Công văn 7545/QLD-ĐK đảm bảo cung ứng vắc-xin dại

831
Công văn 7545/QLD-ĐK đảm bảo cung ứng vắc-xin dại
5/5 - (2 bình chọn)
Bộ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 7545/QLD- KD

V/v đám bảo cung ứng vắc xin dại

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2018

KHẨN

Kính gửi:

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươn

Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;

Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh;

Viện Pasteur Nha Trang;

Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên

(Sau đây gọi tắt là Đơn vị)

Cục Quản lý Dược nhận được một số thông tin phản ánh về việc có nguy cơ chưa cung ứng đủ vắc xin phòng bệnh dại do một số nguyên nhân như sau: do nhu cầu tiêm phòng dại của nhân dân tăng cao từ cuối Quý I và đặc biệt là vào các tháng mùa hè nên các đơn vị không có đủ số lượng vắc xin dự trữ; do giá dự thầu cao hơn giá mời thầu; một số đơn vị chưa chủ động thay thế nguôn vắc xin trong trường hợp nguồn cung hiện tại có nguy cơ bị thiếu đột ngột.

Sau khi xem xét, Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:

  1. Tình hình các vắc xin phòng dại đã được cấp giấy đăng ký lưu hành và nhập khẩu vào Việt Nam:

Hiện tại, có 04 vắc xin phòng dại được cấp giấy đăng ký lưu hành và đã được nhập khấu hoặc có thể được nhập khẩu vào Việt Nam (không yêu câu cấp phép nhập khẩu), bao gồm:

STT Tên vắc xin Công ty nhập khẩu Tình trạng nhập khẩu về

Viêt Nam •

1 Verorab Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn nhập khẩu Đã được nhập khâu
2 Abhayrab Công ty Đức Minh nhập khẩu Đã được nhập khẩu
3 Indirab Công ty Đức Minh nhập khẩu Dự kiến cuối tháng 5/2018 sẽ được nhập khẩu
4 speeda Công ty TNHH Dược phẩm Biển Loan Đã được nhập khẩu
5 Rabipur Có thể được nhập khẩu
  1. Khả năng đảm bảo cung ứng vắc xin phòng dại:

Theo báo cáo của các đơn vị nhập khẩu, khả năng cung ứng vắc xin phòng dại trong năm 2018 là đủ để cung ứng cho nhu cầu tiêm chủng của nhân dân.

  1. Đe đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời vắc xin cho tiêm chủng, Cục Quản lý Dược yêu cầu:
  • 1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Trung tâm y tế dự phòng và các cơ sở tiêm chúng trẽn địa bàn:
  • – Có kế hoạch cụ thể trong việc dự trù, dự trữ, ký hợp đồng, đấu thầu, mua sắm (bao gồm cả các biện pháp chủ động thay thế nguồn vắc xin trong trường hợp có nguy cơ nguồn cung hiện tại bị thiếu hụt đột ngột) để đảm bảo kịp thời có đủ vắc xin phòng dại;
  • – Đối với các đơn vị tiêm chủng đang có nguy cơ thiếu vắc xin, đề nghị chủ động liên hệ kịp thời với các đơn vị nhập khẩu, cung ứng để mua sắm đảm bảo đủ nhu cầu.
  • 2. Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế có thực hiện hoạt động tiêm vắc xin phòng dại, Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên:
  • – Có kế hoạch cụ thể trong việc dự trù, dự trữ, ký họp đồng, đấu thầu, mua săm (bao gôm cả các biện pháp chủ động thay thế nguồn vắc xin trong trường họp có nguy cơ nguồn cung hiện tại bị thiếu hụt đột ngột) để đảm bảo kịp thời có đủ vắc xin phòng dại;
  • – Đổi với các đơn vị tiêm chủng đang có nguy cơ thiếu vắc xin, đề nghị chủ động liên hệ kịp thời với các đơn vị nhập khẩu, cung ứng để mua sắm đảm bảo đủ nhu cầu.

Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Đơn vị báo cáo về Cục Quản lý Dược (theo địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội và hòm thư qlkinhdoanh.qỉd(ẫ),moh.2QV.vn) và Cục Y tế dự phòng (theo địa chỉ: 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội) để được giải quyết.

Cục Quản lý Dược thông báo để các Đơn vị biết và chỉ đạo các đơn vị thực

hiện./.

Nơi nhận:

Như trên;

Bộ trường Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);

Thứ trường Trương Quốc Cường (để b/c);

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long (để b/c);

Cục Y tế Dự phòng (để p/họp);

Viện Vệ sinh dịch tễ TW;

Chương trình QG khống chế và tiến tới loại bệnh dại trên người;

Cục trường Vũ Tuấn Cường (để b/c);

Các Phó Cục trưởng (để p/h chỉ đạo);

Website của BYT;

Website của Cục QLD; “”

Tạp chí DMP;

Lưu: VT, KD.

 

 

CỤC TRƯỞNG

VŨ TUẤN CƯỜNG

Công văn 7545/QLD-ĐK đảm bảo cung ứng vắc-xin dại

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 7545_QLD_KD_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!