Công văn 20298/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

1063
Công văn 20298/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu
Công văn 20298/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 20298/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

DANH MỤC:

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngàv hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL của nguyên liệu
1 AMERBIC VD-12094-10 19/07/2018 Công ty cổ phần Dược Đồng Nai Meloxicam BP2013
2 BUDOLFEN VD-7213-09 19/07/2018 Công ty cổ phần Dược Đồng Nai Paracetamol BP2013
3 BUDOLFEN VD-7213-09 19/07/2018 Công ty cổ phần Dược Đồng Nai Ibuprofen BP2012
4 BUSCODONA VD-6653-09 19/07/2018 Công ty cổ phần Dược Đồng Nai Hyoscin

Butylbromid

BP2010
5 CELECOXIB 200mg VD-14174-11 19/07/2018 Công ty cổ phần Dược Đồng Nai Celecoxib EP8
6 DETYLTATYL

500mg

VD-13719-1 1 19/07/2018 Công ty cô phần Dược Đồng Nai Mephenesin BPC 73

44 Hoạt huyết dưỡng não Vinacare 100 VD-20009-13 08/11/2018 Công ty CP Dược VTYT Hải Dương Cao Bạch quả (Ginkgo biloba extract) USP 32
45 Hoạt huvết dưỡng não Vinacare 200 VD-20010-13 08/11/2018 Công ty CP Dược VTYT Hải Dương Cao Bạch quả (Ginkgo biloba extract) USP 32
46 Hoạt huyết dưỡng não TP VD-20303-13 27/12/2018 Công ty CP Dược VTYT Hải Dương Cao Bạch quà (Ginkgo biloba extract) USP32
47 Hoạt huyết dưỡng não ATM VD-20628-14 12/06/2019 Công ty CP Dược VTYT Hải Dương Cao Bạch quả (Ginkgo biloba extract) USP32
48 Ginkosott VD-20915-14 12/06/2019 Công ty CP Dược VTYT Hải Dương Cao Bạch quả (Ginkgo biloba extract) USP 32
49 Ginkgo-80 VD-20914-14 12/06/2019 Công ty CP Dược VTYT Hải Dương Cao Bạch quả (Ginkgo biloba extract) USP 32

Công văn 20298/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

20298_QLD_ĐK_2017_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!