Công văn 12941/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

1242
Công văn 12941/QLD-ĐK
Công văn 12941/QLD-ĐK
5/5 - (3 bình chọn)

Công văn 12941/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 12941/QLD-ĐK
V/v đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.
Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ công văn số 249/17/US-CV đề ngày 11/8/2017 của Công ty TNHH US Pharma USA, Công văn số 01-QA đề ngày 04/8/2017, Công văn số 02-QA đề ngày 08/8/2017 và Công văn số 03-QA đề ngày 10/8/2017 của Công ty cổ phần sinh học dược phẩm Ba Đình về việc đính chính danh mục công bố nguyên liệu;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của các thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký lưu hành theo danh mục đính kèm.

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đối với 10 thuốc đã công bố kèm theo Công văn số 24354/QLD-ĐK ngày 12/12/2016, công văn số 21380/QLD-ĐK ngay 28/10/2016, công văn số 5201/QLD-ĐK ngày 20/4/2017 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn

Cục Quản lý Dược thông báo để công ty biết và thực hiện./.

Tên thuốc

(1)

SĐK

(2)

Ngày hết hạn  SĐK

(dd/mm/vy)

(3)

Tên NSX (4) Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối…)

(5)

Tiêu

chuẩn

dược

chất

(6)

Tên NSX nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất nguyên

liêu

(8)

Nưóc

sản

xuất

(9)

USPNovir QLĐB-559-16 05/09/2018 Công ty TNHH US Pharma USA Tenofovir disoproxil fumarat IP

2013

Leping Safely Pharmaceutical Co., Ltd. Tashan Chemical Zone, leping City, Jiangxing Province 333300 China
Fivedays VD-21966-14 08/12/2019 Công ty CP SHDP Ba Đình Mifepriston CP

2010

Zhejiang Xianju Junye

Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 1 Junye road, Xianju, Zhejiang China
Turifast QLĐB-464-14 08/12/2019 Công ty CP SHDP Ba Đình Allylestrenol NSX Beijing Zizhu pharmaceutical Co., Ltd. N0.44,Hong Lian Nan Cun, Haidian District, Beijing China
Emidexa 4 VD-19129-13 19/06/2018 Công ty CP SHDP Ba Đình Methylprednisolon DĐVN

IV

Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd. No.l Xianyao Road, Xianju, Zhejiang China
Emidexa 16 VD-19602-13 10/09/2018 Công ty CP SHDP Ba Đình MetlìVlprednisolon DĐVN

IV

Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd. No.l Xianvao Road, Xianịu, Zhejiang, China
Ciel EC 25 VD-18066-12 20/12/2017 Công ty CP SHDP Ba Đình Mifepriston CP

2005

Zhejiang Xianju Junye

Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 1 Junye road, Xianju, Zhejiang China
Misoprostol VD-20509-14 04/03/2018 Công ty CP SHDP Ba Đình Misoprostol BP

2007

Yancheng Xinyi Pharm & Chem Co., Ltd. Yanhai Chemical Area, Binhai, Jiangsu China
Clomifene VD-18482-13 18/01/2018 Công ty CP SHDP Ba Đình Clomifene citrate JPXV

2006

Sun ray

Pharmaceutical Co., Ltd.

Rm 2-3-305, 1750#, Binhe road, New District Suzhou Jiangsu China
Misoprostol

Ciel

VD-20510-14 04/03/2018 Công ty CP SHDP Ba Đình Misoprostol BP

2007

Yancheng Xinyi Pharm & Chem Co., Ltd. Yanhai Chemical Area, Binhai, Jiangsu China
Mifepriston 10

mg

VD- 18818 – 13 01/04/2018 Công ty CP SHDP Ba Đình Mifepriston CP

2010

Zhejiang Xianịu Junye

Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 1 Junye road, Xianju, Zhejiang China

Công văn 12941/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

12941_QLD_ĐK_VNRAS

[/sociallocker]

Copy vui lòng ghi nguồn vnras.com

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!