Công văn 6514/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu

1110
Công văn 6514/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu
Công văn 6514/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩuCông văn 6514/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu
5/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUAN LÝ DƯỢC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số 6514/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực, hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2018

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số đề ngày 26/02/2018 của Công ty cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú về việc công bổ danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuôc đã có giây đăng ký lưu hành thuôc tại Việt Nam được nhập khâu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuấ.t biết và thực hiện.

TUQ.CỤC TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

 

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG CẦN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Đính kèm Công văn số: 6514/QLD-ĐK ngày 13/4/2018 của Cục Quản lý Dược)

Thuốc thành phẩm Nguyên liệu hoạt chất sử dụng
STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 VIGORITO VD-21482-14 12.08.2019 Công ty CPDP Đạt vi Phú Vildagliptin NSX ARCADIA

BIOTECHNOLOGY

LTD.

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang Rd, Shangahi 200011 China
2 ZLATKO-100 VD-21483-14 12.08.2019 Công ty CPDP Đạt vi Phú Sitagliptin

phosphate

monohydrate

NSX ARCADIA

BIOTECHNOLOGY

LTD.

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang Rd, Shangahi 200011 China
3 ZLATKO-50 VD-21484-14 12.08.2019 Công ty CPDP Đạt vi Phú Sitagliptin

phosphate

monohydrate

NSX ARCADIA

BIOTECHNOLOGY

LTD.

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang Rd, Shangahi 200011 China
4 Gel CIACCA VD-21479-14 12.08.2019 Công ty CPDP Đạt vi Phú Adapalene USP 37 ARCADIA

BIOTECHNOLOGY

LTD.

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang Rd, Shangahi 200011 China
5 Gel CIACCA VD-21479-14 12.08.2019 Công ty CPDP Đạt vi Phú Clindamycin

Phosphate

BP 2010 ARCADIA

BIOTECHNOLOGY

LTD.

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang Rd, Shangahi 200011 China
6 ZARSITEX VD-21993-14 08.12.2019 Công ty CPDP Đạt vi Phú Venlafaxine HCl BP 2009 AMI LIFESCIENCES PVT. LTD. Block No. 82/B, ECP Road, At & PO: Karakhadi -391 450, Tal: Padra, Dis: Baroda, Gujarat India

 

 

7 SIQUEIRA VD-21991-14 08.12.2019 Công ty CPDP Đạt vi Phú Arginine HCl USP 32 DAESANG

CORPORATION

Daesang Building, 96-48 Sinseol-dong Dongdaemun-gu Seoul 130-706. South

Korea

8 GYORYG VD-21988-14 08.12.2019 Công ty CPDP Đạt vi Phú Acarbose USP 36 ARCADIA

BIOTECHNOLOGY

LTD.

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang Rd, Shangahi 200011 China
9 VEBUTIN VD-21992-14 08.12.2019 Công ty CPDP Đạt vi Phú Trimebutine

maleate

JP XVI LUNA CHEMICALS CO., LIMITED 1502 – 1503, No.310 North Zhong Shan Rd., Hangzhou. China
10 GLOCKNER-

10

VD-23920-15 17.12.2020 Công ty CPDP Đạt vi Phú Methimazole BP 2010 XIAMEN FINE CHEMICAL IMPORT & EXPORT CO., LTD. 1402, 14/F, Fund building, 20 South Hubin Road, Xiamen. China
11 GLOCKNER-5 VD-23921-15 17.12.2020 Công ty CPDP Đạt vi Phú Methimazole BP 2010 XIAMEN FINE CHEMICAL IMPORT & EXPORT CO., LTD. 1402, 14/F, Fund building, 20 South Hubin Road, Xiamen. China
12 RAGOZAX VD-23922-15 17.12.2020 Công ty CPDP Đạt vi Phú Domperidone

maleate

BP 2009 VASUDHA PHARMA CHEM LIMITED 78/A, Vengal Rao Nagar, Hyderabad – 38 Andhba Pradesh. India
13 SILPASRINE VD-23923-15 17.12.2020 Công ty CPDP Đạt vi Phú Alverine citrate BP 2012 ARCADIA

BIOTECHNOLOGY

LTD.

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang Rd, Shangahi 200011 China
14 SILPASRINE VD-23923-15 17.12.2020 Công ty CPDP Đạt vi Phú Simethicone USP 32 RIOCARE INDIA PVT. LTD Plot No, R-39, TTC industrial area, Midc, Rabale, Navi Mumbai-400701, Maharashtra. India
15 ZLATKO-25 VD-23924-15 17.12.2020 Công ty CPDP Đạt vi Phú Sitagliptin

phosphate

monohydrate

NSX ARCADIA

BIOTECHNOLOGY

LTD.

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang Rd, Shangahi 200011 China
16 CHALME VD-24516-16 23.03.2021 Công ty CPDP Đạt vi Phú Dried aluminum hydroxide gel BP 2013 IL-YANG PHARM. CO., LTD. Địa chỉ: IL-YANG BUILDING, 544-5, DOGOK- DONG, KANGNAM-GU, SEOUL-CITY Korea

 

 

17 CHALME VD-24516-16 23.03.2021 Công ty CPDP Đạt vi Phú Magnesium

hydroxide

DĐVN IV IL-YANG PHARM. CO., LTD. IL-YANG BUILDING, 544-5, DOGOK-DONG, KANGNAM-GU, SEOULCITY Korea
18 METILONE-4 VD-24518-16 23.03.2021 Công ty CPDP Đạt vi Phú Methylprednisolone BP 2010 HANGZHOU STARSHINE PHARMACEUTICAL CO. LTD. 10/F, Tianyuan building, No.508 Wensan road, Hangzhou China
19 NILKEY VD-24519-16 23.03.2021 Công ty CPDP Đạt vi Phú Fluoxetine HCl BP 2010 UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD. 8F22 Buynow Technology Mansion, No. 23, Jiaogong road, Hangzhou, Zhejiang. China
20 NEUBATEL-

FORTE

VD-25003-16 15.07.2021 Công ty CPDP Đạt vi Phú Gabapentin USP 35 UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD. 8F22 Buynow Technology Mansion, No. 23, Jiaogong road, Hangzhou, Zhejiang. China
21 ERISK VD-25453-16 05.09.2021 Công ty CPDP Đạt vi Phú Eperisone

hydrochloride

JP XVI ARCADIA

BIOTECHNOLOGY

LTD.

