Công ty TNHH dược phẩm USA – NIC (USA – NIC Pharma) Desloratadin NSX Morepen Laboratories Ltd 416-418, Antriksh Bhawan 22 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001 India
Diacerein VD-30162-18 27/03/2023 Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam Diacerein EP 8.0 Rakshit Drugs Private Limited Survey No. 10/B, Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal, Medak District, A.P India
Di-afasawic VD-30005-18 27/03/2023 Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Quang Minh Cafein DĐVN IV Aarti Inoustries Limited k-17/18/19, M.I.D.C. Tarapur, Dist. Thane – 401 506 India
Di-afasawic VD-30005-18 27/03/2023 Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Quang Minh Paracetamol DĐVN IV Anqiu Lu’an Pharmaceutical Co., Ltd No.35 Weixu North Road, Anqiu City, Shangdong Province, 262100 China
Doginine 200 VD-30041-18 27/03/2023 Công ty liên doanh dược phẩm MebipharAustrapharm Arginin hydroclorid USP 36 Shine star (hubei) Biological engineering Co., Ltd No. 666 Changling Avenue, Douhudi Town, Gong an, Jingzhou, Hubei China
Feriprox 500 VD-30143-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược phẩm và sinh học y tế Deferipron NSX Lee pharma limited Survey No. 10/G-1, Gadda Potharam (Village) Jinnaram (Mandal) Medak (District) Andhra Pradesh, 502319 India
Flunarizin VD-30163-18 27/03/2023 Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam Flunarizin dihydrochlorid BP2014 Ray chemicals Pvt., Ltd No.41, KHB Industrial Area, Yelahanka, Bangalore- 560064 (new 560 106) China
Ganasef 3000 VD-30097-18 27/03/2023 Công ty TNHH Hasan-Dermapharm L-Ornithin – LAspartat NSX Kyowa Hakko Bio Co., Ltd 1-1, Kyowa-cho, Hofu shi, Yamaguchi, 7478522 – Japan
Hasancetam 800 VD-30098-18 27/03/2023 Công ty TNHH Hasan-Dermapharm Piracetam EP 8 Pharmaceutical Works Polpharma SA 19 Pelplinska Str, 83- 200 Starogard Gdanski Poland
Hasanprovel 150 VD-30111-18 27/03/2023 Công ty TNHH Liên doanh HASAN – DERMAPHARM Irbersartan USP36 Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd Linhai 317014 ,Zhejiang China
Histalife VD-30085-18 27/03/2023 Công ty TNHH dược phẩm USA – NIC (USA – NIC Pharma) Cyproheptadin hydroclorid USP 37 Vasudha Pharma Chem Limited 78/A, Vengalrao Nagar, Hyderabad- 500038, Telangana State India
Ibucine 200 VD-29596-18 27/03/2023 Công ty TNHH dược phẩm USA – NIC (USA – NIC Pharma) Ibuprofen BP 2014 IOL Chemicals and Pharmaceuticals limited 85, Indutrial Area”A”, Ludhiana, 14003 India
Kremil-S FR VD-30180-18 27/03/2023 Công ty TNHH United International Pharma Aluminium hydroxide Magnesium carbonate NSX SPI Pharma Inc 40 Cape Henlopen Drive Lewes Dalaware 19958 USA
Kremil-S FR VD-30180-18 27/03/2023 Công ty TNHH United International Pharma Dicyclomine HCl USP37 Olon S.p.A Strada Rivoltana km 6/7-Rodano 20090, Milan Italy
Kremil-S FR VD-30180-18 27/03/2023 Công ty TNHH United International Pharma Dimethylpolysiloxane (Simethicone) USP37 Dow corning Corporation Healthcare Ind, Materials Site 1635 N.Gleaner Road Hemlock Michigan 48626 USA
Mecemuc VD-29896-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược phẩm và sinh học y tế Acetylcystein USP 38 Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd 309 Luouy Rd, Hongshang, Wuhan, Hubei China
Meloxicam 7,5 VD-30164-18 27/03/2023 Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam Meloxicam BP 2015 Apex Healthcare Limited 4710 – GIDC, Ankleshwar – 393002 Gujarat India
Mesonic VD-30086-18 27/03/2023 Công ty TNHH dược phẩm USA – NIC (USA – NIC Pharma) Dexamethason acetat BP2014 Baoji Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd Caijiapo Economic and Technical Development Zone, Quishan County, Shaanxi Province, 722405 China
Mibeonate VD-30112-18 27/03/2023 Công ty TNHH Liên doanh HASAN – DERMAPHARM Betamethason dipropionat USP 38 Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co., Ltd No.19 Xinye 9th Street, West Area of Tianjin EconomicTechnological Development Area (TEDA) Tianjin China
Mibezin 10mg VD-30113-18 27/03/2023 Công ty TNHH Liên doanh HASAN – DERMAPHARM Zinc gluconat USP 39 Tomita Pharmaceutical Co., Ltd 463 – 14, Kagasuno, Kawauchi – cho, Tokushima – City, Tokushima 771 – 0130 Japan
Mibezin 15mg VD-30114-18 27/03/2023 Công ty TNHH Liên doanh HASAN – DERMAPHARM Zinc gluconat USP 39 Tomita Pharmaceutical Co., Ltd 463 – 14, Kagasuno, Kawauchi – cho, Tokushima – City, Tokushima 771 – 0130 Japan
Nic Besolvin-8 VD-30087-18 27/03/2023 Công ty TNHH dược phẩm USA – NIC (USA – NIC Pharma) Bromhexin hydroclorid EP 8 Orex Pharma Pvt Ltd Pisal hse, Nakhwa Compound, Stadium Road, Br, Cidco Bus Std; Thane (W)- 400601 India
Pantonic-40 VD-29597-18 27/03/2023 Công ty TNHH dược phẩm USA – NIC (USA – NIC Pharma) pantoprazol natri USP39 Smilax laboratories Limited Unit-I Plot no: 12/A, Phase-III, IDA, Jeedimetla, Hyderabad-500 055, Telangana India
Parahasan Max VD-30100-18 27/03/2023 Công ty TNHH Hasan-Dermapharm Paracetamol EP8 Mallinckrodt 8801 Capital Boulevard, Raleigh NC 27616 USA
Phaanedol 650 VD-30088-18 27/03/2023 Công ty TNHH dược phẩm USA – NIC (USA – NIC Pharma) Paracetamol BP2014 Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., Ltd No.368 Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province, 053000 China
