Công văn 22247/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc đã được cấp SĐK

726
Công văn 22247/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc đã được cấp SĐK
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 22247/QLD-ĐK

V/v đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 572/VDP đề ngày 06/12/2017 của Công ty CPDP Trung ương Vidipha về việc đính chính thông tin trong danh mục nguyên liệu làm phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giây đăng ký lưu hành thuôc tại Việt Nam phải kiêm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đối với 03 thuốc đã công bố kèm theo Công văn số 16042/QLD-ĐK ngày 10/10/2017 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn

Cục Quản lý Dược thông báo để công ty biết và thực hiện./.

DANH MỤC:

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiêu lưc của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL của nguyên liệu
1 Salbutamol 2mg VD-18772-13 01/04/2018 Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA Bình Dương Salbutamol Sulfate (Salbutamol Sulphate) BP2016
2 UracilSBK 250 QLĐB-524-15 17/12/2020 Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA Bình Dương Fluorouracil USP 34
3 Privagin VD-19966-13 08/11/2018 Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA Bình Dương Tramadol hydrochlorid EP 7.0*

Công văn 22247/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc đã được cấp SĐK

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

22247_QLD_ĐK_2017_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!