Công văn 20541/QLD-ĐK Đính chính nguyên liệu phải cấp phép

794
Công văn 20541/QLD-ĐK
5/5 - (2 bình chọn)

Công văn 20541/QLD-ĐK Đính chính danh mục nguyên liệu phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 20541/QLD-ĐK

V/v đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2017

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số số 268/2017/CV-SK đề ngày 23/10/2017 của Công ty CPDP Sao Kim về việc đính chính thông tin trong danh mục nguyên liệu làm phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đối với 01 thuốc đã công bố kèm theo Công văn số 16042/QLD-ĐK ngày 10/10/2017 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn

Cục Quản lý Dược thông báo để công ty biết và thực hiện./.

DANH MỤC

(Ban hành kèm theo công văn 20541/QLD-ĐK ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy ĐK lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc Tiêu chuẩn chất lượng nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1. Ciprofloxacin SK VD-26248-17 06/02/2022 Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim Ciprofloxacin hydroclorid USP35 China

Công văn 20541/QLD-ĐK Ciprofloxacin SK

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

20541_QLD_ĐK_2017_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!