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang Rd, Shangahi 200011 China
22 ORLITAX VD-25454-16 05.09.2021 Công ty CPDP Đạt vi Phú Orlistat (dưới dạng pellets) NSX TITAN

LABORATORIES PVT. LTD.

102, Titan house, 60 Feet Road, Opp. Bank of Maharashtra, Ghatkopar (East), Mumbai-400 075. India
23 TEGRUCIL-4 VD-25455-16 05.09.2021 Công ty CPDP Đạt vi Phú Acenocoumarol BP 2013 PARTH OVERSEAS 107, New Sonal Link Industrial Estate, Bldg. No. 2, Opp. Movie Time Theatre, Link Road, Malad(West), Mumbai – 400 064. India
24 BENITEZ VD-25948-16 15.11.2021 Công ty CPDP Đạt vi Phú Nabumetone BP 2013 SOUTHWEST SYNTHETIC PHARMACEUTICAL CORP., LTD. 19th Floor, Fortune Building, No.9 Honghu East Road, Yubei District, Chongqing City China
25 ERYNE VD-25949-16 15.11.2021 Công ty CPDP Đạt vi Phú Erythromycin DĐVN IV HANGZHOU STARSHINE PHARMACEUTICAL CO., LTD 10/F, TIANYUAN BUILDING, NO.508 WENSAN ROAD, HANGZHOU China

 

 

26 PATCHELL VD-25950-16 15.11.2021 Công ty CPDP Bat vi Phu Paroxetine

hydrochloride

EP 7.0 TAIZHOU TIANRUI PHARMACEUTICAL CO.,LTD. Baiyunshan South Road, Jiaojiang, Taizhou, Zhejiang China
27 SULLIVAN VD-25951-16 15.11.2021 Công ty CPDP Bat vi Phu Amisulpride BP 2013 ARCADIA

BIOTECHNOLOGY

LTD.

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang Rd, Shangahi 200011 China
28 XONATRIX VD-25952-16 15.11.2021 Công ty CPDP Bat vi Phu Fexofenadine HCl USP 35 SREKARA

ORGANICS.

Plot No. 159/A, S.V. Co-op, Ind. Estate, IDA Bollaram, Jinnaram Mdl., Medak Dist.- 502 325. Telangana India
29 GAYAX VD-26497-17 06.02.2022 Công ty CPDP Bat vi Phu Amisulpride EP 7.0 ARCADIA

BIOTECHNOLOGY

LTD.

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang Rd, Shangahi 200011 China
30 HUNTELAAR-

2

VD-26498-17 06.02.2022 Công ty CPDP Bat vi Phu Lacidipine BP 2013 TAIZHOU TIANRUI PHARMACEUTICAL CO., LTD. No.35, Haiwanlangqin Jiaojiang zone, Taizhou, Zhejiang China
31 MALAG-60 VD-26499-17 06.02.2022 Công ty CPDP Bat vi Phu Fexofenadine

hydrochloride

USP 35 SREKARA

ORGANICS.

Plot No. 159/A, S.V. Co-op, Ind. Estate, IDA Bollaram, Jinnaram Mdl., Medak Dist.- 502 325. Telangana India
32 MARTAZ VD-26500-17 06.02.2022 Công ty CPDP Bat vi Phu Rabeprazole sodium NSX ZEON-HEALTH

INDUSTRIES

101, Sai Siddhi Bldg., Sector – 3, Airoli, Navi Mumbai – 400 708, Maharashtra India
33 NERAZZU-

HCT

VD-26501-17 06.02.2022 Công ty CPDP Bat vi Phu Losartan potassium USP 35 UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD. 8F22 Buynow Technology Mansion, No. 23, Jiaogong road, Hangzhou, Zhejiang. China
34 NERAZZU-

HCT

VD-26501-17 06.02.2022 Công ty CPDP Bat vi Phu Hydrochlorothiazide USP 35 UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD. 8F22 Buynow Technology Mansion, No. 23, Jiaogong road, Hangzhou, Zhejiang. China
35 NERAZZU-

PLUS

VD-26502-17 06.02.2022 Công ty CPDP Bat vi Phu Losartan potassium USP 35 UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD. 8F22 Buynow Technology Mansion, No. 23, Jiaogong road, Hangzhou, Zhejiang. China

 

 

36 NERAZZU-

PLUS

VD-26502-17 06.02.2022 Công ty CPDP Đạt vi Phú Hydrochlorothiazide USP 35 UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD. 8F22 Buynow Technology Mansion, No. 23, Jiaogong road, Hangzhou, Zhejiang. China
37 SERNAL VD-26503-17 06.02.2022 Công ty CPDP Đạt vi Phú Risperidone EP 7.0 PARTH OVERSEAS 107, New Sonal Link Industrial Estate, Bldg. No. 2, Opp. Movie Time Theatre, Link Road, Malad(West), Mumbai – 400 064 India
38 SERNAL-4 VD-26504-17 06.02.2022 Công ty CPDP Đạt vi Phú Risperidone EP 7.0 PARTH OVERSEAS 107, New Sonal Link Industrial Estate, Bldg. No. 2, Opp. Movie Time Theatre, Link Road, Malad(West), Mumbai – 400 064 India
39 TAZILEX VD-26505-17 06.02.2022 Công ty CPDP Đạt vi Phú Methimazole USP 35 AFINE CHEMICALS LTD. 6th Floor. Block C. 7th Building. Xigang Xinjie. Xihu Industrial Park. No. 206. Zhenhua Road. Hangzhou 310030. China
40 DERUFF VD-26496-17 06.02.2022 Công ty CPDP Đạt vi Phú Galantamine

hydrobromide

USP 35 ZHEJIANG MENOVO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 8, Jin 13 Road, Hangzhou Gulf Industrial Area Shangyu, Zhejiang, 312369 China
41 DINARA QLĐB-600-17 22.06.2019 Công ty CPDP Đạt vi Phú Tenofovir disoproxil fumarate IP 2010 ARCADIA

BIOTECHNOLOGY

LTD.

