Công văn 19871/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu đợt 159

971
Công văn 19871/QLD-ĐK
Công văn 19871/QLD-ĐK
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 19871/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành đợt 159
Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục 05 nguyên liệu làm thuốc là dược chất, tá dược, bán thành phẩm để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục 05 nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
– Các Phó Cục trưởng (để b/c);
– TP. Nguyễn Huy Hùng (để b/c);
– Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
– Phòng Quản lý Kinh doanh dược (để p/h);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐK (Ng)
TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Đỗ Minh Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm công văn số 19871/QLD-ĐK ngày 28/11/2017 của Cục Quản lý Dược)

Tên thuốc
(1)
SĐK
(2)
Ngày hết hạn SĐK (dd/mm/yy)
(3)
Tên NSX
(4)
Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối…)
(5)
Tiêu chuẩn dược chất
(6)
Tên NSX nguyên liệu
(7)
Địa chỉ NSX sản xuất nguyên liệu
(8)
Nước sản xuất
(9)
Effpadol Kids 150 VD-27805-17 19/09/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Bắc Ninh Paracetamol USP 36 Malllinckrodt Inc, 8801 Capital Boulevard, Raleigh, NC 27.616 USA USA
Parabest Extra VD-28356-17 19/09/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Bắc Ninh Clorpheniramin maleat BP 2013 Supriya Lifescience Ltd. A-5/2, Lote Parshuram Industrial Area M.I.D.C., Tal.- Khed. Dist. Ratnagiri – 415 722. Maharastra, India. India
Parabest Extra VD-28356-17 19/09/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Bắc Ninh Dextromethorphan hydrobromid USP 38 Wockhadrt Limited Plot No. 138, GIDC Estate, Ankleshwar – 393002, Dist. Bharuch, Gujarat, India. India
Parabest Extra VD-28356-17 19/09/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Bắc Ninh Paracetamol USP 36 Malllinckrodt Inc, 8801 Capital Boulevard, Raleigh, NC 27.616 USA USA
Redomuc 30 VD-27806-17 19/09/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Bắc Ninh Ambroxol hydrochloride EP 8.0 Shangdong Luoxin Pharmaceutical Group Hengxin Pharmaceutical Co., Ltd. West Side of Yanbin Road, Economic Development Zone, Feixian, Linyi, Shandong, P.R. China China

 

Công văn 19871/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành đợt 159

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

19871_QLD_ĐK_2017_VNRAS 19871_QLD_ĐK_2017_VNRAS

[/sociallocker]

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!