Phaanedol cảm cúm VD-29598-18 27/03/2023 Công ty TNHH dược phẩm USA – NIC (USA – NIC Pharma) Cafein BP2014 Shandong Xinhua Pharmaceutical Co.,Ltd East Chemical Zone of Zibo High & New Technology Development Zone, Zibo City, Shandong Province China
Phaanedol cảm cúm VD-29598-18 27/03/2023 Công ty TNHH dược phẩm USA – NIC (USA – NIC Pharma) Paracetamol BP2014 Hebei Jiheng (Group) Pharmacy Co. Ltd Xijingming Village, Donganzhuang Township, Shenzhou County, Hengshui City, Hebei Province, 053800 China
Phaanedol cảm cúm VD-29598-18 27/03/2023 Công ty TNHH dược phẩm USA – NIC (USA – NIC Pharma) Phenylephrin hydroclorid USP37 Atlas Dyechem (India) Pvt Ltd 2nd Floor, Shiromani Complex, Satellite Road, Ahmedabad- 380015, Gujarat India
Plogrel VD-30182-18 27/03/2023 Công ty TNHH United International Pharma Clopidogrel bisulfat USP 34 Ind-Swift Laboratories Ltd Vill Bhagwanpur, Barwala road, Near Derabassi, District Patalia, Punjab India
Pularon 5 VD-30115-18 27/03/2023 Công ty TNHH Liên doanh HASAN – DERMAPHARM Prednisolon EP 8 Henan Lihua Pharmaceutical Co., Ltd Middle of Huanghe Street, Anyang Hitech Industry Development Zone, Henan China
Renatab 10 VD-29897-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược phẩm và sinh học y tế Enalapril maleat USP 38 Zhejiang huahai pharmacetical Xunquiao, Lindai Zhejiang 317024 China
Ribomin VD-30101-18 27/03/2023 Công ty TNHH Hasan-Dermapharm Acid ascorbic (vitamin C) EP8 DSM Nutritional Product (UK) Ltd Dalry Ayshire, KA24 5JJ Scotland
Ribomin VD-30101-18 27/03/2023 Công ty TNHH Hasan-Dermapharm Alpha tocopheryl acetat (Vitamin E) EP8 DSM Nutritinal Products Ltd Zweigniederlassung Werk Sisseln, Hauptstrasse 4, 4334 Sisseln Switzerland
Ribomin VD-30101-18 27/03/2023 Công ty TNHH Hasan-Dermapharm Calci D-pantothenat (Vitamin B5) EP8 DSM Nutritional Product (UK) Ltd Dalry Ayshire, KA24 5JJ Scotland
Ribomin VD-30101-18 27/03/2023 Công ty TNHH Hasan-Dermapharm Cholecalciferol (Vitamin D3) EP8 DSM Nutritinal Products Ltd Zweigniederlassung Werk Sisseln, Hauptstrasse 4, 4334 Sisseln Switzerland
Ribomin VD-30101-18 27/03/2023 Công ty TNHH Hasan-Dermapharm Retinol (Vitamin A) EP8 DSM Nutritinal Products Ltd Zweigniederlassung Werk Sisseln, Hauptstrasse 4, 4334 Sisseln Switzerland
Ribomin VD-30101-18 27/03/2023 Công ty TNHH Hasan-Dermapharm Niacinamid (Vitamin B3) EP8 DSM Nutritinal Products Ltd Zweigniederlassung Werk Sisseln, Hauptstrasse 4, 4334 Sisseln Switzerland
Ribomin VD-30101-18 27/03/2023 Công ty TNHH Hasan-Dermapharm Pyridoxin hydroclorid (Vitamin B6) EP8 DSM Nutritional Products GmbH Postfach 1145, D- 79629 Grenzach – Wyhlen Germany
Ribomin VD-30101-18 27/03/2023 Công ty TNHH Hasan-Dermapharm Riboflavin natri phosphat (Vitamin B2) EP8 DSM Nutritional Products France SAS BP 170, F-68305 Saint-Louis Cedex France
Ribomin VD-30101-18 27/03/2023 Công ty TNHH Hasan-Dermapharm Thiamin hydrochlorid (Vitamin B1) EP8 DSM Nutritional Products GmbH Postfach 1145, D- 79629 Grenzach – Wyhlen Germany
Sibetinic Soft VD-29599-18 27/03/2023 Công ty TNHH dược phẩm USA – NIC (USA – NIC Pharma) Flunarizin dihydroclorid EP 8 Weihai Disu Pharmaceutical Co., LTd No.55, Qilu road, Economic & Technological Development Zone, Weihai, shandong China
Simrotes 10mg VD-30116-18 27/03/2023 Công ty TNHH Liên doanh HASAN – DERMAPHARM Simvastatin USP 36 ko No 31, Weisan road, Zhijiang Hangzhou Bay, Shangyu Industrial area, Shangyucity, Zhejiang Provine P.R of China
Solonic 10mg VD-30089-18 27/03/2023 Công ty TNHH dược phẩm USA – NIC (USA – NIC Pharma) Prednisolon BP2014 Henan Lihua Pharmaceutical Co.,Ltd Middle of Huanghe Street, Anyang Hi- Tech Industry Development Zone, Henan China
Spidextan VD-29636-18 27/03/2023 Công ty cổ phần Dược Minh Hải Alimemazin tartrat DĐVN IV R L Fine Chem Ray House, No.2000, HIG, Next to Yelhanka New Town Police Station, RWF West Colony, Yelahanka New Town, Bengaluru, Karnataka 5600064 India
Tadolfein extra VD-30165-18 27/03/2023 Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam Cafein BP2013 Shandong Xinhua Pharmaceutical Co., Ltd No.14, Dongyiroad, zibo, Shandong China
Tadolfein extra VD-30165-18 27/03/2023 Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam Paracetamol USP34 Hebei Jiheng Pharmaceutical 368 Jianshe Street, Hongshun city, Hebei Province China
Tagimex VD-29600-18 27/03/2023 Công ty TNHH dược phẩm USA – NIC (USA – NIC Pharma) Cimetidin USP 37 Changzhou Longcheng Medicine Raw Material Co.,Ltd Xixiasu Town, Changzhou, Jiangsu China
Tamgezyl VD-30166-18 27/03/2023 Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam N – Acetyl – DL – Leucin NSX Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd No. T1, Guanshan 2nd Road, E. Lake Hightech Development Zone, Wuhan, Hubei 430074 China
Tanacelest VD-30167-18 27/03/2023 Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam Betamethason EP 8.0 Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd No.1 Xianyao Road, Xianju, Zhejiang China
Tanacelest VD-30167-18 27/03/2023 Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam Dexclorpheniramin maleat USP 35 Mahrshee Laboratories Pvt, Ltd Plot No. 3014-15, GIDC Indl, Area, Phase III Panoli394116 India
Tanacinadvin VD-30168-18 27/03/2023 Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam Ibuprofen EP 8.0 BASF South East Asia Pte., Ltd Highway 77 South, Bishop, TX 78343 USA