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang Rd, Shangahi 200011 China
42 DINARA QLĐB-600-17 22.06.2019 Công ty CPDP Đạt vi Phú Lamivudine USP 35 NINGBO HAISHU HORBID IMP&EXP CO.,LTD Room 5-26, No. 91, Lane 98, Shunde Road, Haishu Dist., Ningbo, Zhejiang China
43 HALCORT-6 QLĐB-606-17 22.06.2019 Công ty CPDP Đạt vi Phú Deflazacort NSX ARCADIA

BIOTECHNOLOGY

LTD.

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang Rd, Shangahi 200011 China
44 ESPÉRE VD-27274-17 22.06.2022 Công ty CPDP Đạt vi Phú Diosmin BP 2007 MP BIOMEDICALS, LLC MP Biomedicals, LLC 3 Hutton Center Drive, Suite 100, Santa Ana, CA 92707, USA USA

 

 

45 GONESI VD-27275-17 22.06.2022 Công ty CPDP Bat vi Phu Pentoxifylline USP 32 MP BIOMEDICALS, LLC MP Biomedicals, LLC 3 Hutton Center Drive, Suite 100, Santa Ana, CA 92707, USA USA
46 CASILAS-20 VD-27434-17 22.06.2022 Công ty CPDP Bat vi Phu Tadalafil USP 36 ZEON-HEALTH

INDUSTRIES

101, Sai Siddhi Bldg., Sector – 3, Airoli, Navi Mumbai – 400 708, Maharashtra, INDIA India
47 CRUZZ-35 VD-27435-17 22.06.2022 Công ty CPDP Bat vi Phu Risedronate sodium USP 36 ZEON-HEALTH

INDUSTRIES

101, Sai Siddhi Bldg., Sector – 3, Airoli, Navi Mumbai – 400 708, Maharashtra, INDIA India
48 EVYX-5 VD-27436-17 22.06.2022 Công ty CPDP Bat vi Phu Levocetirizine

dihydrochloride

NSX ZEON-HEALTH

INDUSTRIES

101, Sai Siddhi Bldg., Sector – 3, Airoli, Navi Mumbai – 400 708, Maharashtra, INDIA India
49 GEBHART VD-27437-17 22.06.2022 Công ty CPDP Bat vi Phu Guaiazulene NSX MERCK LIMITED Shiv Sagar Estate ‘A’ Dr. Annie Besant Road Worli, Mumbai 400018. India India
50 GEBHART VD-27437-17 22.06.2022 Công ty CPDP Bat vi Phu Dimethicone BP 2010 RIOCARE INDIA PVT. LTD Plot No. R-39, TTC Inductrial Area, Midc Rabale, Navi Mumbai – 400 701. Maharashtra, India India
51 GELLUX VD-27438-17 22.06.2022 Công ty CPDP Bat vi Phu Sucralfate USP 36 SINOBRIGHT

PHARMACEUTICAL

LIMITED

503 Zhongguan Building, Xili Town, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China China
52 GENSLER VD-27439-17 22.06.2022 Công ty CPDP Bat vi Phu Ramipril EP 7.0 XIAMEN FINE CHEMICAL IMPORT AND EXPORT CO., LTD 1402, 14/F, Fund Building, 20 South Hubin Road, Xiamen, China China
53 HATLOP-150 VD-27440-17 22.06.2022 Công ty CPDP Bat vi Phu Irbesartan USP 36 TAIZHOU TIANRUI PHARMACEUTICAL CO.,LTD Baiyunshan South Road , Jiaojiang, Taizhou, Zhejiang, China China

 

 

54 HATLOP-300 VD-27441-17 22.06.2022 Công ty CPDP Dat vi Phu Irbesartan USP 35 TAIZHOU TIANRUI PHARMACEUTICAL CO.,LTD Baiyunshan South Road , Jiaojiang, Taizhou, Zhejiang, China China
55 LADIVIR VD-27442-17 22.06.2022 Công ty CPDP Dat vi Phu Lamivudine USP 38 UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD. 8F22 Buynow Technology Mansion, No. 23, Jiaogong road, Hangzhou, Zhejiang. China
56 MANZURA-15 VD-27443-17 22.06.2022 Công ty CPDP Dat vi Phu Olanzapine USP 38 ZEON-HEALTH

INDUSTRIES

101, Sai Siddhi Bldg., Sector – 3, Airoli, Navi Mumbai – 400 708, Maharashtra, INDIA India
57 MANZURA-

7,5

VD-27444-17 22.06.2022 Công ty CPDP Dat vi Phu Olanzapine USP 38 ZEON-HEALTH

INDUSTRIES

101, Sai Siddhi Bldg., Sector – 3, Airoli, Navi Mumbai – 400 708, Maharashtra, INDIA India
58 MESSI-10 VD-27445-17 22.06.2022 Công ty CPDP Dat vi Phu Alendronate sodium EP 7.0 PARTH OVERSEAS 107, New Sonal Link Industrial Estate, Blgd. No.2, Opp. Movie Time Theatre, Link Road, Malad (West), Mumbai – 400 064. India India
59 MESSI-70 VD-27446-17 22.06.2022 Công ty CPDP Dat vi Phu Alendronate sodium EP 2010 PARTH OVERSEAS 107, New Sonal Link Industrial Estate, Blgd. No.2, Opp. Movie Time Theatre, Link Road, Malad (West), Mumbai – 400 064. India India
60 NERAZZU-25 VD-27447-17 22.06.2022 Công ty CPDP Dat vi Phu Losartan potassium USP 35 UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD. 8F22 Buynow Technology Mansion, No. 23, Jiaogong road, Hangzhou, Zhejiang. China
61 RAMSEY VD-27448-17 22.06.2022 Công ty CPDP Dat vi Phu Glucosamine

hydrochloride

USP 36 HANGZHOU VIWA CO., LTD 4th Floor, Building 5, No. 600 on 21st Avenue, Xiasha Economic and Technological Development Zone, Hangzhou 310018, Zhejiang, China China

 

 

62 RAVASTEL-5 VD-27450-17 22.06.2022 Công ty CPDP Bat vi Phu Rosuvastatin

calcium

IP 2010 PARTH OVERSEAS 107, New Sonal Link Industrial Estate, Blgd. No.2, Opp. Movie Time Theatre, Link Road, Malad (West), Mumbai – 400 064. India India
63 RAVASTEL-

20

VD-27449-17 22.06.2022 Công ty CPDP Bat vi Phu Rosuvastatin

calcium

IP 2010 PARTH OVERSEAS 107, New Sonal Link Industrial Estate, Blgd. No.2, Opp. Movie Time Theatre, Link Road, Malad (West), Mumbai – 400 064. India India
64 RYZONAL VD-27451-17 22.06.2022 Công ty CPDP Bat vi Phu Eperisone

hydrochloride

JP XVI ARCADIA

BIOTECHNOLOGY

LTD.

