Công văn 19747/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc không phải cấp phép nhập khẩu

902
Công văn 19747/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc không phải cấp phép nhập khẩu
Công văn 19747/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc không phải cấp phép nhập khẩu
5/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 19747/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ các công văn số 2334/QLD-ĐK, số 2335/QLD-ĐK ngày 01/3/2017; công văn số 8321/QLD-ĐK ngày 16/6/2017; các công văn số 13652/QLD-ĐK, công văn sổ 13648/QLD-ĐK, công văn số 13649/QLD-ĐK, công văn số 13647/QLD-ĐK, công văn số 13650/QLD-ĐK, công văn số 13651/QLD-ĐK, công văn số 13646/QLD-ĐK ngày 05/9/2017 của Cục Quản lý Dược về việc thay đồi bổ sung đối với thuốc sản xuất trong nước đã được cấp số đăng ký;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

DANH MỤC:

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL của nguyên liệu
1 Prednison 5 mg VD-21028-14 12/06/2019 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Prednisone (*) USP 38/39
2 Prednison 5 mg VD-21030-14 12/06/2019 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Prednisone (*) USP 38/39
3 Prednison Domesco 5 mg VD-22309-15 09/02/2020 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Prednisone (*) USP 38/39
4 Tritamin B VD-21031-14 12/06/2019 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Thiamine monohydrat (**) BP2015
5 Domenat VD-21020-14 12/06/2019 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO DL-Alpha (α) tocopheryl acetate (***) EP8.0
6 Doropycin 3 MIU VD-24988-16 15/07/2021 Công ty Cô phân Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Spiramycin (Spiramycin base) (****) EP8.0
7 Clindamycin 150 mg VD-25420-16 05/09/2021 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Clindamycin hyckochloride (*****) USP38
8 Dospasmin 40 mg VD-21463-14 12/08/2019 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Alverine citrate (******) EP7.0
9 Zinmax-Domesco 500mg VD-25433-16 05/09/2021 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Cefuroxime axetil (*******) USP37
10 Dourso VD-21025-14 12/06/2019 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Acid ursodeoxycholic EP8.0

Công văn 19747/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc không phải cấp phép nhập khẩu

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

19747_QLD_ĐK_2017_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!