Home Authors Posts by Mai Thuong

Mai Thuong

409 POSTS 0 COMMENTS
Pharmacist Mai Thuong, Hanoi University of Pharmacy
Công văn 21432/QLD-ĐK năm 2018

Công văn 21432/QLD-ĐK năm 2018 nghiên cứu TĐSH phục vụ ĐKT

0
Công văn 21432/QLD-ĐK năm 2018 về việc nghiên cứu tương đương sinh học phục vụ đăng ký thuốc. DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 21432_QLD_ĐK_2018_VNRAS COPY VUI...

Quy trình xác định vi phạm thông tin quảng cáo thuốc

0
Quy trình xác định phạm vi thông tin quảng cáo thuốc. MỤC ĐÍCH Thống nhất cách giải quyết trong việc tiếp nhận và xác...

Quy trình thẩm định hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung thông tin...

0
Quy trình thẩm định hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung thông tin thuốc/quảng cáo thuốc. MỤC ĐÍCH  Quy trình này nhằm thống...
Công văn 21270/QLD-ĐK năm 2018

Công văn 21270/QLD-ĐK năm 2018 đính chính quyết định cấp SĐK

0
Công văn 21270/QLD-ĐK năm 2018 về việc đính chính quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài. BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA...
Công văn 21204/QLD-TTra năm 2018

Công văn 21204/QLD-TTra năm 2018 về việc cung cấp thông tin

0
Công văn 21204/QLD-TTra năm 2018 về việc cung cấp thông tin. Cục Quản lý Dược khẳng định không cho phép đăng ký, sản xuất,...
Quyết định 748/QĐ-QLD năm 2018

Quyết định 748/QĐ-QLD ngày 29 tháng 10 năm 2018 về việc ban hành danh...

0
Quyết định 748/QĐ-QLD năm 2018 về việc ban hành danh mục thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam...
Quyết định 6685/QĐ-BYT năm 2018

Quyết định 6685/QĐ-BYT năm 2018 Phân công phạm vi chỉ đạo tuyến trong lĩnh...

0
Quyết định 6685/QĐ-BYT năm 2018 Phân công phạm vi chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Sản Phụ khoa. BỘ...
Quyết định 751/QĐ-QLD năm 2018

Quyết định 751/QĐ-QLD năm 2018 danh mục 82 thuốc sản xuất trong nước được...

0
Quyết định 751/QĐ-QLD năm 2018 danh mục 82 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam -...
Danh sách cơ sở đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP

Danh sách cơ sở đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP

0
Tổng hợp danh sách cơ sở đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 1 đến đợt 60. DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY Danh sach co...
Quy trình giải quyết điều chỉnh thông tin quảng cáo

Quy trình giải quyết điều chỉnh thông tin quảng cáo

0
Quy trình giải quyết điều chỉnh thông tin quảng cáo. Mục đích: Quy trình này nhằm thống nhất việc giải quyết hồ sơ đề nghị...
0868.552.633