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang Rd, Shangahi 200011 China
65 STOGURAD VD-27452-17 22.06.2022 Công ty CPDP Bat vi Phu Sulpiride BP 2013 TAIZHOU TIANRUI PHARMACEUTICAL CO.,LTD Baiyunshan South Road , Jiaojiang, Taizhou, Zhejiang, China China
66 TEGRUCIL-1 VD-27453-17 22.06.2022 Công ty CPDP Bat vi Phu Acenocoumarol BP 2013 PARTH OVERSEAS 107, New Sonal Link Industrial Estate, Blgd. No.2, Opp. Movie Time Theatre, Link Road, Malad (West), Mumbai – 400 064. India India
67 TOULALAN VD-27454-17 22.06.2022 Công ty CPDP Bat vi Phu Itopride

hydrochloride

NSX ZEON-HEALTH

INDUSTRIES

101, Sai Siddhi Bldg., Sector – 3, Airoli, Navi Mumbai – 400 708, Maharashtra, INDIA India
68 WOLSKE VD-27455-17 22.06.2022 Công ty CPDP Bat vi Phu Ebastine BP 2013 ZEON-HEALTH

INDUSTRIES

101, Sai Siddhi Bldg., Sector – 3, Airoli, Navi Mumbai – 400 708, Maharashtra, INDIA India
69 ZAPNEX-10 VD-27456-17 22.06.2022 Công ty CPDP Bat vi Phu Olanzapine USP 37 ZEON-HEALTH

INDUSTRIES

101, Sai Siddhi Bldg., Sector – 3, Airoli, Navi Mumbai – 400 708, Maharashtra, INDIA India

 

 

70 ZAPNEX-5 VD-27457-17 22.06.2022 Công ty CPDP Dat vi Phu Olanzapine USP 38 ZEON-HEALTH

INDUSTRIES

101, Sai Siddhi Bldg., Sector – 3, Airoli, Navi Mumbai – 400 708, Maharashtra, INDIA India
71 ZHEKOF-80 VD-27458-17 22.06.2022 Công ty CPDP Dat vi Phu Telmisartan BP 2013 PARTH OVERSEAS 107, New Sonal Link Industrial Estate, Blgd. No.2, Opp. Movie Time Theatre, Link Road, Malad (West), Mumbai – 400 064. India India
72 ZOACNEL VD-27459-17 22.06.2022 Công ty CPDP Dat vi Phu Isotretinoin USP 36 UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD. 8F22 Buynow Technology Mansion, No. 23, Jiaogong road, Hangzhou, Zhejiang. China
73 ZOACNEL-5 VD-27460-17 22.06.2022 Công ty CPDP Dat vi Phu Isotretinoin USP 35 UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD. 8F22 Buynow Technology Mansion, No. 23, Jiaogong road, Hangzhou, Zhejiang. China
74 ZURER-300 VD-27461-17 22.06.2022 Công ty CPDP Dat vi Phu Clindamycin

hydrochloride

USP 35 NANYANG PUKANG PHARMACEUTICAL CO.,LTD No. 143, North Of Gongye Rd., Wolong, Nanyang, Henan, China. China
75 ARTREIL VD-28445-17 19.09.2022 Công ty CPDP Dat vi Phu Diacerein IP 2010 ZEON-HEALTH

INDUSTRIES

101, Sai Siddhi Bldg., Sector – 3, Airoli, Navi Mumbai – 400 708, Maharashtra, INDIA India
76 CAPTOPRIL VD-28449-17 19.09.2022 Công ty CPDP Dat vi Phu Captopril USP 36 UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD. 8F22 Buynow Technology Mansion, No. 23, Jiaogong road, Hangzhou, Zhejiang. China
77 CERAHEAD-F VD-28450-17 19.09.2022 Công ty CPDP Dat vi Phu Piracetam EP 8.0 ARCADIA

BIOTECHNOLOGY

LTD.

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang Rd, Shangahi 200011 China
78 COURTOIS-20 VD-28451-17 19.09.2022 Công ty CPDP Dat vi Phu Rosuvastatin

calcium

IP 2010 PARTH OVERSEAS 107, New Sonal Link Industrial Estate, Bldg. No.2, Opp. Movie Time Theatre, Link Road, Malad (West), Mumbai – 400 064, India. India

 

 

79 FRANILAX VD-28458-17 19.09.2022 Cong ty CPDP Bat vi Phu Spironolactone USP 36 UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD. 8F22 Buynow Technology Mansion, No. 23, Jiaogong road, Hangzhou, Zhejiang. China
80 GIVET-10 VD-28459-17 19.09.2022 Cong ty CPDP Bat vi Phu Montelukast sodium IP 2010 PARTH OVERSEAS 107, New Sonal Link Industrial Estate, Bldg. No.2, Opp. Movie Time Theatre, Link Road, Malad (West), Mumbai – 400 064 India
81 GUARENTE-

16

VD-28460-17 19.09.2022 Cong ty CPDP Bat vi Phu Candesartan

cilexetil

USP 35 TAIZHOU TIANRUI PHARMACEUTICAL CO.,LTD Baiyunshan South Road , Jiaojiang, Taizhou, Zhejiang, China China
82 GUARENTE-8 VD-28461-17 19.09.2022 Cong ty CPDP Bat vi Phu Candesartan

cilexetil

USP 35 TAIZHOU TIANRUI PHARMACEUTICAL CO.,LTD Baiyunshan South Road , Jiaojiang, Taizhou, Zhejiang, China China
83 ISAIAS VD-28464-17 19.09.2022 Cong ty CPDP Bat vi Phu Diosmin EP 8.0 XIAMEN NEORE CHEMICAL CO., LTD. Unit A, Room 1205, No. 1118 Xiahe Road, Siming District, Xiamen, China. China
84 JAVIEL VD-28465-17 19.09.2022 Cong ty CPDP Bat vi Phu Diacerein IP 2014 ZEON-HEALTH

