Công văn 13698/QLD-CL các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu và cần bổ sung giải trình (đợt 58)

610
Công văn 13993/QLD-ĐK
Công văn 13993/QLD-ĐK
Công văn 13698/QLD-CL các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu và cần bổ sung giải trình (đợt 58)
5 (100%) 1 vote

Công văn 13698/QLD-CL các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu và cần bổ sung giải trình (đợt 58)

Phụ lục 1: Danh sách hs không đạt yêu cầu đợt 58

Phụ lục 2: Danh sách hs cần bổ sung giải trình đợt 58

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC VÀ DANH MỤC DƯỚI ĐÂY

13698_QLD_CL_2018_VNRAS Gải_trình_Đợt58 Khôngđạt_Đợt58

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM