Thông tư số 11/2021/TT-BYT ngày 19 tháng 8 năm 2021 hướng dẫn đăng ký lưu hành vắc xin phòng Covid-19 trong trường hợp cấp bách.

662
5/5 - (1 bình chọn)

Thông tư số 11/2021/TT-BYT ngày 19 tháng 8 năm 2021 hướng dẫn đăng ký lưu hành vắc xin phòng Covid-19 trong trường hợp cấp bách.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.