Công văn 16359/QLD-ĐK nguyên liệu không yêu cầu GPNK

792
Công văn 16359/QLD-ĐK nguyên liệu không yêu cầu GPNK
Công văn 16359/QLD-ĐK nguyên liệu không yêu cầu GPNK
5/5 - (3 bình chọn)

Công văn 16359/QLD-ĐK nguyên liệu không yêu cầu GPNK

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 16359/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc dược nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc
trong nước đã được cấp SĐK 
Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2017

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuôc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khấu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

TUQ. CỤC TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC, ĐỖ MINH HÙNG

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc Tiêu chuẩn chấtlượng của

nguyên

liệu

Tên cơ sơ sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cty sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 A.T Arginin 800 VD-24128-16 23/3/2021 Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên Arginine

hydrochloride

USP34 Shine Star (Hubei) Biological Enginneering Co” ltd No.666 Chanting Avenue, Douhudi Town, GongAn, Jingzhou, Hubei, P.R China. China
2 AT Calci plus VD-24130-16 23/3/2021 Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên Calcium

glucoheptonate

 

EP 7.0

 

Global Calcium Pvt., Ltd. Post Box No.3411, No. 1,100 feet Road , Koramangala 5th Block, Koramangala, Bengaluru, Karnataka 560095 India

Công văn 16359/QLD-ĐK nguyên liệu không yêu cầu GPNK

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]

16102017_16359_QLD_ĐK

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!