Công văn 16549/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NL không yêu cầu GPNK đợt 162 và 162BS

1074
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 16549/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK đợt 162 và 162BS
Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đợt 162 và đợt 162 bổ sung được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
– Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐK (N.H),

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐỢT 162 VÀ ĐỢT 162 BỔ SUNG ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn số: 16549/QLD-ĐK ngày 24/8/2018 của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 Flazacort QLĐB-706-18 05/07/2021 Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam Deflazacort In-house Symbiotica Speciality Ingredients Sdn. Bhd. No. 518, Jalan Waja 4, Taman Industri Waja, 09000 Kulim, Kedah Malaysia
2 Soravir QLĐB-725-18 06/07/2021 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Sofosbuvir NSX Maruti Futuristic Pharma Pvt Ltd Plot number D-46, D-47, D-48, D-49, D-50 & C-62, KSSIDC, Industrial Estate, Doddabalapur, Bangalore – 561203, Karnataka India
3 APITOR 10 VD-30217-18 05/07/2023 Công ty CP Dược APIMED Rosuvastatin calci NSX Morepen Laboratories Limited Morepen Village, Nalagarh Road, Near Baddi, Distt. Solan. (H.P.) 173205 India
4 APITOR 20 VD-30218-18 05/07/2023 Công ty CP Dược APIMED Rosuvastatin calci NSX Morepen Laboratories Limited Morepen Village, Nalagarh Road, Near Baddi, Distt. Solan. (H.P.) 173205 India
5 NOOAPI 800 VD-30220-18 05/07/2023 Công ty CP Dược APIMED Piracetam EP 8.0 Jiangxi Yuehua Pharmaceutical Co., Ltd No.58, Changxi Road, Jingdezhen, Jiangxi China
6 PARA- API 250 VD-30221-18 05/07/2023 Công ty CP Dược APIMED Paracetamol USP 39 – Anqiu Lu’an Pharmaceutical Co. Ltd No. 35, Weixu North Road, Anqiu City, Shandong Province, 262100 China
7 PARA- API 500 VD-30222-18 05/07/2023 Công ty CP Dược APIMED Paracetamol USP 39 – Anqiu Lu’an Pharmaceutical Co. Ltd No. 35, Weixu North Road, Anqiu City, Shandong Province, 262100 China
8 PARA- API Extra VD-30223-18 05/07/2023 Công ty CP Dược APIMED Paracetamol USP 39 – Anqiu Lu’an Pharmaceutical Co. Ltd No. 35, Weixu North Road, Anqiu City, Shandong Province, 262100 China
9 PARA- API Extra VD-30223-18 05/07/2023 Công ty CP Dược APIMED Cafein BP 2016 Aarti Industries Limited K-17/18/19, M.I.D.C, Tarapur, Dist. Thane – 401506 Maharastra India
10 PARA- API Plus VD-30224-18 05/07/2023 Công ty CP Dược APIMED Paracetamol USP 39 – Anqiu Lu’an Pharmaceutical Co. Ltd No. 35, Weixu North Road, Anqiu City, Shandong Province, 262100 China
11 PARA- API Plus VD-30224-18 05/07/2023 Công ty CP Dược APIMED Ibuprofen BP 2016 IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited Village Fatehgarh Channa, Mansa Roard (Trident Complex) District – Bamala, 148101 State-Punjab India
12 Thepara VD-30225-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh Paracetamol USP 40 Hebei jiheng (group) pharmaceutical co., ltd 368 Jianshe street, Hengshui city, Hebei province 053000 China
13 Cinacetam VD-30240-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dirge Hà Tĩnh Piracetam EP 8 Jingdezhen Kaimenzi Medicinal Chemistry CO.,Ltd No 58, Changxi Road, Jingdezhen City China
14 Cinacetam VD-30240-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh Cinnarizine EP 7 Virupaksha Organics PVT.Ltd. Survey No. 10, Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal, Medak Dist.- 502319, Andhra Pradesh India
15 Clorpheniramin VD-30241-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh Chlorpheniramine maleate BP 2015 Supriya Lifescience LTD 207/208, Udyog Bhavan, Sonawala Road, Goregaon East, Sonawala Road, Mumbai, Maharashtra 400063 India
16 Diclofenac VD-30242-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh Diclofenac sodium USP 38 Henan Dongtai Pharm Co., Ltd East Changhong Road, Tangyin, Henan China
