Công văn 2852/QLD-ĐK năm 2018 danh mục nguyên liệu phải thực hiện cấp giấy phép nhập khẩu

570
Công văn 2852/QLD-ĐK năm 2018
Công văn 2852/QLD-ĐK năm 2018
5/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 2852/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK
Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 111/18/TTr-DBT đề ngày 25/01/2018 của Công ty cổ phần dược phẩm Bến Tre về việc công bố nguyên liệu dược chất làm thuốc,

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục các nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên dăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện./.

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU

(Đính kèm công văn số 2852/QLD-ĐK ngày 08/02/2018 của Cục Quản lý Dược)

Tên thuốc

(1)

SĐK

(2)

Ngày hết
hạn SĐK
(dd/mm/vv)
(3)
Tên NSX
(4)
Dược chất (ghi
đầy đủ tên,
dạng nguyên
liệu, dạng muối

(5)

Tiêu
chuẩn
dược chất
(6)
Tên NSX nguyên
liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất
nguyên liệu
(8)
Nước sản
xuất

(9)

Newvent VD-26112-17 06/02/2022 Công ty cổ phần
dược phẩm Bến
Tre
Salbutamol

Sulfat

BP 2013 Orex Pharma
Pvt. Ltd
Pisal house. Stadium
Road, Nakwa
Compound, Nr Cidco
Bus Stop. Thane West
400601
India

Công văn 2852/QLD-ĐK năm 2018 danh mục nguyên liệu phải thực hiện cấp giấy phép nhập khẩu

 

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

2852_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!