Công văn 22248/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc phải cấp phép nhập khẩu của thuốc đã được cấp SĐK

738
Công văn 22248/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc phải cấp phép nhập khẩu của thuốc đã được cấp SĐK
Công văn 22248/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc phải cấp phép nhập khẩu của thuốc đã được cấp SĐK
5/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 22248/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số đề ngày 24/11/2017 của Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Vidipha về việc công bố nguyên liệu dược chất làm thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo đề các công ty sản xuất biết và thực hiện.

DANH MỤC:

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL của nguyên liệu
1 Salbutamol 4mg VD-16601-12 26/06/2018 Chi nhánh CTY CP DP TƯ VIDIPHA Bình Dương Salbutamol sulphate (Salbutamol Sulfate) BP2016

Công văn 22248/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc phải cấp phép nhập khẩu của thuốc đã được cấp SĐK

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

22248_QLD_ĐK_2017_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!