17 Labestdol VD-30243-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh Paracetamol BP 2014 Hebei jiheng (group) pharmaceutical co. ltd 368 jianshe street, hengshui city, hebei 053000 China
18 Labestdol VD-30244-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh Paracetamol BP 2014 Hebei jiheng (group) pharmaceutical co. ltd 368 jianshe street, hengshui city, hebei 053000 China
19 Mycorozan VD-30245-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh Ketoconazole USP 38 Sharon Bio- Medicine LTD Plot No. 163. Smt Janakidevi Public School Rd., SVP Nagar, Andheri (West), Mumbai-400 053 India
20 Relahema VD-30246-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh Ferrous Gluconate USP 38 ShanPar Industries Pvt. Ltd. 303/5, G.I.D.C Estate, Makarpura Road, P.O.Box No.777, Vadodara-390 010, Gujarat India
21 Relahema VD-30246-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh Copper Gluconate USP 38 ShanPar Industries Pvt. Ltd. 303/5, G.I.D.C Estate, Makarpura Road, P.O.Box No.777, Vadodara-390 010, Gujarat India
22 Relahema VD-30246-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh Manganese Gluconate USP 38 ShanPar Industries Pvt, Ltd. 303/5, G.I.D.C Estate, Makarpura Road, P.O.Box No.777, Vadodara-390 010, Gujarat India
23 Vitamin C VD-30247-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh Acid ascorbic USP 38 Shandong Luwei Pharmaceutical Co., Ltd. Shuangfeng Industrial Park Zichuan District Zibo Shandong 255000 China
24 Ediva E VD-30248-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược Hậu Giang Vitamin E (dl – alpha – tocopheryl acetate) USP 37 BASF SE. Carl-Bosch -Str.38, 67056 Ludwigshafen Germany
25 Stoccel P VD-30249-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược Hâu Giang Aluminium phosphate gel 20% EP 8 Alupharm. 8 Rue Jacques de Vaucanson, ZAC de Mercières, 60471 Compiegne Cedex France
26 Triradi VD-30357-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương Betamethason dipropionat USP 37 Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd. No. 1 Xianyao Road, Xianju, Zhejiang China
27 Triradi VD-30357-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương Clotrimazol USP 36 Changzhou Yabang Pharmaceutical Co., Ltd. Liangchang East Road 6# Jintan, Changzhou, Jiangsu China
28 Triradi VD-30357-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương Gentamicin sulfat EP 8.0 Yantai Justaware Pharmaceutical Co., Ltd. No.1 Yanfu Road, Zhifu District, yantai, Shangdong Province China
29 Atovze 10/10 VD-30484-18 05/07/2023 Công ty CPDP SaVi Atorvastatin calcium trihydrate NSX MOREPEN LABORATORIES LIMITED Morepen Village, Nalagarh Road, Near Baddi, Distt. Solan, (H.P.) 173 205 India
30 Atovze 10/10 VD-30484-18 05/07/2023 Công ty CPDP SaVi Ezetimibe NSX HETERO LABS LIMITED (UNIT-I) Survey No. 10, I.D.A., Gaddapotharam, Jinnaram Mandai, Medak District Andhra Pradesh India
31 Atovze 20/10 VD-30485-18 05/07/2023 Công ty CPDP SaVi Atorvastatin calcium trihydrate NSX MOREPEN LABORATORIES LIMITED Morepen Village, Nalagarh Road, Near Baddi, Distt. Solan, (H.P.) 173 205 India
32 Atovze 20/10 VD-30485-18 05/07/2023 Công ty CPDP SaVi Ezetimibe NSX HETERO LABS LIMITED (UNIT-I) Survey No.10, I.D.A., Gaddapotharam, Jinnaram Mandal, Medak District Andhra Pradesh India
33 Atovze 80/10 VD-30486-18 05/07/2023 Công ty CPDP SaVi Atorvastatin calcium trihydrate NSX MOREPEN LABORATORIES LIMITED Morepen Village, Nalagarh Road, Near Baddi, Distt. Solan, (H.P.) 173 205 India
34 Atovze 80/10 VD-30486-18 05/07/2023 Công ty CPDP SaVi Ezetimibe NSX HETERO LABS LIMITED (UNIT-I) Survey No. 10, I.D.A., Gaddapotharam, Jinnaram Mandai, Medak District Andhra Pradesh India
35 BACFENZ 20 VD-30488-18 05/07/2023 Công ty CPDP SaVi Baclofen USP 38 SNA HEALTHCARE PVT. LTD Plot No.N-213/3, Tarapur MIDC, Boisar, 401506, Dist-Thane, Maharashtra India
36 CLOZOTEL 10 VD-30489-18 05/07/2023 Công ty CPDP SaVi Rosuvastatin calcium NSX OPTIMUS DRUGS (P) LIMITED Survey No. 239 & 240, Dothigudem (V), Pochampally (M), Nalgonda (Dist.) – 508 284 India.