Tanacinadvin VD-30168-18 27/03/2023 Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam Phenylephrin hydroclorid USP36 Malladi Plot No.7B & 7C SIPCOT Industrial Complex, Ranipet Vellore Dist, Tamil Nadu, Pini – 632403 India
Tanafadol F VD-30169-18 27/03/2023 Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam Clorpheniramin maleat BP2014 Supriya lifescience ltd A5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.i.d.c, Tal-khed, Dist- Ratnagiri, 415722, Maharashtra India
Tanafadol F VD-30169-18 27/03/2023 Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam Paracetmol USP35 Hebei Jiheng Pharmaceutical 368 Jianshi Street, Hongshun city, Hebei province China
Tanapolormin VD-30170-18 27/03/2023 Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam Dexclorpheniramin maleat USP 40 Mahrshee laboratories Pvt. Ltd Plot No: 3014-15, GIDC Indl. Area, Phase-III, Panoli394116 India
Telbirex VD-29637-18 27/03/2023 Công ty cổ phần Dược Minh Hải Tobramycin DĐVN IV Chongqing Daxin Pharmaceutical,Co., Ltd 22 Chuangzaolu Dongyang Beibei, 400700 China
Tobracol VD-29898-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược phẩm và sinh học y tế Tobramycin USP 38 Livzon Group Fuzhou Fuxing Pharmaceutical Co., Ltd No. 73, Lianjiang road, Jinan district Fuzhou China
Trivacintana VD-30171-18 27/03/2023 Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam Clorpheniramin maleat BP2014 Supriya lifescience Ltd A5/2, Lote Parshuram industrial area, M.i.d.c, Tal-Khed, Dist-Ratnagisi 415722, Maharashtra India
Trivacintana VD-30172-18 27/03/2023 Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam Clorpheniramin maleat BP2014 Supriya lifescience Ltd A5/2, Lote Parshuram industrial area, M.i.d.c, Tal-Khed, Dist-Ratnagisi 415722, Maharashtra India
Trivacintana VD-30171-18 27/03/2023 Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam Paracetamol USP40 Hebei jiheng Pharmaceutical Co.,Ltd 368 Jianshi Street, Hengshui city, Hebei Province China
Trivacintana VD-30172-18 27/03/2023 Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam Paracetamol USP40 Hebei jiheng Pharmaceutical Co.,Ltd 368 Jianshi Street, Hengshui city, Hebei Province China
Trivacintana VD-30172-18 27/03/2023 Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam Phenylephrin hydroclorid USP36 Malladi drugs & Pharmaceutical limited Plot No. 7B & 7C, Sipcot industrial complex, Ranipet, Vellore dist, Tamil Nadu India
Trivacintana VD-30171-18 27/03/2023 Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam Phenylephrin hydroclorid USP36 Malladi drugs & Pharmaceutical limited Plot No. 7B & 7C, Sipcot industrial complex, Ranipet, Vellore dist, Tamil Nadu India
Vastanic 10 VD-30090-18 27/03/2023 Công ty TNHH dược phẩm USA – NIC (USA – NIC Pharma) Lovastatin USP37 Chongquing Daxin Pharmaceutical Co.,Ltd No.22,Chuangzao road, Beibei district, Chongqing city China
Winfla VD-29899-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược phẩm và sinh học y tế Flavoxate hydroclorid BP 2016 Ami lifescicences 2nd Floor, Prestige plaza, 40, Urmi Society, Nr. Urmi cross road, BPC road, Akota, Baroda 390020, Gujarat India
Zinetex VD-30091-18 27/03/2023 Công ty TNHH dược phẩm USA – NIC (USA – NIC Pharma) Cetirizin hydroclorid BP2014 Leo Overseas India 402-403 Swastik Chambers, C.S.T Road, Chembur, Mumbai-400071 Bombay India
Zinic VD-29602-18 27/03/2023 Công ty TNHH dược phẩm USA – NIC (USA – NIC Pharma) Zinc gluconat BP 2010 Dr. Paul Lohmann GmbH KG Hauptstrasse 2, D31860 Emmerthal Germany
PILAVOS VD-30146-18 27/03/2023 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phong Phú- Nhà máy sản xuất Dược Phẩm Usarichpharm Thiabendazole USP 37 Shijiazhuang Aopharm Medical Technology Co.,Ltd Room 32013,Womder Mallbussiness Square.No.15# YUHUA road (west), Shijiazhuang, Hebei China
A.T Calcium 300 VD-29682-18 27/03/2023 Công ty CPDP An Thiên Calcium lactate pentahydrate USP 38 Global Cacium Pvt. Ltd No. 3411, No. 1, Hundred Feet Road, V Block Koramangala, Bangalore – 560 095, INDIA India
A.T Fexofenadin VD-29684-18 27/03/2023 Công ty CPDP An Thiên Fexofenadin hydrochloride USP 38 VIRUPAKSHA ORGANICS LIMITED Survey No.10, Gaddapotharam village, Jinnaram Mandal, Medal Dist- 502319, Telengana, India India
A.T Imidapril 10 mg VD-29686-18 27/03/2023 Công ty CPDP An Thiên Imidapril hydrochloride JP XVII SMS Pharmaceuticals Limited 19-III, Road No. 71, Opp, Bharatiya Vidya Bhavan Pulic School, Jubilee Hilis, Hyderabad, Telangana – 500 096, INDIA. India
A.T Imidapril 5 mg VD-29687-18 27/03/2023 Công ty CPDP An Thiên Imidapril hydrochloride JP XVII SMS Pharmaceuticals Limited 19-III, Road No. 71, Opp, Bharatiya Vidya Bhavan Pulic School, Jubilee Hilis, Hyderabad, Telangana – 500 096, INDIA. India
Antilox plus VD-29689-18 27/03/2023 Công ty CPDP An Thiên Magnesium hydroxide USP 34 SPI Pharma 40 Cape Henlopen Drive, Lewes, DE 19958, USA USA
Antilox plus VD-29689-18 27/03/2023 Công ty CPDP An Thiên Dried Aluminum hydroxide gel USP 34 SPI Pharma 40 Cape Henlopen Drive, Lewes, DE 19958, USA USA
Antilox plus VD-29689-18 27/03/2023 Công ty CPDP An Thiên Simethicone emulsion 30% USP 34 RioCare India Pvt. Ltd., Plot R-39 TTC Indl. Area, MIDC Rabale, Navi Mumbai, Maharashtra-400701, India India
Atilude VD-29690-18 27/03/2023 Công ty CPDP An Thiên Carbocisteine EP 8.0 WUHAN GRAND HOYO CO., LTD. 399 Luoyu Rd, Hongshan Qu, Wuhan Shi, Hubei Sheng, China China
