Công văn 9441/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

1063
Công văn 9441/QLD-ĐK
Công văn 9441/QLD-ĐK
5/5 - (2 bình chọn)

Công văn 9441/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 9441/QLD-ĐK
V/v đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký
Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Công văn số 175/CTD đề ngày 20/6/2017 của Công ty CPDP Cửu Long về việc đính chính tên và địa chỉ nhà sản xuất nguyên liệu dược chất làm thuốc không yêu cầu giấy phép nhập khấu của thuốc trong nước;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc (trừ các nguyên liệu phải kiểm soát đặc biệt) được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của các thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký lưu hành theo danh mục đính kèm.

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đối với thuốc: DrocefVPC® 250, SĐK: VD-24147-16 đã công bố kèm theo Công văn số 24354/QLD-ĐK ngày 12/12/2016 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn

Cục Quản lý Dược thông báo để công ty biết và thực hiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG, PHÓ CỤC TRƯỞNG, NGUYỄN TẤT ĐẠT (ĐÃ KÝ)

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM

(Đính kèm Công văn số: 9441/QLD-ĐK ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Cục Quản lý Dược)

Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên  Cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc Tiêu

chuẩn

chất

lượng

của

nguyên

liệu

Tên  Cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ Cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên

Nước

sản

xuất

nguyên

liệu

DrocefVPC® 250 VD-24147-16 23/03/2021 Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long Cefadroxil monohydrat USP

34

DSM Sinochem Pharmaceuticals Spain S.A. Santa Perpetua de Mogoda. 08130 Barcelona Spain. Spain

 

Công văn 9441/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

9441_QLD_ĐK_VNRAS

[/sociallocker]

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!