37 INBACID 10 VD-30490-18 05/07/2023 Công ty CPDP SaVi Atorvastatin calcium trihydrate NSX MOREPEN LABORATORIES LIMITED Morepen Village, Nalagarh Road, Near Baddi, Distt. Solan, (H.P) 173 205 India.
38 INSUACT 20 VD-30491-18 05/07/2023 Công ty CPDP SaVi Atorvastatin calcium trihydrate EP 8.0 MOREPEN LABORATORIES LIMITED Morepen Village, Nalagarh Road, Near Baddi, Distt. Solan, (H.P) 173 205 India
39 Prevasel 40 VD-30492-18 05/07/2023 Công ty CPDP SaVi Pravastatin sodium USP 38 + NSX TEVA PHARMACEUTICAL WORKS PRIVATE LIMITED COMPANY 13 Pallagi St., Debrecen, H- 4042 Hungary.
40 SAMASOL VD-30493-18 05/07/2023 Công ty CPDP SaVi Nabumetone USP 39 IPCA LABORATORIES LIMITED P.O. Sejavta 457 002. India. Dist. Ratlam (M.P.) India
41 SAVI 3B VD-30494-18 05/07/2023 Công ty CPDP SaVi Thiamine mononitrate NSX DSM Nutritional Products GmbH Postfach 1145, D-79 629 Grenzach-Wyhlen Germany
42 SAVI 3B VD-30494-18 05/07/2023 Công ty CP DP SaVi Pyridoxine hydrochloride NSX DSM Nutritional Products GmbH Postfach 1145, D-79 629 Grenzach- Wyhlen Germany
43 SAVI 3B VD-30494-18 05/07/2023 Công ty CPDP SaVi Cyanocobalamin (Vitamin B12 0,1% SD) NSX BASF A/S Quality Assurance Malmparken 5, 2750 Ballerup Denmark
44 SaVi Donepezil 10 VD-30495-18 05/07/2023 Công ty CPDP SaVi Donepezil hydrochloride monohydrate USP 38 Dr. Reddy’s Plot No. 9/A, Phase-Ill, I.D.A., Jeedimetla, Hyderabad-500 055, Telangana India.
45 SaVi Mephenesin 500 VD-30497-18 05/07/2023 Công ty CPDP SaVi Mephenesin NSX Unilab Chemicals and Pharmaceuticals Pvt. Ltd. D-5, M.I.D.C., Phase-II, Sagaon, Dombivli (E) – 421204 India.
46 SaVi Quetiapine 100 VD-30498-18 05/07/2023 Công ty CPDP SaVi Quetiapine fumarate NSX Nifty Labs PVT. LTD. Plot No. 50-A, B, G&H, 64 A, B, C & D, 65-A, B, C & D, 66-A&B, 67-A&B IDA Kondapally, Ibrahimpatnam, Krishna Dist. A.P.Pin: 521 228 India.
47 SaVi Ranitidine 300 VD-30499-18 05/07/2023 Công ty CPDP SaVi Ranitidine hydrochloride USP 38 ORCHEV PHARMA PVT. LTD Shapar Industrial Area, Rajkot-Gondal Highway, Veraval, Dist. Rajkot India
48 SaViKeto ODT VD-30500-18 05/07/2023 Công ty CPDP SaVi Ketorolac tromethamine USP 38 VASUDHA PHARMA CHEM LIMITED Unit-I, Plot No. 39, A&B, Phase-I, IDA, Jeedimetla, Hyderabad-500 055, Telangana State India.
49 SAVPROCAL D VD-30502-18 05/07/2023 Công ty CPDP SaVi Calcium carbonate EP 8.0 AMERICAN PHARMACEUTICAL & HEALTH PRODUCTS, INC. 4025 Griffin Trail Way, Cumming, GA 30041 USA.
50 SAVPROCAL D VD-30502-18 05/07/2023 Công ty CPDP SaVi Dry vitamin D3 100 GFP NSX BASF A/S Malmparken 5, 2750 Ballerup Denmark.