Sibalyn 80 mg/100 ml VD-29691-18 27/03/2023 Công ty CPDP An Thiên Tobramycin sulfate NSX LIVZON GROUP FUZHOU FUXING PHARMACEUTIC AL CO., LTD Jiangyin Industrial Concentration Zone, Fuqing, Fuzhou, Fujian, P.R. China, 350309. China
LOTAGOZ 100 VD-29790-18 27/03/2023 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phong Phú- Nhà máy sản xuất Dược Phẩm Usarichpharm Lamivudine NSX Shanghai Desano Chemical Pharmaceutical Co., Ltd. No.417 Binhai Road, Pudong, Shanghai 201302, China China
LOTAGOZ 150 VD-29791-18 27/03/2023 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phong Phú- Nhà máy sản xuất Dược Phẩm Usarichpharm Lamivudine NSX Shanghai Desano Chemical Pharmaceutical Co., Ltd. No.417 Binhai Road, Pudong, Shanghai 201302, China China
ECLOPEX QLĐB-671-18 27/03/2021 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phong Phú- Nhà máy sản xuất Dược Phẩm Usarichpharm Emtricitabine NSX Shanghai Desano Chemical Pharmaceutical Co., Ltd. No.417 Binhai Road, Pudong, Shanghai 201302, China China
Tovalgan Ef 150 VD-29887-18 27/03/2023 Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ Paracetamol BP 2014 Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., Ltd 368 Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province, 053000 PR.China China
BFS-thioctic VD-29704-18 27/03/2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Thioctic Acid NSX Sami labs Limited Plot No.#30-35, Kiadb Industrial area, Kunigal Taluk, Tumkur District Kunigal, 572130, Gujarat, India India
BFS-thioctic VD-29704-18 27/03/2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Thioctic Acid USP 40 Jiangsu Tohope Pharmaceutical Co., Ltd 188, Wuyishan road, Southeast Economic Development Zone, Changshu City, Jiangsu 215533, China China
BFS-Galantamine 5 mg VD-29703-18 27/03/2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Galantamine HBr (Galantamine hydrobromide) EP 8 GALEN-N LTD. 23, Tvardishki prohod Str., Office No.4, 1404 Sofia, Bulgaria. Bulgaria
Guacanyl VD-29707-18 27/03/2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Guaiphenesin USP 38 Zhejian Haizhou Pharmaceutical Co.Ltd Yunxi Road 147#, Jiaojiang, Taizhou, Zhejiang, Trung Quốc China
Meloxicam-BFS VD-29709-18 27/03/2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Meloxicam BP 2013 Ulkar Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Osman paşa Mah. Fatih Bulvarı No. 9 Çerkezköy/Tekirdağ/ Turkey Turkey
BFS-Famotidin VD-29702-18 27/03/2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Famotidine USP 38 Phalanx Labs Pvt. Ltd. Plot No. 74B. J.N Phamacity, Parawada, Visakhapatnam Andhra Pradesh, India. India.
BFS-Famotidin VD-29702-18 27/03/2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Famotidine USP 38 SMS pharmaceuticals Ltd. Unit-I, Sy.No.180/2, Kazipalli (V), Jinnaram (M), Medak District, Telangana502 319, India. India.
BFS-Famotidin VD-29702-18 27/03/2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Famotidine BP2013 Química sintética, S.A C/ Dulcinea, s/n 28805 Alcalá de Henares Madrid, Spain Spain
Dexibufen soft cap VD-29706-18 27/03/2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Dexibuprofen NSX Suzhou No 4 Pharmaceutical Factory 171, Baiyangwan street, Suzhou, Jiangsu Province 215008, P.R of China China
Biosoft VD-29705-18 27/03/2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Biotin (vitamin H) EP 8.0 DSM Nutritional Product (UK) LTD. Dalry Ayrshire KA24 5JJ Scotland Scotland
Biosoft VD-29705-18 27/03/2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Biotin (vitamin H) EP 8.0/BP 2016 ZHE JIANG NHU COMPANY LTD. No.4 jiangbei road, yulin stress, xinchang country, Zhejiang, China China
Cefaclor 500mg VD-29794 27/03/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân Cefaclor USP 38 DSM Sinochem Pharmaceuticals (Zibo) Co., Ltd West of Baoshan Road, North of Beiling Road, Hightech Zone, Zibo Shandong Province, China China
Ceftazidime 1g VD-29795-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân Ceftazidime pentahydrate and sodium carbonate (1:0,1) sterile NSX Shandong Luoxin Pharmacy Stock Co., Ltd Road Luo 7, High & New Technology Industries Development Zone, Linyi City, Shandong Province, China China
Cepemid 0,25/0,25 VD-29796-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân Imipenem monohydrate and cilastatin sodium mixed sodium carbonate sterile USP 38 Zhuhai United Laboratories Co., Ltd Sanzao Science & Technology Park, National Hi-Tech Zone, Zhuhai, Guangdong 519040, P.R.China China
Diacerein VD-29797-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân Diacerein NSX Rakshit Drugs Private Limited 425/3RT, D.No: 7-1621/328, SR. Nagar, Hyderabad – 500 038, A, P, India. India
Midacemid 20/12,5 VD-29798-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân Quinapril hydrocloride USP 36 Aarti Industries Limited. Unit – IV, Plot No. E – 50, MIDC, Tarapur, Tal, Palghar, Dist. Thane -401506, Maharashtra, India India
Midacemid 20/12,5 VD-29798-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân Hydroclorothiazide USP 36 CTX Life Sciences Pvt. Ltd No. 251-252, Sachin Magdalla Road, G.I.D.C, Sachin, Surat, Gujarat 394230, India India
Midapezon 1g/1g VD-29799-18 27/03/23 Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân Cefoperazone sodium and sulbactam sodium sterile CP 2010 NCPC Hebei Huamin Pharmaceutical Co.Ltd. No. 18 Yangzi Road, Economic & Technological Development Zone, Shijiazhuang, Hebei, China. China
