Công văn 11689/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp SĐK (Đợt 158).

2559
Công văn 11689/QLD-ĐK
5/5 - (5 bình chọn)

Công văn 11689/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp SĐK (Đợt 158).

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 11689/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp SĐK (Đợt 158).

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2017

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của các thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện.

KT. CỤC TRƯỞNG, PHÓ CỤC TRƯỞNG, NGUYỄN TẤT ĐẠT

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÍ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÍ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM NHẬP KHẨU

KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Đính kèm công văn số 11689/QLD-ĐK ngày 09 tháng 08 năm 2017 của Cục Quản lý Dược)

Tên thuốc

(1)

Số giấy giấy đăng kí lưu hành thuốc

(2)

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng kí lưu hành (3) Tên cơ sở sản xuất thuốc (4) Tên nguyên liệu làm thuốc

(5)

Tiêu chuẩn của dược chất

nguyên liệu (6)

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

(7)

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu (8) Tên nước sản xuất nguyên liệu (9)
Magne B6 – BVP GC-272-17 ’22/06/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Vimedimex 2 Pyridoxin HCl BP 2014 DSM Nutritional Products GmbH- Switzerland. Postfach 1145D-79 629 Grenzach-Wyhlen Switzerland
Dextromethorphan

10mg

GC-273-17 ’22/06/2022 Công ty Liên doanh Meyer – BPC. Dextromethorphan

hydrobromid

USP 38 Wockhardt Limited Plot No. 138, GIDC Estate, Ankleshwar – 393 002. Dist. Bharuch, Gujarat India
USFovir QLĐB-601-17 ’22/06/2019 Công ty TNHH US Pharma USA Tenofovir disoproxil fumarat USP 38 Leping Safely Pharmaceutical Co., Ltd Tashan industry Zone, Leping, Jiangxi China
Bivipear 4 VD-26650-17 ’22/06/2022 Công ty Cổ phần BV Pharma Perindopril tert- butylamin BP 2013 Apotex

Pharmachem India Pvt. Ltd

Plot No.1A, Bommasandra Industrial Area, 4th Phase, Bommasandra Industrial Estate Bangalore -560099 India
Bivitelmi 40 VD-26651-17 ’22/06/2022 Công ty Cổ phần BV Pharma Telmisartan BP 2013 Metrochem Api Flat No. 302, Bhanu Enclave, Sunder Nagar, Erragadda Hyderabad, Telangana 500038 India
Cloleo VD-26660-17 ’22/06/2022 Công ty Cổ phần BV Pharma Clobetasol propionat USP 36 Farmabios S.P.A Via Pavia 1 Gropello Cairoli PV, 27027 Italy
Tên thuốc

(1)

Số giấy giấy đăng kí lưu hành thuốc

(2)

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng kí lưu hành (3) Tên cơ sở sản xuất thuốc (4) Tên nguyên liệu làm thuốc

(5)

Tiêu chuẩn của dược chất

nguyên liệu (6)

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

(7)

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu (8) Tên nước sản xuất nguyên liệu (9)
Desubos 5 VD-26661-17 ’22/06/2022 Công ty Cổ phần BV Pharma Bisoprolol fumarate USP 36 Arevipharma

GmbH

Meihner StraBe 35 01445 Radebeul Germany
Livermarin VD-26663-17 ’22/06/2022 Công ty Cổ phần BV Pharma Silybum marianum dried extract USP32 Panjin Green Biological Development Co.,Ltd Gaojia Shuangtaizi District, Panjin City, Panjin, Liaoning- 124000 China
Metylus VD-26665-17 ’22/06/2022 Công ty Cổ phần BV Pharma Methyldopa USP 36 Zhejiang Medicines and Health products import and export Co.Ltd ZMC Building, 101- 2.N.Zhongshan Road, Hangzohou, 310003 China
Naptogast 40 VD-26666-17 ’22/06/2022 Công ty Cổ phần BV Pharma Pantoprazol pellet 8,5% NSX Spansules

Formulations

No.172, Plot No.154/A4, Bollaram Village, Jinnaram Mandal, Medak Dist., Hyderabad India
Effpadol VD-26759-17 ’22/06/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Bắc Ninh Paracetamol USP 36 Hebei Jiheng (group)

