Công văn 11869/QLD-KD tăng cường nguồn cung ứng các loại vắc xin

819
Công văn 11869/QLD-KD tăng cường nguồn cung ứng các loại vắc xin
Công văn 11869/QLD-KD tăng cường nguồn cung ứng các loại vắc xin
Đánh giá
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số 11869/ QLD-KD

V/v tăng cường nguồn cung ứng của các loại vắc xin

 

Hà Nội, ngày 26tháng 6 năm 2018

 

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất, nhập khẩu vắc xin (Sau đây gọi tat là “đơn vị ”)

Hiện nay, chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia của Việt Nam (TCMR) đang sử dụng vắc xin phòng các bệnh: lao, viêm gan B, ho gà, bạch hầu, uốn ván, bại liệt, bệnh do Haemophilus influenzae týp b gây ra, sởi, viêm não Nhật Bản, rubella, tả và thương hàn. vắc xin sử dụng trong TCMR bao gồm cả vắc xin sản xuất trong nước và vắc xin nhập khẩu, cả vắc xin đa giá và đơn giá.

Việc sản xuất, nhập khẩu và cung ứng vắc xin cho chương trình TCMR về cơ bản đã đáp ứng đủ và kịp thời. Tuy nhiên, vẫn còn có những thời điếm việc cung ứng còn “lệch pha” với nhu cầu sử dụng, do nguồn cung chưa thực dôi dào, do những sự cố bất khả kháng từ các nhà sản xuất vắc xin trên thê giới, hoặc ngược lại do nhu cầu tăng cao bất thường so với nguồn cung.

Trong thời gian tới, do sự thay đối nguồn kinh phí phân bố cho chương trình TCMR hoặc nhũng biến động khách quan về nhu cầu sử dụng trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh, Bộ Y tế sẽ phải lựa chọn những phương án khác nhau để mua sắm vắc xin đảm bảo phù họp và đáp ứng yêu cầu của thực tế.

Vì vậy, đế tăng cưòng và chủ động nguồn cung, đảm bảo cung úng đủ các loại vắc xin cho TCMR cũng như tiêm chủng dịch vụ của nhân dân, Cục Quản lý Dược đề nuhị các đơn vị nghiên cứu danh mục các vắc xin sử dụng trong TCMR và tìm các biện pháp thích hợp đế đăng ký luu hành các vắc xin, cụ thế:

Các cở sở sản xuất cần phát huy nội lực, tăng cường hợp tác, nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin từ các cơ sở sản xuất vắc xin nước ngoài để nâng cao năng lực sản xuất cũng như chất lượng của vắc xin sản xuất trong nước.

Các cơ sở nhập khẩu chủ động tìm kiếm, liên hệ, đàm phán với các nhà sản xuất nước ngoài để có thể tăng thêm số lượng nhập khẩu các loại vắc xin, đáp ứng nhu cầu tiêm chủng.

Các cơ sở đăng ký hoàn thiện hồ sơ đăng ký lưu hành đối với các loại vắc xin mới cũng như thường xuyên cập nhật thông tin của các vắc xin đã được cấp giấy đăng ký lưu hành để hoàn thiện hồ sơ đăng ký lại, thay đổi, bổ sung.

Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần hướng dẫn, giải đáp cụ thể nội dung gì về đăng ký lưu hành, nhập khẩu vắc xin, đề nghị các Đơn vị liên hệ với Cục Quản lý Dược đế được hướng dẫn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện ./.

 

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

ĐỖ VĂN ĐÔNG

 

TẢI VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 11869_QLD_KD_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!