INDUSTRIES

101, Sai Siddhi Bldg., Sector – 3, Airoli, Navi Mumbai – 400 708, Maharashtra, INDIA India
85 JEWELL VD-28466-17 19.09.2022 Cong ty CPDP Bat vi Phu Mirtazapine USP 38 UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD. 4th Floor, Block C, Vantone center, No.189 Daguan Road, Hangzhou Zhejiang. China
86 KEIKAI VD-28469-17 19.09.2022 Cong ty CPDP Bat vi Phu Melatonin BP 2014 UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD. 8F22 Buynow Technology Mansion, No. 23, Jiaogong road, Hangzhou, Zhejiang. China
87 MECOB-500 VD-28473-17 19.09.2022 Cong ty CPDP Bat vi Phu Mecobalamin JP XVI NINGXIA KINGVIT PHARMACEUTICAL CO., LTD. Wangyuan Economic Zone, Yongning County Zinchuan Ningxia, China China
88 NASRIX VD-28475-17 19.09.2022 Cong ty CPDP Bat vi Phu Simvastatin USP 38 PRISUN

PHARMACHEM

CO.,LTD

RM 1104, Zhoushan Haizhongzhou International Square, No.338, Xingpu Avenue, Donggang Street, Putuo District, Zhoushan City, China China

 

 

89 NASRIX VD-28475-17 19.09.2022 Công ty CPDP Đạt vi Phú Ezetimibe NSX ZEON-HEALTH

INDUSTRIES

101, Sai Siddhi Bldg., Sector – 3, Airoli, Navi Mumbai – 400 708, Maharashtra, INDIA India
90 OMAG-20 VD-28476-17 19.09.2022 Công ty CPDP Đạt vi Phú Omeprazole

magnesium

USP 36 ZEON-HEALTH

INDUSTRIES

101, Sai Siddhi Bldg., Sector – 3, Airoli, Navi Mumbai – 400 708, Maharashtra, INDIA India
91 PASQUALE-

50

VD-28480-17 19.09.2022 Công ty CPDP Đạt vi Phú Cilostazol USP 38 ARCADIA

BIOTECHNOLOGY

LTD.

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang Rd, Shangahi 200011 China
92 PUYOL VD-28481-17 19.09.2022 Công ty CPDP Đạt vi Phú Danazol USP 38 OCEANIC

PHARMACHEM

PVT.LTD.

329, A-Z Industrial Estate, G. Kadam Marg, Lower Parel (W), Mumbai 400 013, India India
93 SALGAD VD-28483-17 19.09.2022 Công ty CPDP Đạt vi Phú Fluconazole USP 38 ZEON-HEALTH

INDUSTRIES

101, Sai Siddhi Bldg., Sector – 3, Airoli, Navi Mumbai – 400 708, Maharashtra, INDIA India
94 TROPEAL VD-28485-17 19.09.2022 Công ty CPDP Đạt vi Phú Mupirocin USP 38 XIAMEN FINE CHEMICAL IMPORT AND EXPORT CO.,LTD. 1402, 14/F Fund Building, 20 South Hubin Road, Xiamen, China. China
95 ZHEKOF-HCT VD-28489-17 19.09.2022 Công ty CPDP Đạt vi Phú Telmisartan BP 2013 ZEON-HEALTH

INDUSTRIES

Địa chỉ: 101, Sai Siddhi Bldg., Sector – 3, Airoli, Navi Mumbai – 400 708, Maharashtra, INDIA India
96 ZUIVER VD-28490-17 19.09.2022 Công ty CPDP Đạt vi Phú Ursodeoxycholic

acid

EP 7.0 UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD. 8F22 Buynow Technology Mansion, No. 23, Jiaogong road, Hangzhou, Zhejiang. China
97 PIZAR-6 VD-18099-12 26.01.2019 Công ty CPDP Đạt vi Phú Ivermectin BP 2007 QINGDAO KINGWISH INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. 1811 Room, No.2 Donghai Mid Road, Huanhai Mansion, Qingdao China
98 GUMAS VD-18097-12 26.01.2019 Công ty CPDP Đạt vi Phú Dried aluminum hydroxide gel BP 2007 IL-YANG PHARM. CO., LTD. 182-4 Hagal-Ri, Kihung – Eup, Yongin-City, Kiunggi-do Korea

 

 

99 GUMAS VD-18097-12 26.01.2019 Công ty CPDP Bat vi Phu Magnesium

hydroxide

BP 2007 IL-YANG PHARM. CO., LTD. 182-4 Hagal-Ri, Kihung – Eup, Yongin-City, Kiunggi-do Korea
100 GUMAS VD-18097-12 26.01.2019 Công ty CPDP Bat vi Phu Simethicone BP 2007 RIOCARE INDIA Plot No. R-39, TTC Industrial Area, Midc Rabale, Navi Mumbai – 400 701. Maharashtra, India. India
101 RAZOPRAL VD-18100-12 26.01.2019 Công ty CPDP Bat vi Phu Pantoprazole

sodium

sesquihydrate

NSX PARTH OVERSEAS 107, New Sonal Link Industrial Estate, Bldg. No. 2, Opp. Movie Time Theatre, Link Road, Malad (West), Mumbai. India
102 PEXIFEN VD-17747-12 26.01.2019 Công ty CPDP Bat vi Phu Piroxicam beta cyclodextrin NSX ZHONGBAO CHEMICALS CO., LTD. 13F/E-8 Building, Westport New Terrtories, No.206 Zhenhua Road, Hangzhou China
103 SOUZAL VD-18101-12 26.01.2019 Công ty CPDP Bat vi Phu Rabeprazole

Sodium

NSX LEE PHARMA LIMITED Survey No. 10/G-1, Gadda potharam (Village), Jinnaram (Mandal) Medak (Dist.), – 502319, AP India
104 VIDIGAL VD-18518-13 07.02.2019 Công ty CPDP Bat vi Phu Acitretin BP 2009 UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD. 8F22 Buynow Technology Mansion, No. 23, Jiaogong road, Hangzhou, Zhejiang. China
105 EZVASTEN VD-19657-13 10.09.2018 Công ty CPDP Bat vi Phu Ezetimibe NSX PARTH OVERSEAS 107, New Sonal Link Industrial Estate, Bldg. No. 2, Opp. Movie Time Theatre, Link Road, Malad (West), Mumbai – 400 064, India India
106 WAZER VD-19673-13 10.09.2018 Công ty CPDP Bat vi Phu Citalopram

hydrobromide

USP 30 HETERO DRUGS LIMITED Bonthapally (village), Jinnaram (Mandal), Medak (Dist), Andhra Pradesh, INDIA India
107 CLINDAMYCI