Pharmaceutical Co., ltd

No. 368 Jianshe Street, Hengshui City, Heibei Province, 053000 China
Becolorat VD-26761-17 ’22/06/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Bến Tre Desloratadin EP 8.0 Morepen

Laboratories

Limited

Corp . Off, 4th floor, Antriksh Bhawan 22.K.G.Marg New Delhi – 110001 India
Acyclovir 200 VD-26787-17 ’22/06/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn Acyclovir USP 37 Zhejiang Charioteer Pharmaceutical Co., Ltd Tongyuanxi, Dazhan Townshop, Xianju County, Zhejiang Province China
Tên thuốc

(1)

Số giấy giấy đăng kí lưu hành thuốc

(2)

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng kí lưu hành (3) Tên cơ sở sản xuất thuốc (4) Tên nguyên liệu làm thuốc

(5)

Tiêu chuẩn của dược chất

nguyên liệu (6)

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

(7)

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu (8) Tên nước sản xuất nguyên liệu

(9)

Acyclovir 800 VD-26788-17 ’22/06/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn Acyclovir USP 37 Zhejiang Charioteer Pharmaceutical Co., Ltd Tongyuanxi, Dazhan Townshop, Xianju County, Zhejiang Province China
Ironkey VD-26789-17 ’22/06/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn Acid folic BP 2013 Hebei Jiheng (group)

Pharmaceutical Co., ltd

No. 368 Jianshe Street, Hengshui City, Heibei Province, 053000 China
Ironkey VD-26789-17 ’22/06/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn Iron (III) hydroxid polymaltose NSX Biofer S.P.A via Canina, 2-41036 Medolla (MO) Italy
Jafumin VD-26790-17 ’22/06/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn L_Histidin

hydroclorid

monohydrat

EP 7.0 Jizhou city Huayang chemical Co., Ltd No.645 FuYang East Road, Jizhou city , Hebei province China
Jafumin VD-26790-17 ’22/06/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn L_Isoleucin EP 7.0 Evonik Rexim (nanning) Pharmaceutical Co., Ltd No.10, Wenjiang road, wuming County, Nanning, Guangxi China
Jafumin VD-26790-17 ’22/06/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn L_Leucin USP 35 Jizhou city Huayang chemical Co., Ltd No.645 FuYang East Road, Jizhou city , Hebei province China
Jafumin VD-26790-17 ’22/06/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn L_Lysin hydroclorid USP 35 Jizhou city Huayang chemical Co., Ltd No.645 FuYang East Road, Jizhou city , Hebei province China
Jafumin VD-26790-17 ’22/06/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn L_Methionin USP 35 Jizhou city Huayang chemical Co., Ltd No.645 FuYang East Road, Jizhou city , Hebei province China
Tên thuốc

(1)

Số giấy giấy đăng kí lưu hành thuốc

(2)

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng kí lưu hành (3) Tên cơ sở sản xuất thuốc (4) Tên nguyên liệu làm thuốc

(5)

Tiêu chuẩn của dược chất

nguyên liệu (6)

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

(7)

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu (8) Tên nước sản xuất nguyên liệu

(9)

Jafumin VD-26790-17 ’22/06/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn L_Phenylalanin USP 35 Ninbo Yuanfa Bioengineering Co., Ltd Fanshidu village, Jiangshan, Yinzhou district, Ningbo, China China
Jafumin VD-26790-17 ’22/06/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn L_Threonin USP 35 Ninbo Yuanfa Bioengineering Co., Ltd Fanshidu village, Jiangshan, Yinzhou district, Ningbo China
Jafumin VD-26790-17 ’22/06/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn L_Tryptophan USP 35 Jizhou city Huayang chemical Co., Ltd No.645 FuYang East Road, Jizhou city , Hebei province China
Jafumin VD-26790-17 ’22/06/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn L_Valin EP 7.0 Evonik Rexim (nanning) Pharmaceutical Co., Ltd No.10, Wenjiang road, wuming County, Nanning, Guangxi China
Ketovital VD-26791-17 ’22/06/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn L_Histidin

hydroclorid

monohydrat

EP 7.0 Jizhou city Huayang chemical Co., Ltd No. 645 Fuyang east road, Jizhou city, Heibei province China
Ketovital VD-26791-17 ’22/06/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn L_Lysin acetat EP 7.0 Evonik Rexim 33 rue de Verdun, HAM, 80400 France
Ketovital VD-26791-17 ’22/06/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn L_Threonin □ USP 35 Ningbo Yuanfa Bioengineering Co., Ltd Fanshidu village, Jiangshan, Yinzhou district, Ningbo China
Ketovital VD-26791-17 ’22/06/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn L_Tryptophan USP 35 Jizhou city Huayang chemical Co., Ltd No. 645 Fuyang east road, Jizhou city, Heibei province China
Tên thuốc

