Danh mục thuốc trong nước kê khai lại giá tính đến...

Danh mục thuốc trong nước kê khai lại giá tính đến 05/10/2018. - Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát về giá thuốc, nếu phát...

Tổng hợp tình hình kê khai lại thuốc nhập khẩu đến...

Tổng hợp tình hình kê khai lại thuốc nhập khẩu đến 05/10/2018. - Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát về giá thuốc, nếu phát...

Tổng hợp tình hình kê khai giá thuốc sản xuất trong...

Tổng hợp tình hình kê khai giá thuốc sản xuất trong nước đến 05/10/2018. - Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát về giá thuốc,...

Dự thảo 15 Quy định xử phạt vi phạm hành chính...

Dự thảo 15 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. CHÍNH PHỦ ________   Số:            /2013/NĐ-CP   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

Quyết định 5868/QĐ-BYT năm 2018 quy định chức năng, nhiệm vụ,...

Quyết định 5868/QĐ-BYT năm 2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Trang thiết bị và...

Công văn 5805/BYT-DP thực hiện Nghị định số 103/2016/NĐ -CP

Công văn 5805/BYT-DP năm 2018 về việc thực hiện Nghị định số 103/2016/NĐ -CP. Ngày 01/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 103/2016/NĐ-CP...

Quyết định 5229/QĐ-BYT công bố thủ tục hành chính mới ban...

Quyết định 5229/QĐ-BYT công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản...

Công văn 1217/KCB-PHCN&GĐ khám giám định y khoa đối với con...

Công văn 1217/KCB-PHCN&GĐ khám giám định y khoa đối với con đẻ của người nhiễm CĐHH. BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH ------- CỘNG HÒA XÃ...

Công văn 1194/KCB-NV tăng cường công tác điều trị bệnh tay...

Công văn 1194/KCB-NV về việc tăng cường công tác điều trị bệnh tay chân miệng. Tình hình bệnh tay chân miệng có số mắc gia...

Thông tư 25/2018/TT-BYT bãi bỏ một số văn bản quy phạm...

Thông tư 25/2018/TT-BYT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế...
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