Vitamin B12 2,5mg/1ml VD-29801-18 27/03/23 Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân Cyanocobalamin USP 38 Ningxia Kingvit Pharmaceutical Co., Ltd. Wangyuan Economic Zone, Yongning County, Yinchuan, Ningxia, China. China
Bustidin MR VD-30053-18 3/27/2023 Công ty Roussel Việt Nam Trimetazidine hydrochloride EP6 Sochinaz sa (a member of the Bachem Group) Succursale de Vionnaz Route du Simplon 22, CP 53 – CH-1895 Vionnaz Switzerland
Fexnad 180 VD-29639-18 27/03/2023 CTCP DP 2-9 TP HCM Fexofenadine hydrochloride USP 38 Vasudha Pharma Chem Limited 78/A Vengal Rao Nagar, Hyderabad-38 Andhra Pradesh, India India
AGI- BROMHEXINE VD-29646-18 3/27/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Bromhexin hydroclorid EP 8.0 Orex Pharma Pvt., Ltd Pisal House, Near Cidco Bus Stop/Nakhwa Compd, Stadium Road, Thane, Mumbai – 400601, India India
AGI- BROMHEXINE 4 VD-29647-18 3/27/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Bromhexin hydroclorid EP 8.0 Orex Pharma Pvt., Ltd Pisal House, Near Cidco Bus Stop/Nakhwa Compd, Stadium Road, Thane, Mumbai – 400601, India India
AGIETOXIB 120 VD-29648-18 3/27/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Etoricoxib NSX Virdev Intermediates Pvt. Ltd Block No 46-47, Plot No 2, Moje Palsana, Tal. Palsana, Dist SURAT, India India
AGIETOXIB 90 VD-29649-18 3/27/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Etoricoxib NSX Virdev Intermediates Pvt. Ltd Block No 46-47, Plot No 2, Moje Palsana, Tal. Palsana, Dist SURAT, India India
AGIHISTINE 16 VD-29650-18 3/27/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Betahistin dihydroclorid EP 7 Grunenthal GmbH 52099 Aachen Germany Germany
AGILECOX 100 VD-29651-18 3/27/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Celecoxib USP 35 Ipca Laboratories Limited 142 AB, Kandivli Industrial Estate Ltd., Kandivli (West), Mumbai 400 067, Maharashtra, India India
AGILOSART-H 100/25 VD-29652-18 3/27/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Losartan kali USP 38 Vasudha Pharma Chem Limited 78/A, Vengal Rao Nagar, Hyderabad-38 Andhra Pradesh, India India
AGILOSART-H 100/25 VD-29652-18 3/27/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Hydroclorothiazid USP 38 Suzhou Lixin Pharmaceutical Co., Ltd No 21. Tangxi Road, Suzhou New District, 215151, P.R China China
AGILOSART-H 50/12,5 VD-29653-18 3/27/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Losartan kali USP 38 Vasudha Pharma Chem Limited 78/A, Vengal Rao Nagar, Hyderabad-38 Andhra Pradesh, India India
AGILOSART-H 50/12,5 VD-29653-18 3/27/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Hydroclorothiazid USP 38 Suzhou Lixin Pharmaceutical Co., Ltd No 21. Tangxi Road, Suzhou New District, 215151, P.R China China
AGIMEPZOL 20 VD-29654-18 3/27/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Omeprazol pellets 8,5% NSX Murli Krishna Pharma Pvt. Ltd 101, Ganesh Bhuvan Co Op, Hsg. Society. Opp, Palmacres Society, Mahatma Phule Road, Mulund – East, Mumbai 400 081, INDIA D-98, Rajangaon MIDC, Ranjangaon, Taluka-Shirur; DistPune Maharastra, India. -India
AGIMFAST 120 VD-29655-18 3/27/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Fexofenadin hydroclorid USP 38 Vasudha pharma chem limited 78/A, Vengal Rao Nagar, Hyderabad, Telangana 500038, Ấn Độ India
AGIMLISIN 20 VD-29656-18 3/27/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Lisinopril dihydrate USP 35 Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd. Xunqiao, Linhai, Zhejiang 317024, China China
AGIMYCOB VD-29657-18 3/27/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Nystatin USP 35 Antibiotice 1, Valea Lupului Street Iasi 707410, Romania Romania
AGIMYCOB VD-29657-18 3/27/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Neomycin sulfat USP 35 Pharmacia & Upjohn Company (a subsidiary of Pfizer Inc.) 7000 Portage Road, Kalamazoo, MI 490010199 USA USA
AGIPAROFEN VD-29658-18 3/27/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Paracetamol BP 2016 Anqiu Lu ‘ an Pharmaceutical Co., Ltd No.35 Weixu North Road, Anqiu, Shandong, China, Post Code 262100 China
AGIPAROFEN VD-29658-18 3/27/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Ibuprofen EP 8.0 Basf Corporation Ludwigshafen, Germany Germany
ASPIRIN 81 VD-29659-18 3/27/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Acid acetylsalicylic USP 35 Novacyl Peace of Mind 29 Ave, Joannes Masset – Cs 10619, F- 69258 Lyon Cedex 09, France France
DEXAMETHASO N VD-29660-18 3/27/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Dexamethason acetat EP 8.0 Tianjin Tianyao Pharmaceuticals co., LTD No.109 Bawei Road, Hedong District TIANJIN, TNJ 300171, China China
DRONAGI 75 VD-29661-18 3/27/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Risedronat natri hemipentahydrat EP 8.0 Polpharma S. A., Poland Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański, Poland Poland
LIPAGIM 160 VD-29662-18 3/27/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Fenofibrat EP 8.0 Olon S.P.A Strada Rivoltana, Km 6/7, 20090 Rodano (Milano), Italy Italy
LODEXTRIN VD-29663-18 3/27/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Paracetamol BP 2013 Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., LTD Xijingming Village, Donganzhuang Township, Shenzhou County, Hengshui City, Hebei Province, 053800 China