N

VD-18508-13 07.02.2019 Công ty CPDP Bat vi Phu Clindamycin

hydrochloride

USP 32 UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD. 8F22 Buynow Technology Mansion, No. 23, Jiaogong road, Hangzhou, Zhejiang. China

 

 

108 MATERAZZI VD-20075-13 08.11.2018 Công ty CPDP Dat vi Phu Eperisone HCl JP 1997 UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD. 8F22 Buynow Technology Mansion, No. 23, Jiaogong road, Hangzhou, Zhejiang. China
109 RETURN 90 VD-18515-13 07.02.2019 Công ty CPDP Dat vi Phu Etoricoxib NSX PARTH OVERSEAS 107, New Sonal Link Industrial Estate Bldg. No. 2. Opp. Movie Time Theatre, Link Road. Malad (West), Mumbai – 400 064, India India
110 MAGRAX-F VD-19172-13 19.06.2018 Công ty CPDP Dat vi Phu Etoricoxib NSX HETERO DRUGS LIMITED S.Nos.213, 214 &255, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal, Medak Dist, Andhra Pradesh, INDIA. India
111 RAMITREZ-F VD-19668-13 10.09.2018 Công ty CPDP Dat vi Phu Etoricoxib NSX HETERO DRUGS LIMITED S.Nos.213, 214 &255, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal, Medak Dist, Andhra Pradesh India
112 NISTEN VD-20362-13 27.12.2018 Công ty CPDP Dat vi Phu Ivabradine HCl NSX ARCADIA

BIOTECHNOLOGY

LTD.

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang Rd, Shangahi 200011 China
113 KOZERAL VD-18511-13 07.02.2019 Công ty CPDP Dat vi Phu Ketorolac

tromethamine

NSX HETERO DRUGS LIMITED S.Nos.213, 214 &255, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal, Medak Dist, Andhra Pradesh India
114 COLIOMAX VD-20074-13 08.11.2018 Công ty CPDP Dat vi Phu L-Ornithine L- aspartate NSX UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD. 8F22 Buynow Technology Mansion, No. 23, Jiaogong road, Hangzhou, Zhejiang. China
115 EVALDES VD-18841-13 01.04.2018 Công ty CPDP Dat vi Phu Levosulpiride NSX HWANSUN BIOTECHNOLOGY CO., LTD. Rm. 109, Bldg 1, No 245, Jiachuan Rd, Xuhui Distric, Shanghai China

 

 

116 NERAZZU VD-19665-13 10.09.2018 Công ty CPDP Bat vi Phú Losartan potassium USP 35 PARTH OVERSEAS 107, New Sonal Link Industrial Estate Bldg. No. 2. Opp. Movie Time Theatre, Link Road. Malad (West), Mumbai – 400 064 India
117 GOMES VD-19660-13 10.09.2018 Công ty CPDP Bat vi Phú Méthylprednisolone BP 2007 ZHEJIANG XIANJU JUNYE

PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Hebu Bridge, Xianju, Zhejiang China
118 LAHM VD-20361-13 27.12.2018 Công ty CPDP Bat vi Phú Dried aluminum hydroxide gel BP 2007 IL-YANG PHARM. CO., LTD. 182-4 Hagal-Ri, Kihung – Eup, Yongin-City, Kiunggi- do, Korea Korea
119 LAHM VD-20361-13 27.12.2018 Công ty CPDP Bat vi Phú Magnesium

hydroxide

DBVN IV IL-YANG PHARM. CO., LTD. 182-4 Hagal-Ri, Kihung – Eup, Yongin-City, Kiunggi- do, Korea Korea
120 LAHM VD-20361-13 27.12.2018 Công ty CPDP Bat vi Phú Simethicone BP 2007 RIOCARE INDIA Plot No. R-39, TTC Industrial Area, Midc Rabale, Navi Mumbai – 400 701. Maharashtra, India. India
121 MORIENTES – 50 VD-19663-13 10.09.2018 Công ty CPDP Bat vi Phú Quetiapine fumarate NSX XIAMEN FINE CHEMICAL IMPORT & EXPORT CO., LTD. 1402, 14/F, Fun Building, 20 South Hubin Road, Xiamen China China
122 QUEITOZ 50 VD-20077-13 08.11.2018 Công ty CPDP Bat vi Phú Quetiapine fumarate NSX XIAMEN FINE CHEMICAL IMPORT & EXPORT CO., LTD. 1402, 14/F, Fun Building, 20 South Hubin Road, Xiamen China China
123 MORIENTES – 200 VD-19662-13 10.09.2018 Công ty CPDP Bat vi Phú Quetiapine fumarate NSX XIAMEN FINE CHEMICAL IMPORT & EXPORT CO., LTD. 1402, 14/F, Fun Building, 20 South Hubin Road, Xiamen China China
124 QUEITOZ -200 VD-19667-13 10.09.2018 Công ty CPDP Bat vi Phú Quetiapine fumarate NSX XIAMEN FINE CHEMICAL IMPORT & EXPORT CO., LTD. 1402, 14/F, Fun Building, 20 South Hubin Road, Xiamen China China

 

 

125 TENOFOVIR VD-18516-13 07.02.2019 Công ty CPDP Bat vi Phu Tenofovir disoproxil fumarate NSX ARCADIA

BIOTECHNOLOGY

LTD.