51 Ventizam 75 VD-30503-18 05/07/2023 Công ty CPDP SaVi Venlafaxine hydrochloride EP 8.0 AARTI Industries Ltd. Plot No. E-50, MIDC. Tarapur, Boisar, Tal – Palghar, Dist. Thane, Pin – 401 506, Maharashtra India.
52 ZAMKO 25 VD-30504-18 05/07/2023 Công ty CPDP SaVi Baclofen USP 38 SNA HEALTHCARE PVT. LTD. Plot No.N-213/3, Tarapur MIDC, Boisar, 401506, Dist-Thane, Maharashtra India.
53 Impory G VD-30645-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương Piracetam EP 8 Jingdezhen Kaimenzi Medicinal Chemistry Co., Ltd No 58, Changxi Road, Jingdezhen City China
54 Redtadin VD-30647-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương Loratadin USP 35 Vasudha Pharma Chem Limited 78/A, Vengalrao Nagar, Hyderabad-38, Andira Pradesh. India
55 Stavimin VD-30648-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương Vitamin B1 (Thiamin mononitrat) USP 37 Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd Le‘anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300 China
56 Stavimin VD-30648-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương Vitamin B6 (Pyridoxin HCl) USP 38 Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd Le‘anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300 China
57 Stavimin VD-30648-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương Vitamin B12 (Cyanocobalamin) USP 38 Ningxia Kingvit Pharmaceutical Co., Ltd Wangyuan Economic Zone, Yongning County, Yinchuan Ningxia China
58 Walbratex VD-30649-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương Tobramycin sulfat USP 38 Chongqing Daxin Pharmaceutical Co.,Ltd Số 22, Đường Chuangzao, quận Beibei, thành phố Chongqing China
59 Cinnarizin VD-30656-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa Cinnarizin DĐVN IV Ray chemicals PVT.ltd No.41, KHB Industrial Area, Yelahanka, Bangalore India
60 Glimethepharm VD-30657-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa Glimepirid EP 8.0 Chongqing Succeway Pharmaceutical Co., Ltd Jing Long Industrial Park, Chongqing 402560 China
61 Muconersi VD-30658-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa Acetylcystein DĐVN IV Wuhan University hoyo co., ltd No. 399, Luoyu Road, Wuchang, Wuhan, Hubei China
62 Ozaloc VD-30659-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa Omeprazol pellet 8,5% NSX Metrochem API Private Limited Unit II, Plot No.D-69/A (Part) &D-69, Phase -I, IDA Jeedimetla, Hyderabad – 500 055, Telangana state India
63 Thepacodein capsules VD-30660-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa Paracetamol DĐVN IV Hebei jiheng (Group) pharmacy co., ltd 368 jianshe street, hengshui city, hebei 053000 China
64 Thepacol 80 VD-30661-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa Paracetamol BP 2014 Anqiu lu’an Pharmaceutical co. ltd No.35 Weixu North Road, Anqiu, Shandong China
65 Theprilda VD-30662-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa Perindopril erbumin BP 2013 Jintan Maosheng fine chemical plant Taoxi Industrial Park, Jintian, Jiangsu Province China
66 Theprilda VD-30662-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa Indapamid BP 2013 Suzhou Lixin Pharmaceutical Co.,ltd No.21, Tangxi Road, Suzhou New District, 215151 China
67 CEVITRUTIN VD-30673-18 05/07/2023 Cty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar Rutin EP 8.0 Ami Lifesciences Pvt. Ltd Block No.82/B, ECP Road, At & PO: Karakhadi -391 450, Tal: Padra, Dis: Baroda, Gujarat India
68 CEVITRUTIN VD-30673-18 05/07/2023 Cty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar Acid ascorbic (vitamin C) BP 2013 Aland (Jiangsu) Nutraceutical Co., ltd Jiangshan Road, Jingjiang, Jiangsu (214500) China
69 CLOCATEN VD-30674-18 05/07/2023 Cty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar Gentamicine sulphate BP 2013 Yantai Justaware Pharmaceutical Co., Ltd No.1 Yanfu Road, Zhifu District, Yantai China