(1)

Số giấy giấy đăng kí lưu hành thuốc

(2)

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng kí lưu hành (3) Tên cơ sở sản xuất thuốc (4) Tên nguyên liệu làm thuốc

(5)

Tiêu chuẩn của dược chất

nguyên liệu (6)

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

(7)

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu (8) Tên nước sản xuất nguyên liệu (9)
Ketovital VD-26791-17 ’22/06/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn L_Tyrosin USP35 Jizhou city Huayang chemical Co., Ltd No. 645 Fuyang east road, Jizhou city, Heibei province China
Ketovital VD-26791-17 ’22/06/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn a-Hydroxymethionin

calci

NSX Evonik

Technochemie

GmbH

Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau Germany
Ketovital VD-26791-17 ’22 06 2022 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn a-Ketoisoleucin calci NSX Evonik

Technochemie

GmbH

Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau Germany
Ketovital VD-26791-17 ’22 06 2022 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn a-Ketoleucin calci NSX Evonik

Technochemie

GmbH

Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau Germany
Ketovital VD-26791-17 ’22 06 2022 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn a-Ketophenylalanin

calci

NSX Evonik

Technochemie

GmbH

Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau Germany
Ketovital VD-26791-17 ’22 06 2022 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn a-Ketovalin calci NSX Evonik

Technochemie

GmbH

Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau Germany
Tên thuốc

(1)

Số giấy giấy đăng kí lưu hành thuốc

(2)

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng kí lưu hành (3) Tên cơ sở sản xuất thuốc (4) Tên nguyên liệu làm thuốc

(5)

Tiêu chuẩn của dược chất

nguyên liệu (6)

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

(7)

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu (8) Tên nước sản xuất nguyên liệu (9)
Lipidtab 20 VD-26792-17 ’22/06/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn Atorvastatin calcium trihydrate USP 35 Jiangxi Aifeimu technology Co., Ltd Fine Chemical Zone of ZIBU, wannian city,335500,Jiangxi province China
Livursol 300 VD-26793-17 ’22/06/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn Acid

ursodeoxycholic

EP 7.0 Sichuan Xieli Pharmaceutical.Co. ,Ltd Pharmaceutical Industrial Park, Pengzhou, Sichuan China
Tinforova 1,5 M.I.U VD-26794-17 ’22/06/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn Spiramycin EP 7.0 Topfond

pharmaceutical

Co.,Ltd

No.1199 Jiaotong road, Yicheng District, Zhumadian, Henan Province China
Tinfoten 180 VD-26795-17 ’22/06/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn Fexofenadin HCl USP 35 Chizhou

Dongsheng

Pharmaceutical

Co.,Ltd

21 Shangsi Street, Huangyan, Zhejiang China
Tinfoten 60 VD-26796-17 ’22/06/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn Fexofenadin HCl USP 35 Chizhou

Dongsheng

Pharmaceutical

Co.,Ltd

21 Shangsi Street, Huangyan, Zhejiang China
Urictab 300 VD-26797-17 ’22/06/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn Allopurinol USP 37 Yixing city Xingyu

pharmaceutical

Co T td

Fufeng Industrial park, Fanggiao town, Yixin, Wuxi, Jiangsu China
Vidpoic 600 VD-26798-17 ’22/06/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn Acid alpha lipoic USP 35 Changshu Fushilai Medicine & Chemical Co., Ltd Quzhong village, Yushan town, Changshu, Jiangsu China
Tên thuốc

(1)

Số giấy giấy đăng kí lưu hành thuốc

(2)

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng kí lưu hành (3) Tên cơ sở sản xuất thuốc (4) Tên nguyên liệu làm thuốc

(5)

Tiêu chuẩn của dược chất

nguyên liệu (6)

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

(7)

