Công văn 13698/QLD-CL các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu và cần bổ sung giải trình (đợt 58)

768
Công văn 13993/QLD-ĐK
Công văn 13993/QLD-ĐK
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 13698/QLD-CL các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu và cần bổ sung giải trình (đợt 58)

Phụ lục 1: Danh sách hs không đạt yêu cầu đợt 58

Phụ lục 2: Danh sách hs cần bổ sung giải trình đợt 58

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC VÀ DANH MỤC DƯỚI ĐÂY

13698_QLD_CL_2018_VNRAS Gải_trình_Đợt58 Khôngđạt_Đợt58

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!