70 COTIXIL VD-30676-18 05/07/2023 Cty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar Tenoxicam EP 8.0 Nantong Jinghua Pharmaceutical Co., ltd 2-02, Crossroad Between 3 Haibin Road and 2 Tonghai Road, Yanhai Economic Development Zone, Rudong China
71 ENFUROL VD-30677-18 05/07/2023 Cty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar Nifuroxazide EP 8.0 Nanjing Pharma Chemical Plant Village Shiyue, Xixia, Nanjing, Jiangsu China
73 GRISEOFULVIN 500mg VD-30678-18 05/07/2023 Cty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar Griseofulvin BP 2013 Chifeng Pharmaceutical Co., ltd 84 YiDong Street, Hongshan District, Chifeng, Inner Mongolia 024001 China
74 LIPISIM 10 VD-30679-18 05/07/2023 Cty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar Simvastatin USP 37 Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co., ltd 56 Binhai Road, Jiaojiang District, Taizhou City, Zhejiang Province China
75 MEFLAVON VD-30680-18 05/07/2023 Cty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar Rutin EP 8.0 Ami Lifesciences Pvt. Ltd Block No.82/B, ECP Road, At & PO: Karakhadi -391 450, Tal: Padra, Dist: Baroda, Gujarat India
76 MEKOCEFACLOR VD-30681-18 05/07/2023 Cty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar Cefaclor monohydrate USP 38 + NSX Lupin Limited United-1, 198-202 New Industrial Area No.2, Mandideep-462046, District: Raisen (MP) India
77 MEKOMUCOSOL VD-30682-18 05/07/2023 Cty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar Acetylcysteine USP 38 Fabbrica Italiana Sintetici S.P.A Via Dovaro, snc 36045, Lonigo Italy
78 PARACETAMOL 500mg VD-30684-18 05/07/2023 Cty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar Paracetamol BP 2013 Anqiu Lu’an Pharmaceutical Co., Ltd No. 35 Weixu North Road, Anqiu City, Shandong Province China
79 PONCITYL 500 VD-30685-18 05/07/2023 Cty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar Acid mefenamic BP 2013 Baoji Tianxin Pharmaceutical Co., ltd Caijiapo Economic & Technical Development Zone, Qishan County, Shaanxi Province China
80 SORBITOL 3,3% VD-30686-18 05/07/2023 Cty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar Sorbitol EP 8.0 Roquette Freres S.A 1, Rue De La Haute Loge, 62136 Lestrem France
81 SUMAKIN 625 VD-30687-18 05/07/2023 Cty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar Amoxicillin trihydrate (compacted) BP 2017 Sinopharm Weiqida Pharmaceutical Co., ltd Economic & technological development zone, second medical zone, Datong, Shanxi, 037010 China
82 SUMAKIN 625 VD-30687-18 05/07/2023 Cty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar Sulbactam pivoxil TCNSX Research Pharmaceutical Co., Ltd Floor 21-C, Qian Jiang Building, #971 Dong Fang Road, Pudong, Shanghai – 200122 China
83 TERPIN MÊKÔNG VD-30688-18 05/07/2023 Cty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar Dextromethorphan hydrobromide DĐVN IV Wockhardt Limited Plot No. 138, GIDC Estate, Ankleshwar – 393 002 Dist. Bharuch, Gujarat India
84 TERPIN MÊKÔNG VD-30688-18 05/07/2023 Cty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar Sodium benzoate DĐVN IV Emerald Performance Materials – Kalama chemical, LLC 1296 third street N.W. Kalama, Washington, USA, 98625 USA
85 VITAMIN B1 250mg VD-30690-18 05/07/2023 Cty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar Thiamine nitrate (vitamin B1) BP 2013 Huazhong Pharmaceutical Co., Ltd No. 71 West Chunyuan Road, Xiangyang, Hubei China
86 VITAMIN B1 – B6-B12 VD-30691-18 05/07/2023 Cty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar Thiamine nitrate (vitamin B1) BP 2014 Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd Le’ anjiang Industrial Zone, Leping, Jiang, 333300 China