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu (8) Tên nước sản xuất nguyên liệu (9)
Cefoxitin 1g VD-26841-17 ’22/06/2022 Chi nhánh 3 – Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương. Cefoxitin sodium USP 38 Shandong Luoxin Pharmaceutical Group Hengxin Pharmaceutical Co., Ltd. West Side of Yanbin Road, Economic Development Zone, Feixian, Linyi, Shandong China
Cefoxitin 2g VD-26842-17 ’22/06/2022 Chi nhánh 3 – Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương. Cefoxitin sodium USP 38 Shandong Luoxin Pharmaceutical Group Hengxin Pharmaceutical Co., Ltd. West Side of Yanbin Road, Economic Development Zone, Feixian, Linyi, Shandong China
Ceftizoxim 0,5g VD-26843-17 ’22/06/2022 Chi nhánh 3 – Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương. Ceftizoxim sodium USP 38 Qilu Antibiotics Pharmaceutical Co., Ltd. No. 849 Dongjia town, Licheng dist., Jinan China
Ceftizoxim 2g VD-26844-17 ’22/06/2022 Chi nhánh 3 – Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương. Ceftizoxim sodium USP 38 Qilu Antibiotics Pharmaceutical Co., Ltd. No. 849 Dongjia town, Licheng dist., Jinan China
Cloxacillin 0,5g VD-26845-17 ’22/06/2022 Chi nhánh 3 – Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương. Cloxacilin sodium BP 2016 VARDHMAN

CHEMTECH

LIMITED

SCO 350-352, 3rd Floor, Sector 34-A, Chandigarh-160022 India
Imetoxim 1g VD-26846-17 ’22/06/2022 Chi nhánh 3 – Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương. Cefotaxim sodium USP 35 Fresenius Kabi Anti-Infectives S.R.L. Piazza Maestri del Lavoro, 7 20063 Cernusco sul Naviglio Milano Italy
Tên thuốc

(1)

Số giấy giấy đăng kí lưu hành thuốc

(2)

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng kí lưu hành (3) Tên cơ sở sản xuất thuốc (4) Tên nguyên liệu làm thuốc

(5)

Tiêu chuẩn của dược chất

nguyên liệu (6)

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

(7)

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu (8) Tên nước sản xuất nguyên liệu (9)
Imezidim 0,5g VD-26847-17 ’22/06/2022 Chi nhánh 3 – Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương. Ceftazidim

pentahydrat

USP 39 Orchid chemicals & Pharmaceuticals Limited India 121-128, 128A-133, 138-151, 159-164, SIDCO Industrial Estate, Alathur, Kancheepuram District – 603 110, Tamil Nadu India
Imezidim 1g VD-26848-17 ’22/06/2022 Chi nhánh 3 – Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương. Ceftazidim

pentahydrat

USP 35 Sandoz GmbH Biochemie strape 10 A- 6250 Kundl Tyrol Austria
Imezidim 2g VD-26849-17 ’22 06 2022 Chi nhánh 3 – Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương. Ceftazidim

pentahydrat

USP 39 Orchid chemicals & Pharmaceuticals Limited India 121-128, 128A-133, 138-151, 159-164, SIDCO Industrial Estate, Alathur, Kancheepuram District – 603 110, Tamil Nadu India
Imezidim 3g VD-26850-17 ’22 06 2022 Chi nhánh 3 – Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương. Ceftazidim

pentahydrat

USP 39 Orchid chemicals & Pharmaceuticals Limited India 121-128, 128A-133, 138-151, 159-164, ’ SIDCO Industrial Estate, Alathur, Kancheepuram District – 603 110, Tamil Nadu India

————————————————————

————————————————————

Tên thuốc

(1)

Số giấy giấy đăng kí lưu hành thuốc

(2)

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng kí lưu hành (3) Tên cơ sở sản xuất thuốc (4) Tên nguyên liệu làm thuốc

(5)

Tiêu chuẩn của dược chất

nguyên liệu (6)

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

(7)

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu (8) Tên nước sản xuất nguyên liệu (9)
Papaverin VD-27554-17 22/06/2022 Công ty TNHH MTV 120 Armephaco Papaverin

hydroclorid

NSX Recordati Industria Chimica Farmaceutical S.p.a Via M.Citivali, Italia Italia
Rutin C VD-27555-17 22/06/2022 Công ty TNHH

