CẬP NHẬT CHỦ TRƯƠNG CHUNG TRONG ĐĂNG KÝ THUỐC

2273
4.7/5 - (3 bình chọn)

 

CẬP NHẬT TOÀN BỘ 127 VĂN BẢN –  CHỦ TRƯƠNG CHUNG TRONG ĐĂNG KÝ THUỐC TÍNH ĐẾN NGÀY 30/3/2020.

———————————————————————————————–

VNRAS CONTINUOUSLY UPDATE 127 THE OFFICIAL LETTERS OF DRUG ADMINISTRATION OF VIETNAM GUIDING ON THE IMPLEMENTATION OF ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENTS WHEN REGISTERING, IMPORT, EXPORT, CIRCULATION IN VIETNAM

STT Số hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Ngày có hiệu lực
1 857/QLD-ĐK Đăng ký, nhập khẩu, sản xuất các thuốc chứa hoạt chất Mephenesin 22-Jan-2020 22-Jan-2020
2 856/QLD-ĐK Đăng ký, nhập khẩu, sản xuất các thuốc chứa phối hợp [Paracetamol + NSAIDs] 22-Jan-2020 22-Jan-2020
3 855/QLD-ĐK Đăng ký, nhập khẩu, sản xuất các thuốc phối hợp [Neomycin sulfat 27200 IU + Dexamethason natri phosphat 8mg]/8ml & các thuốc phối hợp [Xylometazolin hydroclorid 7,5 mg + Neomycin (dưới dạng Neomycin sulfat) 52500 IU + Dexamethason natri phosphat 15mg]/15ml 22-Jan-2020 22-Jan-2020
4 854/QLD-ĐK Đăng ký, nhập khẩu, sản xuất các thuốc chứa hoạt chất Secnidazol 1000mg 22-Jan-2020 22-Jan-2020
5 853/QLD-ĐK Đăng ký, nhập khẩu, sản xuất các thuốc chứa Arginin không phải dạng muối hydroclorid và các thuốc chứa Arginin phối hợp với các thành phần khác 22-Jan-2020 22-Jan-2020
6 852/QLD-ĐK Đăng ký, nhập khẩu, sản xuất các thuốc chứa hoạt chất Galantamin đường tiêm 22-Jan-2020 22-Jan-2020
7 16814/QLD-CL Thu hồi thuốc chứa Ranitidine có chứa tạp chất NDMA vượt giới hạn cho phép 2-Oct-2019 2-Oct-2019
8 16813/QLD-CL Phát hiện thuốc chứa Ranitidine có chứa tạp chất NDMA vượt giới hạn cho phép 2-Oct-2019 2-Oct-2019
9 5853/QLD-CL về việc kiểm tra chất lượng nguyên liệu làm thuốc nhóm Sartan 19-Apr-2019 19-Apr-2019
10 2396/QLD-ĐK Yêu cầu về xuất xứ công thức đối với thuốc Generics 28-Feb-2019 28-Feb-2019

 

CÁC BẠN DOWNLOAD FULL 127 CÔNG VĂN CẬP NHẬT ĐẾN 9.4.2020 NHÉ.

CHU TRUONG CHUNG DANG KY THUOC

MỌI GÓP Ý XIN GỬI VỀ [email protected]

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!