No. 368 Jianshe street, Hengshui city, Hebei province, 053000 P.R. China

China
LODEXTRIN VD-29663-18 3/27/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Loratadin USP 35 Morepen Laboratories Limited 4th Floor, Antriksh Bhawan, 22 K.G. Marg, New Dehi-110 001, India Morepen Village, Nalagarh road, near Baddi, Dist. Solan, (H.P) 173 205, India India
LODEXTRIN VD-29663-18 3/27/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Dextromethorphan hydrobromid USP 35 Dr. Reddy’s Laboratories Limited Plot No. 9, JN Pharma City, Parawada Visakhapatnam531021. A.P, India India
LOPIGIM 600 VD-29664-18 3/27/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Gemfibrozil USP 36 Zhejiang Excel Pharmaceutical Co. Ltd 9 Dazha Road, Huangyan Economic Development Zone, Taizhou, Zhejiang, China China
MAGALTAB VD-29665-18 3/27/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Dried Aluminium hydroxide gel USP 38 Nitika Pharmaceutical Specialities Pvt. Ltd 85, Wanjra Layout, Pilli Nadi Industrial Area, Kamptee Road, Nagpur – 440026, Maharashtra, India India
MAGALTAB VD-29665-18 3/27/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Magnesi hydroxyd USP 38 Nitika Pharmaceutical Specialities Pvt. Ltd 85, Wanjra Layout, Pilli Nadi Industrial Area, Kamptee Road, Nagpur – 440026, Maharashtra, India India
MOGASTIC 80 VD-29666-18 3/27/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Simethicon NSX Dasan Medichem Co.,Ltd Korea 342, Deogamsan-ro, Dogo-myeon, Asan-si, Chungcheongnam-do, Korea Korea
NICARLOL PLUS VD-29667-18 3/27/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Nebivolol hydroclorid NSX Abhilasha Pharma Pvt. Ltd Plot No. 1408/ 1409 Near Buch Plastic Unit 1, G.I.D.C Ankleshwar, Gujarat, India India
NICARLOL PLUS VD-29667-18 3/27/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Hydroclorothiazid EP 8.0 Pharmaceutical Works Polpharma SA – Poland Pelpliriska 19, 83-200 Starogard Gdariski, Poland Poland
SITAGIBES 100 VD-29668-18 3/27/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Sitagliptin phosphat monohydrat NSX Beijing Huikang Boyuan Chemical Tech Co., Ltd No.5 Haiying Road, Science City, Fengtal District, Beijing 100070, China No.7 Haiying Road, Science City, Fengtal District, Beijing- 100070, China China
SITAGIBES 50 VD-29669-18 3/27/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Sitagliptin phosphat monohydrat NSX Beijing Huikang Boyuan Chemical Tech Co., Ltd No.5 Haiying Road, Science City, Fengtal District, Beijing 100070, China No.7 Haiying Road, Science City, Fengtal District, Beijing- 100070, China China
NORTHINOR QLĐB-689-18 27/03/2021 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Levonorgestrel DĐVN IV (2010) ASG Biochem Pvt. Ltd 607 Rohit House 3, Tolstoy Marg New Delhi, Pin – 110001, INDIA Ganganagar, 24 Parganas [North] West Bengal, Pin – 700 132, INDIA India
NORTHINOR QLĐB-689-18 27/03/2021 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Ethinylestradiol DĐVN IV (2010) ASG Biochem Pvt. Ltd 607 Rohit House 3, Tolstoy Marg New Delhi, Pin – 110001, INDIA Ganganagar, 24 Parganas [North] West Bengal, Pin – 700 132, INDIA India
NORTHINOR QLĐB-689-18 27/03/2021 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Ferrous fumarat DĐVN IV (2010) Dr. Paul Lohmann Inc 1757 – 10 Veterans Memorial Highway Islandia, NY 11749 U.S.A U.S.A
Apharnax VD-30119-18 27/3/2023 Công ty TNHH MTV 120 Armephaco L-Ornithin-L-Aspartat NSX NINGBO HONOR CHEMTECH CO.,LTD Room 1011,1#, East, Xintiandi, Jiangdong District, Ningbo China
Aphabefex VD-30117-18 27/3/2023 Công ty TNHH MTV 120 Armephaco Ferrous fumarat USP 38 FERRO CHEM INOUSTRIES National Highway No.08, Dumral-387 355, Dist.Kheda (Gujarat), India India
Aphabefex VD-30117-18 27/3/2023 Công ty TNHH MTV 120 Armephaco Acid Folic USP 38 HANGZHOU THINK CHEMICAL CO.,LTD Chennan Industrial zone, Meicheng, Jiande, Hangzhou, China China
Aphaneten VD-30118-18 27/3/2023 Công ty TNHH MTV 120 Armephaco Clotrimazol USP36 /DĐVN IV JIANGSU YUNYANG PHARMACEUTIC AL GROUP CO.,LTD 8 Yinxing road, Economic Development Zone, Danyang, Jiangsu, China China
Denxif VD-30120-18 27/3/2023 Công ty TNHH MTV 120 Armephaco Digoxin USP 38 Vital Laboratories PVT LTD Plot No.1416-19 & 1420, 1507/1 & 1507/2, 1601/1 & 1601/2, G.I.D.C.Estate, Phase III, Vapi – 396 195, Gujarat, India India
Doxycyclin VD-30121-18 27/3/2023 Công ty TNHH MTV 120 Armephaco Doxycyclin hydroclorid DĐVN IV HUASHU PHARMACEUTIC AL CORPORATION No 29, Gaoying street, Shijiazhuang, China China
Indomethacin VD-30122-18 27/3/2023 Công ty TNHH MTV 120 Armephaco Indomethacin BP 2013 HANZHOU STARSHINE PHARMACEUTIC AL CO.,LTD 19/C, Tianyuan Building, No.508 Wensan Road, HangZhou, China China
Tecpin-dem VD-30125-18 27/3/2023 Công ty TNHH MTV 120 Armephaco Dextromethorphan hydrobromid USP 32 VIRUPAKSHA ORGANICS LIMITED No.10, Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal, Medak Dist.502 319, Andhra Prasesh, India India
Tetracyclin VD-30127-18 27/3/2023 Công ty TNHH MTV 120 Armephaco Tetracyclin hydroclorid BP 2016 Ningxia Qiyuan Pharmaceutical Co.,LTD No.1 Qiyuan Street, Wangyuan Industrial Area, Yinchuan Ningxia, China China
Methylprednisolon 4 VD-30123-18 27/3/2023 Công ty TNHH MTV 120 Armephaco Methylprednisolon USP37 Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co.,LTD No 1 Xianyao Road, Xianju, Zhejiang, China China
