Công văn 4057/QLD-ĐK năm 2018 danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu

1077
Công văn 4057/QLD-ĐK năm 2018
Công văn 4057/QLD-ĐK năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4057/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký
Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
– Các Phó Cục trưởng (để b/c);
– TP. Nguyễn Huy Hùng (để b/c);
– Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐK (ht).
TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Thu Thủy

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
ính kèm công văn số 4057/QLD-ĐK ngày 09/03/2018 của Cục Quản lý Dược)

TT Tên thuốc
(1)
SĐK
(2)
Ngày hết hạn SĐK
(dd/mm/yy)
(3)
Tên NSX (4) Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối….) (5) Tiêu chuẩn dược chất (6) Tên NSX nguyên liệu (7) Địa chỉ NSX nguyên liệu (8) Nước sản xuất (9)
1 Heraprostol VD-29544-18 22/2/2023 Công ty TNHH Sinh Dược phẩm Hera Misoprostol HPMC 1% dispersion Inhouse (NSX) YONSUNG FINE CHEMICALS CO., LTD. 207, Sujeong-Ro, Jaugan-Myeon, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, 445-944, Hàn Quốc Hàn Quốc
2 Pidogrel VD-29545-18 22/2/2023 Công ty TNHH Sinh Dược phẩm Hera Clopidogrel besylate Inhouse (NSX) CADILA HEALTHCARE LIMITED 26 to 29 & 31, Dabhasa Umaraya Road, Vill: Dabhasa – 391440, Tal.: Padra, Dist.; Vadodara, State: Gujarat. Ấn Độ Ấn Độ
3 Platetica VD-29546-18 22/2/2023 Công ty TNHH Sinh Dược phẩm Hera Ticagrelor Inhouse (NSX) Teva API India Ltd. Nhà máy: Mahanpur; Địa chỉ: Plot Nos. Q1 to Q4 Industrial Area, Ghirongi Malanpur 477117, Distt: Bhind (Madhya Pradesh), Ấn Độ Ấn Độ
4 Telblock VD-29547-18 22/2/2023 Công ty TNHH Sinh Dược phẩm Hera Telmisartan USP38 Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd. Xunqiao, Linhai, Zhejiang 317024, Trung Quốc Trung Quốc
5 Uloxoric QLĐB-658-18 22/2/2020 Công ty TNHH Sinh Dược phẩm Hera Febuxostat Inhouse (NSX) Precise Chemipharma Pvt Ltd. Plot No-C-384, TTC Industrial Area. M l.D.C, Village Pawne, Navi Munth – 400 703, Ấn Độ Ấn Độ
6 Atorvastatin 10 mg VD-29200-18 22/02/2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 25 Atorvastatin calcium USP 34 Morepen Laboratories Limited Village Malkumajra (Morepen Village), Baddi, Nalagarh Road. Baddi, Himachal Pradesh, India, 173205 India
7 Decazone 12g/60mt VD-27762-17 44823 Công ty Cổ phần Dược phẩm Am Vi Piracetam EP8.0 Microsin S.R.L Strada Papahagi Pericle, Bucuresti 032364 Romania

 

Công văn 4057/QLD-ĐK năm 2018 danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

4057_QLD_DK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!