MTV 120

Armephaco

Rutin DĐVN IV Wirud Company limited 6307 Central Plaza 18, Harbour Road Wanchai, Hong Kong, China China
Rutin C VD-27555-17 22/06/2022 Công ty TNHH MTV 120 Armephaco Acid ascorbic BP 2011 Shandong Luwei Pharmacuetical Co.Ltd Shuangfeng Industrial Park, Zichuan District, Zibo City, Shandong, China. China
Vitamin PP VD-27556-17 22/06/2022 Công ty TNHH MTV 120 Armephaco Nicotinamid USP 35 Shengda Pharmaceutical Co., Ltd. Shanji Village, Lingqiao town, Fuyang Hangzhou, China China
Eurcozyme VD – 27233 – 17 22/06/2022 Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương Ginkgo Siccus Folii Extractum CP 2010 Pizhou Xinyuan Biological Products Co.,ltd Industrial Park Gangshang Town Pizhou, Xuzhou City, Jiangsu Province China
Gonsa bát trân VD-26864-17 22/06/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh Radix Angelicae sinensis DĐVN IV Yichang Humanwell Pharmaceutical Co. No 19, Dailian road, Yichang Development Zone, Hubei China
Gonsa bát trân VD-26864-17 22/06/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh Rhizoma Ligustici wallichii DĐVN IV Yichang Humanwell Pharmaceutical Co. No 19, Dailian road, Yichang Development Zone, Hubei China
Tên thuốc

(1)

Số giấy giấy đăng kí lưu hành thuốc

(2)

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng kí lưu hành (3) Tên cơ sở sản xuất thuốc (4) Tên nguyên liệu làm thuốc

(5)

Tiêu chuẩn của dược chất

nguyên liệu (6)

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

(7)

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu (8) Tên nước sản xuất nguyên liệu (9)
Gonsa bát trân VD-26864-17 22/06/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh Radix Rehmanniae glutinosae praeparata DĐVN IV Yichang Humanwell Pharmaceutical Co. No 19, Dailian road, Yichang Development Zone, Hubei China
Gonsa bát trân VD-26864-17 22/06/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh Radix Paeoniae lactiflorae DĐVN IV Yichang Humanwell Pharmaceutical Co. No 19, Dailian road, Yichang Development Zone, Hubei China
Gonsa bát trân VD-26864-17 22/06/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh Radix Codonopsis pilosulae DĐVN IV Yichang Humanwell Pharmaceutical Co. No 19, Dailian road, Yichang Development Zone, Hubei China
Gonsa bát trân VD-26864-17 22/06/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh Poria DĐVN IV Yichang Humanwell Pharmaceutical Co. No 19, Dailian road, Yichang Development Zone, Hubei China
Gonsa bát trân VD-26864-17 22/06/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh Rhizoma

Atractylodis

macrocephalae

DĐVN IV Yichang Humanwell Pharmaceutical Co. No 19, Dailian road, Yichang Development Zone, Hubei China
Gonsa bát trân VD-26864-17 22/06/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh Radix Glycyrrhizae DĐVN IV Yichang Humanwell Pharmaceutical Co. No 19, Dailian road, Yichang Development Zone, Hubei China
Tên thuốc

(1)

Số giấy giấy đăng kí lưu hành thuốc

(2)

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng kí lưu hành (3) Tên cơ sở sản xuất thuốc (4) Tên nguyên liệu làm thuốc

(5)

Tiêu chuẩn của dược chất

nguyên liệu (6)

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

(7)

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu (8) Tên nước sản xuất nguyên liệu (9)
A.T Esomeprazol 20 inj VD-26744-17 22/06/2022 Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên Esomeprazol sodium NSX Union Quimico Farmaceutica, S.A. No. 9, C-17, KM 17.4, 08185 Barcelona, Spain Spain
A.T Perindopril 5 VD-26747-17 22/06/2022 Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên Perindopril Arginine NSX APOTEX PHARMACHEM INDIA PVT. LTD, 1A, Bommasandra Industrial Area, 4th Phase, Bommasandra Industrial Estate (Post Office), Bangalore – 560 099, India India

Công văn 11689/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp SĐK (Đợt 158).

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

11689_QLD_ĐK_DANH_MUC

11689_QLD_ĐK_VNRAS

[/sociallocker]

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!