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang Rd, Shangahi 200011 China
126 KATIES VD-19170-13 19.06.2018 Công ty CPDP Bat vi Phu Tiropramide HCl NSX HWAIL PHARM CO., LTD. Hwail B/D, Yeoksam-Dong 776-12, Gangnam-Gu, Seoul, Korea Korea
127 CUELLAR VD-19654-13 10.09.2018 Công ty CPDP Bat vi Phu Ursodeoxycholic

acid

BP 2009 HANGZHOU STARSHINE PHARMACEUTICAL CO. LTD. Rm. 1002-B2, No. 508, Wensan Road, Xihu Dist., Hangzhou, Zhejiang, China (Mainland) China
128 AGOSTINI VD-21047-14 12.06.2019 Công ty CPDP Bat vi Phu Alendronate sodium USP 32 PARTH OVERSEAS 107, New Sonal Link Industrial Estate, Bldg. No.2, Opp. Movie Time Theatre. Link Road, Malad (West), Mumbai – 400 064, India India
129 AGOSTINI VD-21047-14 12.06.2019 Công ty CPDP Bat vi Phu Cholecalciferol (vitamin D3) DBVN IV ARCADIA

BIOTECHNOLOGY

LTD.

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang Rd, Shangahi 200011 China
130 BOURILL VD-21048-14 12.06.2019 Công ty CPDP Bat vi Phu Bambuterol

hydrochloride

BP 2009 PARTH OVERSEAS 107, New Sonal Link Industrial Estate, Bldg. No. 2, Opp. Movie Time Theatre, Link Road, Malad (West), Mumbai – 400 064, India India
131 GIMYENEZ-8 VD-21055-14 12.06.2019 Công ty CPDP Bat vi Phu Betahistine

dihydrochloride

BP 2010 AMI LIFESCIENCES PVT. LTD. Block No. 82/B, BPC Road, At & PO: Karakhadi -391 450, Tal: Padra, Dis: Baroda, Gujarat India
132 BREAKIN VD-21050-14 12.06.2019 Công ty CPDP Bat vi Phu Bupropion HCl USP 32 XIAMEN FINE CHEMICAL IMPORT & EXPORT CO., LTD. 1402, 14/F, Fund Building, 20 South Hubin Road, Xiamen China
133 PASQUALE VD-21064-14 12.06.2019 Công ty CPDP Bat vi Phu Cilostazol USP 35 ARCADIA

BIOTECHNOLOGY

LTD.

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang Rd, Shangahi 200011 China

 

 

134 PETTINARI VD-21065-14 12.06.2019 Công ty CPDP Dat vi Phu Citicoline sodium CP 2005 ARCADIA

BIOTECHNOLOGY

LTD.

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang Rd, Shangahi 200011 China
135 BOYATA VD-21049-14 12.06.2019 Công ty CPDP Dat vi Phu Cycloserine USP 34 ARCADIA

BIOTECHNOLOGY

LTD.

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang Rd, Shangahi 200011 China
136 GYGARIL-10 VD-21056-14 12.06.2019 Công ty CPDP Dat vi Phu Enalapril maleate BP 2010 HANGZHOU VIWA CO., LTD RM 1216, Jiahua International Trading center, NC 15 Hnagda road, Hangzhou 310007 China China
137 RAMITREZ VD-21066-14 12.06.2019 Công ty CPDP Dat vi Phu Etoricoxib NSX HETERO DRUGS LIMITED S.Nos.213, 214 &255, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal, Medak Dist, Andhra Pradesh, INDIA. India
138 OLIVEIRIM VD-21062-14 12.06.2019 Công ty CPDP Dat vi Phu Flunarizine

dihydrochloride

BP 2009 UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD. 8F22 Buynow Technology Mansion, No. 23, Jiaogong road, Hangzhou, Zhejiang. China
139 GILARDINO VD-21054-14 12.06.2019 Công ty CPDP Dat vi Phu Glucosamine sulfate USP 35 HANGZHOU STARSHINE PHARMACEUTICAL CO., LTD. 10/F, Tianyuan Bulding, No.508 Wensan Road, Hangzhou, China, 310006 China
140 WRIGHT VD-20530-14 04.03.2019 Công ty CPDP Dat vi Phu Imidapril

hydrochloride

JP XVI ARCADIA

BIOTECHNOLOGY

LTD.

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang Rd, Shangahi 200011 China
141 HALFHUID-20 VD-20525-14 04.03.2019 Công ty CPDP Dat vi Phu Isotretinoin BP 2009 LUNA CHEMICALS CO., LTD. 1502-1503,No.310 North Zhong Shan Rd., Hangzhou, China. China
142 NISTEN-F VD-21061-14 12.06.2019 Công ty CPDP Dat vi Phu Ivabradine HCl NSX ARCADIA

BIOTECHNOLOGY

LTD.

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang Rd, Shangahi 200011 China
143 GYLLEX VD-21057-14 12.06.2019 Công ty CPDP Dat vi Phu L-Ornithine L- aspartate NSX UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD. 8F22 Buynow Technology Mansion, No. 23, Jiaogong road, Hangzhou, Zhejiang. China

 

 

144 DRIKRYL VD-20521-14 04.03.2019 Cong ty CPDP Bat vi Phu Mecobalamin JP XV ARCADIA

BIOTECHNOLOGY

LTD.

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang Rd, Shangahi 200011 China
145 MIFROS VD-21060-14 12.06.2019 Cong ty CPDP Bat vi Phu Penicillamine USP 32 CIDIC CO., LTD 15/F HODO International Plaza, 531 Zhongshan Road, Wuxi, 214002, China China
146 CLONAFOS VD-20522-14 04.03.2019 Cong ty CPDP Bat vi Phu Propylthiouracil JP XVI ARCADIA

BIOTECHNOLOGY

LTD.

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang Rd, Shangahi 200011 China
147 AYITE VD-20520-14 04.03.2019 Cong ty CPDP Bat vi Phu Rebamipide JP XVI ARCADIA

BIOTECHNOLOGY

LTD.