Bromhexin 4 VD-29890-18 27/03/2023 Công ty CPDP TV.PHARM Bromhexine hydrochloride EP 8 Orex Pharma Pvt.Ltd. Pisal House, Nakhwa compound, Stadium Road, Near Cidco Bus Stand, Thane (West)- 400601 Maharashtra, India India
Bromhexin 8 VD-29891-18 27/03/2023 Công ty CPDP TV.PHARM Bromhexine hydrochloride EP 8 Orex Pharma Pvt.Ltd. Pisal House, Nakhwa compound, Stadium Road, Near Cidco Bus Stand, Thane (West)- 400601 Maharashtra, India India
Cefadroxil 250 mg VD-29892-18 27/03/2023 Công ty CPDP TV.PHARM Cefadroxil monohydrate USP35 Lupin Ltd PLOT NO.124, GIDC ESTATE, Ankleshwar-393002, Gujarat ,India India
Meropenem 500mg VD-29893-18 27/03/2023 Công ty CPDP TV.PHARM Meropenem with sodium carbonate NSX Qilu Antibiotics (Linyi) Pharmaceutical Co, Ltd. North of Huayuan Road(W), Linyi County, Shandong, P.R.China PC- 251500 China
Novazine VD-29894-18 27/03/2023 Công ty CPDP TV.PHARM Paracetamol (Acetaminophen) USP35 Novacyl Wuxi Pharmaceutical Co, Ltd 8 Guang Shi Xi Road Wuxi, Jiangssu, 214185, China China
TRAVICOL 325 VD-29895-18 27/03/2023 Công ty CPDP TV.PHARM Paracetamol (Acetaminophen) DĐVN IV Novacyl 29, av.Joannes Masset 69258 Lyon cedex 09, France France
Coldi-B2 VD-29802-18 27/03/2018 Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà Oxymetazolin hydroclorid USP 37 BASF Pharmachemi Kalien GmbH & Co. KG Karlstraße 15-32423 Minden-Germany Germany
Heposal VD-29803-18 27/03/2018 Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà L-Ornithin L-Aspartat DAP 2012 Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd 399 Luoyu Rd, Hongshan, Wuhan, Hubei, China China
Samibest VD-29805-18 27/03/2018 Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà L-Ornithin LAspartate DAP 2012 Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd 399 Luoyu Rd, Hongshan, Wuhan, Hubei, China China
Duoridin VD-29590-18 27/03/2023 Chi nhánh Công ty cổ phần Armephaco- Xí nghiệp dược phẩm 150 Clopidogrel bisulfat USP 35 Dymes Pharmachem Ltd Plat No 33, S.V.Cooperative Industrial Estate Ida, Jeedimetla, Jeedimetla, Hyderabad, Andhra Pradesh 500055, India India
Duoridin VD-29590-18 27/03/2023 Chi nhánh Công ty cổ phần Armephaco- Xí nghiệp dược phẩm 150 Aspirin USP 35 Novacyl (Thailand), Ltd 321 Bangpoo Industrial Estate Praeksa, Muang Samutprakam, 10280 Thailand Thailand
Levina VD-29591-18 27/03/2023 Chi nhánh Công ty cổ phần Armephaco- Xí nghiệp dược phẩm 150 Vardenafil hydroclorid NSX Ultratech India Limited 113, J.K.Chambers, Sector-17, Vashi, New Mumbai, Maharashtra – 400 705, India India
Prednisolon VD-29592-18 27/03/2023 Chi nhánh Công ty cổ phần Armephaco- Xí nghiệp dược phẩm 150 Prednisolon BP 2013 Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd. No. 1 Xianyao Road, Xianju, Zhejiang, China China
Zetracare VD-30026-18 27/03/2023 Chi nhánh Công ty cổ phần Armephaco- Xí nghiệp dược phẩm 150 L-Isoleucin USP 38 Shijiazhuang Shixing Amino Acid Co.,Ltd B-1303, no. 310 Changjiangdao, Shijiazhuang, 050035,. China
Zetracare VD-30026-18 27/03/2023 Chi nhánh Công ty cổ phần Armephaco- Xí nghiệp dược phẩm 150 L-Leucin USP 38 Shijiazhuang Shixing Amino Acid Co.,Ltd B-1303, no. 310 Changjiangdao, Shijiazhuang, 050035,. China
Zetracare VD-30026-18 27/03/2023 Chi nhánh Công ty cổ phần Armephaco- Xí nghiệp dược phẩm 150 L-Valin USP 38 Shijiazhuang Shixing Amino Acid Co.,Ltd B-1303, no. 310 Changjiangdao, Shijiazhuang, 050035,. China
Obanir VD-30069-18 27/03/2023 Chi nhánh Công ty cổ phần Armephaco- Xí nghiệp dược phẩm 150 Cefdinir USP 38 Qilu Antibiotics Pharmaceutical Co., Ltd. No. 849 Dongjia Town, Licheng Dist. Jinan, China
Obanir 250 VD-30070-18 27/03/2023 Chi nhánh Công ty cổ phần Armephaco- Xí nghiệp dược phẩm 150 Cefdinir USP 38 Qilu Antibiotics Pharmaceutical Co., Ltd. No. 849 Dongjia Town, Licheng Dist. Jinan, China
Vigentin 875/125 DT. VD-29862-18 27/3/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Amoxicillin trihydrate USP 38 DSM Sinochem Pharmaceuticals India Private Limited. Bhai Mohan Singh Nagar, Toansa, Dist.Nawanshahr, Punjab 144 533, India India
Vigentin 875/125 DT. VD-29862-18 27/3/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Potassium clavulanate with avicel (1:1) BP 2016 Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova, 57 1526 Ljubljana, Slovenia. Plant: Perzonali 47, 2391 Prevalje, Slovenia Slovenia
Zelfamox 875/125 DT. VD-29863-18 27/3/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Amoxicillin trihydrate USP 38 DSM Sinochem Pharmaceuticals India Private Limited. Bhai Mohan Singh Nagar, Toansa, Distt.Nawanshahr, Punjab 144 533, India India
Zelfamox 875/125 DT. VD-29863-18 27/3/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Sulbactam pivoxil NSX Zhejiang Xinhua Pharmaceutical Co., Ltd Linhai Zone, Linhai, Zhejiang, China China
Cefadroxil 500 mg VD-29849-18 27/3/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Cefadroxil monohydrate compact BP 2016 DSM Sinochem Pharmaceuticals Spain S.A Calle Ripolles, 2 Poligono Industrial Urvasa, Sta Perpetus de Mogola, 08130 Barcelona, Spain Spain
Cefadroxil 500 mg VD-29849-18 27/3/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Cefadroxil monohydrate compact BP 2016 Lupin Limited Plot No: 09, 123, 123/1, 124 & 125, GIDC Estate, Ankleshwar 393002 (Gujarat), India Kalpataru Inspire, 3rd FLR, Santacruz (E), Mumbai-400055. (Maharashtra) India India
