Công văn 5606/BYT-UBQG50 triển khai tháng hành động chống HIV/AIDS 2017

1877
Công văn 5606/BYT-UBQG50 triển khai tháng hành động chống HIV/AIDS 2017
Công văn 5606/BYT-UBQG50 triển khai tháng hành động chống HIV/AIDS 2017
4.2/5 - (6 bình chọn)

Công văn 5606/BYT-UBQG50 triển khai Tháng hành động chống HIV/AIDS 2017

UỶ BAN QUỐC GIA
PC AIDS VÀ PC TN MT, MD
BỘ Y TẾ – CƠ QUAN TT PC AID
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 5606/BYT-UBQG50
V/v Triển khai Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017
Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2017

Kính gửi:        Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các bộ, ngành, đoàn thể và các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện kế hoạch hoạt động phòng, chống HIV/AIDS năm 2017 và hưởng ứng các mục tiêu 90-90-90 đến năm 2020 của Liên Hợp quốc (90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng vi rút và 90% người nhiễm HIV đã được điều trị bằng thuốc kháng vi rút kiểm soát được số lượng vi rút ở mức thấp), Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm phát động trong cả nước Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017 từ ngày 10/11 đến ngày 10/12/2017. Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017 với chủ đề “Xét nghiệm HIV sớm – Hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020” (Kế hoạch kèm theo).

Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy mại dâm đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các bộ, ngành, đoàn thể và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo tổ chức thực hiện và giám sát các hoạt động của Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, đơn vị.

Kết thúc Tháng Hành động, Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các bộ, ngành, đoàn thể và các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đánh giá, tổng kết và gửi báo cáo về Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Ngõ số 8, Phố Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội) trước ngày 20/12/2017 để Bộ Y tế tổng hợp báo cáo Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Trân trọng cảm ơn.

KT.CHỦ TỊCH ỦY BAN,PHÓ CHỦ TỊCH,BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ,NGUYỄN THỊ KIM TIẾN

Công văn 5606/BYT-UBQG50 triển khai tháng hành động chống HIV/AIDS 2017

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]

5606_BYT_UBQG50

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!