Home Authors Posts by nacupharm

nacupharm

135 POSTS 0 COMMENTS

Công văn 8847/QLD-KD Cung ứng thuốc Histamin và Glucagon (tiêm)

0
Công văn 8847/QLD-KD ngày 18 tháng 05 năm 2018 BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự...
Danh sách vắc xin

Danh sách số đăng ký vắc xin còn hiệu lực đến 31/03/2018

0
Danh sách vắc xin còn hiệu lực DANH SÁCH SỐ ĐĂNG KÝ VẮC XIN CÒN HIỆU LỰC TÍNH ĐẾN 31/3/2018 STT Tên - Hàm lượng -Trình bày Tên...

Quyết định 2968/QĐ-BYT Công bố thủ tục hành chính sửa đổi

0
Quyết định 2968/QĐ-BYT ngày 16 tháng 05 năm 2018 BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...

Công văn 2782/BYT-BH Thực hiện trích chuyển dữ liệu điện tử KBCB

0
Công văn 2782/BYT-BH ngày 17 tháng 05 năm 2018 BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...

Công văn 2704/BYT-KH-TC Định mức cơ sở xây dựng giá dịch vụ KCB

0
Công văn 2704/BYT-KH-TC ngày 16 tháng 05 năm 2018 BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...
Công văn 409/MT-LĐ

Công văn 409/MT-LĐ công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện QTMTLĐ

0
Công văn 409/MT-LĐ ngày 27 tháng 04 năm 2018 BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc...

Công văn 272/CNTT-CSHT Tăng cường đảm bảo an toàn dữ liệu số trên môi trường...

0
Công văn 272/CNTT-CSHT ngày 18 tháng 05 năm 2018 BỘ Y TẾ CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do...
Công văn 8406/QLD-KD

Công văn 8406/QLD-KD Đảm bảo cung ứng huyết thanh kháng độc tố bạch hầu

0
Công văn 8406/QLD-KD ngày 15/5/2018 Cục Quản lý Dược BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự...
Công văn 8464/QLD-ĐK

Công văn 8464/QLD-ĐK Danh mục nguyên liệu không phải cấp phép

0
Công văn 8464/QLD-ĐK ngày 15 tháng 5 năm 2018 BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự...

Công văn 8470/QLD-ĐK Đính chính danh mục nguyên liệu không phải cấp phép

0
Công văn 8470/QLD-ĐK ngày 15 tháng 05 năm 2018 BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự...
0868.552.633