Childestimine-new VD-29850-18 27/3/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Desloratadine NSX Morepen Laboratories Limited. Village Masulkhana, Parwanoo, Distt. Solan, (H.P) 173220 4th Floor, Antriksh Bhawan, 22 K.G, Marg, New Delhi – 110 001, INDIA India
Fabadroxil 1000 DT. VD-29851-18 27/3/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Cefadroxil monohydrate compact BP 2016 DSM Sinochem Pharmaceutical Spain S.A Calle Ripolles, 2 Poligono Industrial Urvasa, Sta Perpetus de Mogola, 08130 Barcelona, Spain Spain
Fabadroxil 1000 DT. VD-29851-18 27/3/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Cefadroxil monohydrate compact BP 2016 Lupin Limited Plot No: 09, 123, 123/1, 124 & 125, GIDC Estate, Ankleshwar 393002 (Gujarat), India Kalpataru Inspire, 3rd FLR, Santacruz (E), Mumbai-400055. (Maharashtra) India India
Fabadroxil 250 DT. VD-29852-18 27/3/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Cefadroxil monohydrate compact BP 2016 DSM Sinochem Pharmaceutical Spain S.A Calle Ripolles, 2 Poligono Industrial Urvasa, Sta Perpetus de Mogola, 08130 Barcelona, Spain Spain
Fabadroxil 250 DT. VD-29852-18 27/3/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Cefadroxil monohydrate compact BP 2016 Lupin Limited Plot No: 09, 123, 123/1, 124 & 125, GIDC Estate, Ankleshwar 393002 (Gujarat), India Kalpataru Inspire, 3rd FLR, Santacruz (E), Mumbai-400055. (Maharashtra) India India
Fabadroxil 500 VD-29853-18 27/3/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Cefadroxil monohydrate compact BP 2016 DSM Sinochem Pharmaceuticals Spain S.A Calle Ripolles, 2 Poligono Industrial Urvasa, Sta Perpetus de Mogola, 08130 Barcelona, Spain Spain
Fabadroxil 500 VD-29853-18 27/3/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Cefadroxil monohydrate compact BP 2016 Lupin Limited Plot No: 09, 123, 123/1, 124 & 125, GIDC Estate, Ankleshwar 393002 (Gujarat), India Kalpataru Inspire, 3rd FLR, Santacruz (E), Mumbai-400055. (Maharashtra) India India
Fabapoxim 200 VD-29854-18 27/3/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Cefpodoxime proxetil USP 40 Covalent Laboratories Private Limited Survey No. 374, Gundla Machanoor Village, Hathnoor Mandal, Sangareddy Dist-502 296, Telangana, India India
Grovababy VD-29855-18 27/3/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Spiramycin EP 7 Wuxi Fortune Pharmaceutical Co., Ltd No. 2 Rongyang 1st Road, Xishan Economic Zone, Wuxi City, Jiangsu Province, P. R. China China
Melogesic 7,5 mg VD-29856-18 27/3/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Meloxicam EP 7 Technodrugs & Intermediates Pvt. Ltd. 11-2/B, Ghanshyam industrial estate. Off Veera Desai Road, Andheri (W), Mumbai 53 C-1/B, 1914, GIDC Panoli, Dist Bharuch, Gujarat, India. -India
Phabalysin 100 VD-29857-18 27/3/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Acetylcystein USP 38 Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd 399 Luoyu Rd, Hongshan Qu, Wuhan Shi, Hubei Sheng, China, No. 1 Industrial Park, Gedian Economy Development Zone, E’zhou city, Hubei, China China
Phabalysin 200 VD-29858-18 27/3/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Acetylcystein USP 38 Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd 399 Luoyu Rd, Hongshan Qu, Wuhan Shi, Hubei Sheng, China, No. 1 Industrial Park, Gedian Economy Development Zone, E’zhou city, Hubei, China China
Trikapezon 2g VD-29861-18 27/3/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Cefoperazone sodium (sterile) USP 38 Suzhou Dawnrays Pharmaceutical Co.,Ltd 22 Tianling Road, Wuzhong Economic Development District, Suzhou, P.R.China China
Averin 40 mg VD-29924-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược S.Pharm Alverin citrat EP 7.0 Yancheng Medical chemical Factory 33 Haichun w.rd Yan Cheng Jiangsu 224003 China. China
Cefdinir 100 mg VD-29925-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược S.Pharm Cefdinir USP 38 Covalent laboratories Private Limted 8-3-667/18, 2nd floor, S.K.D, Nagar, Yellareddy Guda,Hyderabad – 500 073. Telangana, India India
Cefdinir 300 mg VD-29926-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược S.Pharm Cefdinir USP 38 Covalent laboratories Private Limted 8-3-667/18, 2nd floor, S.K.D, Nagar, Yellareddy Guda,Hyderabad – 500 073. Telangana, India India
Sotrapharnotalzin 325 VD-29927-18 27/03/2023 Công ty cổ phần dược S.Pharm Paracetamol BP 2013/ DĐVN IV Hebei Jiheng Pharmaceutical Co.,Ltd No. 368 Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province, China. China
Utrupin 400 VD-29928-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược S.Pharm Piracetam EP 8 Jingdezhen Kaimenzi Medical Chemistry Co., Ltd   China
Vitamin C 500 mg VD-29929-18 3/27/2023 Công ty cổ phần dược S.Pharm Acid ascorbic USP 36 Aland (Jiangsu) Nutraceutical Co.,Ltd Jiangshan Road, Jingjiang, Jiangsu (214500), China China
Vitamin PP 500 mg VD-29930-18 27/3/2023 Công ty cổ phần dược S.Pharm Nicotinamid BP 2015 WESTERN DRUGS PVT. LTD F-271 (A), Mewar Industrial Area, Madri, Udaipur – 313003 (Raj.), India. India

 

Công văn 9995/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK (Đợt 161).

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

9995_QLD_DK_2018_VNRAS

9995_QLD_ĐK_2018_VNRAS

CBNL_Đ161(CV9995)_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!