87 VITAMIN B1 – B6-B12 VD-30691-18 05/07/2023 Cty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6) BP 2014 Huazhong Pharmaceutical Co., Ltd No. 71 West Chunyuan Road, Xiangyang, Hubei China
88 VITAMIN B1 – B6-B12 VD-30691-18 05/07/2023 Cty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar Cyanocobalamin (vitamin B12) EP 8.0 Sanofi Chimie BP 80125-76410 Saint- Aubin-les-Albeuf France
89 VITAMIN C MKP 1000mg VD-30692-18 05/07/2023 Cty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar Acid ascorbic (vitamin C) BP 2015 DSM Jiangshan Pharmaceutical (Jiangsu) Co., Ltd. No 61 Jiangshan Road, Jingjiang, Jiangsu (214500) China
90 VITAMIN C MKP 500 VD-30693-18 05/07/2023 Cty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar Acid ascorbic (vitamin C) BP 2015 Shangdong Luwei Pharmaceutical Co., ltd Shuangfeng Industrial Park, Zichuan District, Zibo City, Shandong China
91 VITAMIN PP 500mg VD-30694-18 05/07/2023 Cty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar Nicotinamide BP 2013 Vista Organic (P) Ltd. Plot No.6, New Industrial Area-II Mandideep- 462046, Distt. – Raisen (M.P.) India
92 Esoxium Caps. 40 VD-30705-18 05/07/2023 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Esomeprazole Pellets 22.0% w/w NSX Murli Krishna Pharma Pvt. Ltd. D-98, Ranjangaon MIDC, Ranjangaon, Taluka – Shirur; Dist – Pune Maharastra India
93 Esoxium Tablets 40 VD-30706-18 05/07/2023 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Esomeprazole Pellets 22.0% w/w NSX Murli Krishna Pharma Pvt. Ltd. D-98, Ranjangaon MIDC, Ranjangaon, Taluka – Shirur; Dist – Pune Maharastra India
94 Movabis 4mg VD-30707-18 05/07/2023 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Montelnkast sodium USP 38 Laurus Labs Private Limited Plot No. 21, Jawaharlal Nehru Pharma City, Parawada, Visakhapatnam-531021 India
95 Pidocar VD-30708-18 05/07/2023 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Clopidogrel bisulfate USP 36 Nobilus Ent 01 821 Warsaw ul. Swarzewska 45 Poland
96 Pymetphage_850 VD-30709-18 05/07/2023 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Metformin hydrochloride EP 7.0 Weifa AS – Fikkjebakke Kragero Naeringspark, Fikkjebakke, 3766 Sannidal Norway
97 Pymetphage-5 00 VD-30710-18 05/07/2023 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Metformin hydrochloride EP 7.0 Weifa AS – Fikkjebakke Kragero Naeringspark, Fikkjebakke, 3766 Sannidal Norway
98 Vemarol 100mg VD-30711-18 05/07/2023 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Ethambutol hydrochloride EP 8.0 Cadila Pharmaceuticals Limited 294, G.I.D.C., Estate, Ankleshwar – 393 002, Gujarat India
99 Vemarol 400mg VD-30712-18 05/07/2023 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Ethambutol hydrochloride EP 8.0 Cadila Pharmaceuticals Limited 294, G.I.D.C., Estate, Ankleshwar – 393 002, Gujarat India
100 Vitasmooth VD-30713-18 05/07/2023 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Calcium carbonate EP 7.0 Dr. Paul Lohmann GmbH KG Hauptstrasse 2 | 31860 Emmerthal Germany
101 Vitasmooth VD-30713-18 05/07/2023 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Cholecalciferol (Dry Vitamin D3 100 CWS) EP 7.0 DSM Nutritional Products Ltd. Global Quality Management QM P.O.Box 2676, CH-4002 Basel Switzerland
102 Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 20% (CSNQ: B.Braun Melsungen AG; địa chỉ: Carl- Braun-Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany) VD-30796-18 05/07/2023 Công ty TNHH B.Braun Việt Nam Glucose monohydrate EP 8 Cargill S.L.U C/Marie Curie, 6, 08760 Martorell (Barcelona) Spain
103 Dịch truyền tĩnh mạch Ringer Lactat (CSNQ: B. Braun Melsungen AG; địa chỉ: Carl- Braun-Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany) VD-30797-18 05/07/2023 Công ty TNHH B.Braun Việt Nam Sodium Chloride EP 6 Dominion Salt Limited 89 Totara street, Mount Maunganui, New Zealand. PO Box 4249, Mount Maunganui South 3149, New Zealand New Zealand