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang Rd, Shangahi 200011 China
148 RAVASTEL-

10

VD-21067-14 12.06.2019 Cong ty CPDP Bat vi Phu Rosuvastatin

calcium

IP 2007 PARTH OVERSEAS 107, New Sonal Link Industrial Estate, Blgd. No. 2, Opp. Movie Time Theatre, Link Road, Malad (West), Mumbai – 400 064. India. India
149 ZHEKOF VD-21070-14 12.06.2019 Cong ty CPDP Bat vi Phu Telmisartan USP 35 VERDANT LIFE SCIENCES PVT.LTD 36/A, Vengal Rao Nagar, Hyderabad-500 038,.A.P., INDIA India
150 WARUWARI VD-21069-14 12.06.2019 Cong ty CPDP Bat vi Phu Tizanidine HCl USP 32 JPN PHARMA PVT LTD 10/D, Matru Ashish, Nr. Balbhari School, SV Road, Kandivali(W), Mumbai 400 067, India. India
151 DEMBELE VD-21051-14 12.06.2019 Cong ty CPDP Bat vi Phu Valsartan NSX XIAMEN FINE CHEMICAL IMPORT & EXPORT CO., LTD. 1402, 14/F, Fun Building, 20 South Hubin Road, Xiamen China China
152 DEMBELE VD-21051-14 12.06.2019 Cong ty CPDP Bat vi Phu Hydrochlorothiazide NSX XIAMEN FINE CHEMICAL IMPORT & EXPORT CO., LTD. 1402, 14/F, Fun Building, 20 South Hubin Road, Xiamen China China

 

 

153 LAFAXOR VD-21058-14 12.06.2019 Công ty CPDP Bat vi Phu Venlafaxine HCl BP 2009 AMI LIFESCIENCES PVT. LTD. 2nd Floor, Prestige Plaza, 40, Urmi Society, Nr. Urmi Cross Road, BPC Road, Akota, Baroda-390020, Gujarat, INDIA India
154 DREXLER VD-21052-14 12.06.2019 Công ty CPDP Bat vi Phu Zopiclone BP 2010 PARTH OVERSEAS 107, New Sonal Link Industrial Estate, Blgd. No. 2, Opp. Movie Time Theatre, Link Road, Malad (West), Mumbai – 400 064. India. India
155 PHALU GEL VD-21481-14 12.08.2019 Công ty CPDP Bat vi Phu Aluminum phosphate (suspension 20%) BP 2007 IL-YANG PHARM., LTD 182-4, Hagal-Ri, Kihung- EUP, Yongin-City, Kyunggi- Do, Korea Korea
156 KHOUMA VD-21480-14 12.08.2019 Công ty CPDP Bat vi Phu Nebivolol HCl NSX PARTH OVERSEAS 107 New Sonal Link Industrial Estate, Bldg. No. 2, Opp. Movie Time Theatre, Link Road, Malad (West), Mumbai – 400 064. India India
157 L-TYROX 100 VD-21756-14 19.09.2019 Công ty CPDP Bat vi Phu Levothyroxine

sodium

BP 2009 ARCADIA

BIOTECHNOLOGY

LTD.

5F 7B Launch Tec Park,Wuhe Road, Hong Kong. China
158 NALIDIXIC-

500

VD-21757-14 19.09.2019 Công ty CPDP Bat vi Phu Nalidixic acid BP 2010 ARCADIA

BIOTECHNOLOGY

LTD.

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang Rd, Shangahi 200011 China
159 COURTOIS VD-21987-14 08.12.2019 Công ty CPDP Bat vi Phu Rosuvastatin

calcium

IP 2007 PARTH OVERSEAS 107, New Sonal Link Industrial Estate, Bldg. No. 2, Opp. Movie Time Theatre, Link Road, Malad(West), Mumbai – 400 064, India. India
160 RIZAX-10 VD-21990-14 08.12.2019 Công ty CPDP Bat vi Phu Donepezil HCl JP 16 LUNA CHEMICALS CO., LIMITED Rm 1502 – 1503, No. 310 North Zhongshan Rd., Hangzhou, China. India

 

161 TRIBUTEL VD-22324-15 09.02.2020 Cong ty CPDP Dat vi Phu Trimebutine

maleate

JP 16 LUNA CHEMICALS CO., LIMITED 1502 – 1503, No.310 North Zhong Shan Rd., Hangzhou, China. China
162 PUYOL-100 VD-22323-15 09.02.2020 Cong ty CPDP Dat vi Phu Danazol CP 2005 PARTH OVERSEAS 107 New Sonal Link Industrial Estate, Bldg. No. 2, Opp. Movie Time Theatre, Link Road, Malad (West), Mumbai – 400 064. India India
163 DERDIYOK-

10

VD-22319-15 09.02.2020 Cong ty CPDP Dat vi Phu Montelukast sodium NSX HETERO DRUGS LIMITED S.No.s, 213, 214 & 255, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal, Medak District, Andhra Pradesh, India India
164 PIZAR-3 VD-23282-15 09.09.2020 Cong ty CPDP Dat vi Phu Ivermectin BP 2010 QINGDAO KINGWISH INTERNATIONAL TRADING CO., LTD 1811 ROOM, NO.2 DONGHAI MID ROAD, HUANHAI MANSION, QINGDAO, CHINA China
165 AYALE VD-23280-15 09.09.2020 Cong ty CPDP Dat vi Phu Loratadine USP 32 PARTH OVERSEAS 107, New Sonal Link Indl. Est., Bldg. No.2, Link Road, Near Kanchpada, Malad (West), Mumbai – 400 064. INDIA. India
166 HORNOL VD-16719-12 26.05.2018 Cong ty CPDP Dat vi Phu Cytidine

monophosphate

disodium

NSX UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD. 8F22 Buynow Technology Mansion, No. 23, Jiaogong road, Hangzhou, Zhejiang. China
167 HORNOL VD-16719-12 26.05.2018 Cong ty CPDP Dat vi Phu Uridine

monophosphate

disodium

NSX UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD. 8F22 Buynow Technology Mansion, No. 23, Jiaogong road, Hangzhou, Zhejiang. China
168 REINAL-5 VD-16425-12 26.05.2018 Cong ty CPDP Dat vi Phu Flunarizine

dihydrochloride

BP 2013 UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD. 4th Floor, Block C, Vantone Center, No.189 Daguan Road Hangzhou, Zhejiang. China

 

169 SILVASTEN VD-16722-12 26.05.2018 Công ty CPDP Dat vi Phu Simvastatin USP 38 PRISUN

PHARMACHEM

CO.,LTD.

RM 1104, Zhoushan Haizhongzhou International Square, No.338, Xingpu Avenue, Donggang Street, Putuo District, Zhoushan City. China
170 SILVASTEN VD-16722-12 26.05.2018 Công ty CPDP Dat vi Phu Ezetimibe NSX ZEON-HEALTH

INDUSTRIES

101, Sai Siddhi Bldg., Sector – 3, Airoli, Navi Mumbai – 400 708, Maharashtra, INDIA India

Công văn 6514/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu

DOWLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 6514_QLD_ĐK_2018_VNRAS_LIST 6514_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!