104 Dịch truyền tĩnh mạch Ringer Lactat (CSNQ: B.Braun Melsungen AG; địa chỉ: Carl- Braun-Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany) VD-30797-18 05/07/2023 Công ty TNHH B.Braun Việt Nam Potassium Chloride EP 6 K+S KaLi GmbH Office: Bertha-von- Suttner-Strasse 7, 34131 Kassel, Germany Manufacture: Plant Werra, Site Wintershall In der Aue, 36266 Heringen, Werra Germany
105 Dịch truyền tĩnh mạch Ringer Lactat (CSNQ: B. Braun Melsungen AG; địa chỉ: Carl- Braun-Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany) VD-30797-18 05/07/2023 Công ty TNHH B.Braun Việt Nam Sodium Lactate USP 32 Purac Biochem B.V. Arkelsedijk 46, Building De Verbinding, NL-4206 AC Gorinchem The Netherlands
106 Dịch truyền tĩnh mạch Ringer Lactat (CSNQ: B.Braun Melsungen AG; địa chỉ: Carl-Braun-Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany) VD-30797-18 05/07/2023 Công ty TNHH B.Braun Việt Nam Calcium chloride Dihydrate EP 6 Macco Organiques, s.r.o Zahradni 46c, 792 01 Bruntal Czech Republic
107 Kem bôi da Kélog VD-30826-18 05/07/2023 Công ty TNHH dược phẩm Việt Phúc Ketoconazole USP 35 Aarti Drugs limited Plot No. E-21/22, MIDC, Tarapur, Boisar-401506, Dist – Thane Maharashtra India
108 Cetirizine STADA 10 mg VD-30834-18 05/07/2023 Chi nhánh Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam Cetirizine dihydrochloride EP 8.0 Glochem Industries Limited Survey Nos. 174 to 176, I.D.A. Bollaram, Medak District-502 325 TELANGANA STATE India
109 Simvastatin STADA 20 mg VD-30836-18 05/07/2023 Chi nhánh Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam Simvastatin USP 37 TEVA pharmaceutical Works Private Limited Pallagi út 13, Debrecen H- 4042 Hungary
110 Partamol extra VD-30837-18 05/07/2023 Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam Paracetamol EP 8.0 Mallinckrodt Inc. Raleigh Plant 8801 Capital Boulevard Raleigh, North Carolina C 27616 USA
111 Pariamol extra VD-30837-18 05/07/2023 Công ty TNHH LD Stada-Viet Nam Ibuprofen EP 8.0 Hubei Granules- Biocause Pharmaceutical Co., Ltd. 122 Yangwan Road, Jingmen City, Hubei Province 448000 China
112 Spirastad 3 M.I.U VD-30838-18 05/07/2023 Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam Spiramycin EP 8.0 Topfond Pharmaceutical Co., Ltd. No.2 Guangming Road, Zhumadian, Henan 463003 China
113 APIBREX 100 VD-30910-18 06/07/2023 Công ty CP Dược APIMED Celecoxib USP 38 Aarti Drugs Limited Plot No, W- 60 (B), 61(B), 62 (B), 71 (B), 72 (B), 73 (B) M.i.d.c. Tarupur Tal, Palghar Dist. Thane-401506 (MH) India
114 APIBREX 200 VD-30911-18 06/07/2023 Công ty CP Dược APIMED Celecoxib USP 38 Aarti Drugs Limited Plot No, W-60 (B), 61(B), 62 (B), 71(B), 72 (B), 73 (B) M.i.d.c. Tarupur Tal, Palghar Dist. Thane-401506 (MH) India
115 APITEC 20-H VD-30912-18 06/07/2023 Công ty CP Dược APIMED Enalapril maleat USP 38 Zhejiang Huahai Pharamaceutical Co.Ltd Xunqiao, linhai Zhejiang 317024, China China
116 APITEC 20-H VD-30912-18 06/07/2023 Công ty CP Dược APIMED Hydroclorothiazid USP 37 Suzhou Lixin Pharmaceutical Co., Ltd No.21, Tangxi Road, Suzhou New District, 215151 China
117 APIVAL Plus 160/25 VD-30913-18 06/07/2023 Công ty CP Dược APIMED Hydroclorothiazid USP 37 Suzhou Lixin Pharmaceutical Co., Ltd No.21, Tangxi Road, Suzhou New District, 215151 China
118 SUCRAPI VD-30914-18 06/07/2023 Công ty CP Dược APIMED Sucralfat USP 39 Northeast Pharmaceutical Group Co., LTD. No. 29 Shenxiliu Dong Road, Economic Technological Development District, Shenyang China

Công văn 16549/QLD-ĐK năm 2018 về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK đợt 162 và 162BS.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

16549_QLD_DK_2018_VNRAS

16549_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!